Телефонний довідник

РЕКТОРАТ

 
В.о. ректораРубан Ігор Вікторовичк. 12 «Г»📞 +38 (057) 702-18-07
📧 rector@nure.ua
📧 ihor.ruban@nure.ua
 
ПриймальняМакогон Ганна Іванівнак. 14 «Г»📠 +38 (057) 702-10-13
📞 +38 (057) 702-18-07
📞 +38 (057) 702-10-16
📧 hanna.makogon@nure.ua
 
Перший проректорРубан Ігор Вікторовичк. 16 «Г»📞 +38 (057) 702-10-16
📧 ihor.ruban@nure.ua
 
Проректор з інноваційно-корпоративної роботиРоссіхін Василь Васильович  к. 7 «Г»📞 +38 (057) 702-10-20
📧 vasyl.rossikhin@nure.ua
 
ПриймальняЛукінова Світлана Михайлівнак. 5 «Г»📞 +38 (057) 702-14-13
📧 svitlana.lukinova@nure.ua
 
Проректор з наукової роботиНеофітний Михайло Васильовичк. 7а «Г»📞 +38 (057) 702-18-09
📧 mykhailo.neofitnyy@nure.ua
 
Проректор з міжнародного співробітництваОмаров Мурад Анвер оглик. 8 «Г»📞 +38 (057) 702-19-11
📧 murad.omarov@nure.ua
 
ПриймальняІванова Олена Леонідівна к. 8 «Г»📞 +38 (057) 702-19-11
📧 olena.ivanova@nure.ua
 
Проректор з адміністративно-господарчої роботиВедмідь Григорій Віталійовичк. 11а «Г»📞 +38 (057) 702-10-05
📧 hryhorii.vedmid@nure.ua
 
Приймальня Аллот Людмила Миколаївнак. 11 «Г»📠 +38 (057) 702-13-18
📧 liudmyla.allot@nure.ua
 
Помічник ректора з виховної роботи Лінник Олена В’ячеславівнак. 448 «А»📞 +38 (057) 702-13-64
📧 elena.linnyk@nure.ua
 
Помічник ректора з питань ІТ Ткачов Віталій Миколайович к. 35 «З»📱 +38 (096) 479-85-43
📧 vitalii.tkachov@nure.ua
 
Помічник ректора з питань оренди Кондратьєв Ігор Валерійовичк. 386 «Г»📞 +38 (057) 702-10-72
📧 igor.kondratiev@nure.ua
 
Помічник ректора з питань режиму Перерва В’ячеслав Олександровичк. 437а  «Г»📞 +38 (057) 702-10-02
📧 vyacheslav.pererva@nure.ua
 
Помічник ректора з питань ліцензування та акредитації Григор’єв Олександр Вікторовичк. 217 «Б»📞 +38 (057) 702-15-16
📧 oleksandr.hryhoryev@nure.ua
 

ВЧЕНА РАДА

 
Учений секретар Магдаліна Ігор Валерійовичк. 17 «Г»📞 +38 (057) 702-01-20
📧 ihor.mahdalina@nure.ua
🌐 Веб-сторінка
 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РАДА

 
Учений секретар Хрустальов Кирило Львовичк. 521 «Г»📞 +38 (057) 702-14-34
📧 stc@nure.ua
📧 kirill.khrustalev@nure.ua
🌐 Веб-сторінка
 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РАДА

 
Учений секретар Горелов Денис Юрійович к. 213 «Б»📞 +38 (057) 755-02-20
📧 denis.gorelov@nure.ua
🌐 Веб-сторінка
 

РАДА ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 
Голова Филипенко Олександр Івановичк. 303 «І-6»📞 +380 (057) 702-13-16
📧 oleksandr.filipenko@nure.ua
🌐 Веб-сторінка
 

ПРИЙМАЛЬНА  КОМІСІЯ

 
Приймальна комісія📱 +38 (068) 460-17-26
📱 +38 (063) 522-36-68
к. 146 «Г»📞 +38 (057) 702-17-20
📧 abitur@nure.ua
🌐 Веб-сторінка
 

ПРЕС-СЛУЖБА  «МЕДІАЦЕНТР»

 
Керівник Голдіна Катерина Богданівна42А «Г»,
к. 9
📧press@nure.ua
📧kateryna.holdina@nure.ua
🌐 Веб-сторінка
 

ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 
Голова первинної профспілкової організації Фролов Андрій Віталійовичк. 18 «Г»📞 +38 (057) 702-14-48
📧 profkom@nure.ua
🌐 Веб-сторінка
 
Заступник голови первинної профспілкової організації Селевко Сергій Миколайовичк. 216 «Д»📠 +38 (057) 702-14-40
📧 serhii.selevko@nure.ua
 
Голова первинної профспілкової організації студентів Лук’яненко Володимир Леонідовичк. 273 «А»📞 +38 (057) 702-16-59
📧 studprofkom@nure.ua
🌐 Веб-сторінка
 
Голова Ради молодих ученихЄременко Олександра Сергіївна42А «Г»,
к. 6
📧 ysc@nure.ua
🌐 ysc.nure.ua
 
Голова студентського СенатуЄрохін Богдан Олександровичк. 242 «В»📞 +38 (057) 702-13-22
📧 senat@nure.ua
🌐 Веб-сторінка
 

СТУДЕТСЬКИЙ КЛУБ

 
Директор Мурашко Олександра Сергіївнак. 377 «А»📞 +38 (057) 702-08-14
📧 studclub@nure.ua
 

ФАКУЛЬТЕТИ

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК (КН)

 
Декан Єрохін Андрій Леонідовичк. 261 «Є»📞 +38 (057) 702-13-50
📧 f_cs@nure.ua
🌐 cs.nure.ua
 
Завідувач кафедри інформаційних управляючих систем (ІУС) Петров Костянтин Едуардовичк. 254 «Д»📞 +38 (057) 702-14-51
📧 d_ics@nure.ua
🌐 ics.nure.ua
 
Завідувач кафедри системотехніки (СТ) Гребеннік Ігор Валерійовичк. 270 «А»📞 +38 (057) 702-10-06
📧 d_syst@nure.ua
🌐 sedep.nure.ua
 
Завідувач кафедри програмної інженерії (ПІ) Дудар Зоя Володимирівнак. 267 «А»📞 +38 (057) 702-14-46
📧 d_se@nure.ua
🌐 software.nure.ua
 
Завідувач кафедри штучного інтелекту (ШІ) Філатов Валентин Олександровичк. 255 «Є»📞 +38 (057) 702-13-37
📧 d_ai@nure.ua
🌐 ai.nure.ua
 
Завідувач кафедри медіасистем і технологій (МСТ) Дейнеко Жанна Валентинівнак. 507 «І-6»📞 +38 (057) 702-13-78
📧 d_mst@nure.ua
🌐 mst.nure.ua
 

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТА УПРАВЛІННЯ (КІУ)

 
Декан Ляшенко Олексій Сергійовичк. 378 «А»📞 +38 (057) 702-14-21
📧 f_ce@nure.ua
 
Завідувач кафедри електронних обчислювальних машин (ЕОМ) Коваленко Андрій Анатолійовичк. 35 «З»📞 +38 (057) 702-13-54
📧 d_ec@nure.ua
 
Завідувач кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки (АПОТ) Чумаченко Світлана Вікторівнак. 317 «Д»📞 +38 (057) 702-13-26
📧 d_ad@nure.ua
 
Завідувач кафедри безпеки інформаційних технологій (БІТ) Халімов Геннадій Зайдуловичк. 344 «Г»📞 +38 (057) 702-14-25
📧 d_its@nure.ua
 
Завідувач кафедри комп’ютерних інтелектуальних технологій и систем (КІТС) Руденко Олег Григорійовичк. 36А «З»📞 +38 (057)  702-02-45
📧 cit@nure.ua
 
Завідувач кафедри філософії Штанько Валентина Ігорівнак. 362-364 «Є»📞 +38 (057) 702-14-65
📧 d_philosophy@nure.ua
 
Завідувач кафедри українознавства Циганенко Вікторія Леонідівнак. 603  «І-6»📞 +38 (057) 702-14-98
📧 d_us@nure.ua
 

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛИТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ (ІТМ)

 
Декан Дорошенко Володимир Олексійовичк. 373 «А»📞+38 (057) 702-13-35
📧 f_amm@nure.ua
 
Завідувач кафедри прикладної математики (ПМ) Сидоров Максим Вікторовичк. 26 «З»📞+38 (057) 702-14-36
📧 d_am@nure.ua
 
Завідувач кафедри інформатики (ІНФ) Кобилін Олег Анатолійович к. 269 «А»📞+38 (057) 702-14-19
📧 informatics@nure.ua
 
Завідувач кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК) Полозова Тетяна Василівна к. 203 «І-6»📞+38 (057) 702-14-90
📧 d_eces@nure.ua
 
Завідувач  кафедри вищої математики (ВМ) Нерух Олександр Георгійовичк. 315 «І-6»📞+38 (057) 702-13-72
📧 d_hm@nure.ua
 
Завідувач кафедри природознавчих наук (ПрН) Лук’янова Вікторія Анатоліївнак. 302 «К»📞+38 (057) 702-16-72
📧 d_ns@nure.ua
 

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОКОМУНІКАЦІЙ (ІК)

 
Декан Снігуров Аркадій Владиславовичк. 239 «В»📞+38 (057) 702-10-67
📧 f_tme@nure.ua
 
Завідувач кафедри інфокомунікаційної інженерії ім. В.В. Поповського (ІКІ) Лемешко Олександр Віталійовичк. 304 «Б»📞+38 (057) 702-13-20
📧 d_ts@nure.ua
 
Завідувач кафедри інформаційно-мережної інженерії (ІМІ) Безрук Валерій Михайловичк. 401-404 «Б»📞+38 (057) 702-14-29
📧 d_cn@nure.ua
 
Завідувач кафедри інформаційно-вимірювальних технологій  (ІВТ) Захаров Ігор Петровичк. 52 «З»📞+38 (057) 702-13-31
📧 d_mme@nure.ua
 
Завідувач кафедри мовної підготовки (МП) Дементьєва Тетяна Іванівнак. 407 «К»📞+38 (057) 702-14-11
📧 d_lt@nure.ua
 

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ РАДІОТЕХНОЛОГІЙ ТА ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ (ІРТЗІ)

 
Декан Сакало Сергій Миколайовичк. 213 «Б»📞+38 (057) 702-14-78
📧 f_re@nure.ua
 
Завідувач кафедри медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних систем (МІРЕС) Карташов Володимир Михайловичк. 48 «З»📞+38 (057) 702-15-87
📧 d_res@nure.ua
 
Завідувач кафедри радіотехнологій інформаційно-комунікаційних систем (РТІКС) Цопа Олександр Івановичк. 315 «Б»📞+38 (057) 702-14-44
📧 d_rics@nure.ua
 
Завідувач кафедри комп’ютерної радіоінженерії та систем технічного захисту інформації (КРІСТЗІ) Антипов Іван Євгенійовичк. 417 «Д»📞+38 (057) 702-14-30
📧 d_ref@nure.ua
 
Завідувач кафедри іноземних мов (ІМ) Сукнов Михайло Петровичк. 236 «А»📞+38 (057) 702-13-49
📧 d_fl@nure.ua
 
Завідувач кафедри мікропроцесорних технологій і систем (МТС) Свид Ірина Вікторівнак. 38 «З»📞+38 (057) 702-02-29
📧 d_mts@nure.ua
 

ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИКИ ТА КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (АКТ)

 
Декан Филипенко Олександр Івановичк. 303 «І-6»📞+38 (057) 702-13-16
📧 f_act@nure.ua
 
Завідувач кафедри фізики Коваленко Олена Миколаївнак. 426 «В»📞+38 (057) 702-13-45
📧 d_ph@nure.ua
 
Завідувач кафедри проектування та експлуатації електронних апаратів (ПЕЕА) Хорошайло Юрій Євгенійовичк. 401 «І-6»📞+38 (057) 702-14-94
📧 d_doed@nure.ua
 
Завідувач кафедри комп’ютерно-інтегрованих технології, автоматизації та мехатроніки (КІТАМ) Невлюдов Ігор Шакировичк. 162 «А»📞+38 (057) 702-14-86
📧 d_tapr@nure.ua
 
Завідувач кафедри охорони праці (ОП) Стиценко Тетяна Євгенівнак. 246 «В»📞+38 (057) 702-13-60
📧 d_os@nure.ua
 

ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОННОЇ ТА БІОМЕДИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ (ЕЛБІ)

 
Декан Васянович Анатолій Володимировичк. 274 «А»📞+38 (057) 702-13-24
📧 f_ee@nure.ua
 
Завідувач кафедри фізичних основ електронної техніки (ФОЕТ) Гнатенко Олександр Сергійовичк. 326 «В»📞+38 (057) 702-14-84
📧 d_pfee@nure.ua
 
Завідувач кафедри біомедичної інженерії (БМІ) Аврунін Олег Григорович к. 450 «А»📞+38 (057) 702-13-64
📧 d_bme@nure.ua
 
Завідувач кафедри мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв (МЕЕПП) Бондаренко Ігор Миколайовичк. 212 «Б»📞+38 (057) 702-13-62
📧 d_meda@nure.ua
 
Завідувач кафедри фізичного виховання та спорту (ФВС) Грохова Ганна Павлівна к. 432 «Г»📞+38 (057) 702-13-28
📧 d_pht@nure.ua
 

ПІДГОТОВЧЕ  ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

 
Завідувач Явтушенко Василь Миколайовичк. 306-308  «К»📞+38 (057) 702-14-17
📧 f_fct@nure.ua
 

ВІДДІЛ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ (ВНІМ)

 
Завідувач Снігуров Аркадій Владиславовичк. 239 «Г»📞+38 (057) 702-10-67
📧 f_tme@nure.ua
 

ЦЕНТР НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ (ЦНСІМ)

 
Директор Горбачов Валерій Олександровичк. 41 «З»📞+38 (057) 702-14-27
📧 cesfl@nure.ua
 
Паспортний відділ 📞+38 (057) 702-14-57
 

ВІДДІЛ АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ

 
Завідувач Манаков Володимир Павловичк. 368, 370 «А»📞+38 (057) 702-14-71
📧 pds@nure.ua
 

ЦЕНТР ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ  ОСВІТИ (ЦПО)

 
Директор Козел Наталя Борисівна к. 283 «А»📞+38 (057) 702-18-05
📧 catr@nure.ua
 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ (ННЦЗФН)

 
Директор Фролов Андрій Віталійовичк. 225 «Д»📞+38 (057) 702-14-75
📧 ceme@nure.ua
 

ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ (ПВ)

 
Завідувач Китаєнко Сергій Олександровичк. 144  «Г»📞+38 (057) 702-14-55
📧 cdp@nure.ua
 

ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ (ЦІСТ)

 
Директор Бондаренко Анна Костянтинівнак. 268 «А»📞+38 (057) 702-17-36
📧 cist@nure.ua
 

ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР (ІОЦ)

 
Директор Колодяжний Олександр Борисовичк. 151 «Д»📞+38 (057) 702-10-10
📧 icc@nure.ua
 
Центр управління мережами к. 282 «А»📞+38 (057) 702-10-10
 
Диспетчерська  ІОЦ к. 165 «А»📞+38 (057) 702-16-47
📞+38 (057) 702-14-38
 

ЦЕНТР ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ (ЦТДН)

 
Директор Гребенюк В’ячеслав Олександровичк. 330 «В»📞+38 (057) 702-13-85
📧 ctdl@nure.ua
 

ВІДДІЛ ЛІЦЕНЗУВАННЯ, АКРЕДИТАЦІЇ ТА ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

 
В.о. начальника Макашев Сергій Борисовичк. 214 «Б»📞+38 (057) 702-17-84
📧 laiqas@nure.ua
 

ГРУПА ПО РОБОТІ З ЄДЕБО (АСУ ВНЗ)

 
Керівник Зубкова Тетяна Олександрівнак. 367А «А»📞+38 (057) 702-14-53
📧 edebo_group@nure.ua
 

НАВЧАЛЬНИЙ ВІДДІЛ (НВ)

 
Завідувач Міхнова Аліна Володимирівнак. 2 «Г»📞+38 (057) 702-14-92
📧 ed@nure.ua
 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ

 
Начальник Мілютченко Іван Олександровичк. 244 «В»📞+38 (057) 702-02-14
📧 emd@nure.ua
 

ВІДДІЛ ПРАКТИКИ «ЦЕНТР-КАР’ЄРА»

 
Керівник Ткаченко Ірина Миколаївнак. 372 «А»📞+38 (057) 702-16-46
📧 career_center@nure.ua
 

КОНТРАКТНИЙ ВІДДІЛ

 
Начальник Дядечко Наталя Робертівнак. 392 «Г»📞+38 (057) 702-13-41
📧 cd@nure.ua
 

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ТА ВІДДІЛИ

 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

 
Директор Грищенко Тамара Борисівнак. 361 «Є»📞+38 (057) 702-14-88
📧 library@nure.ua
 
Патентна група Єфімов Євген Олександровичк. 437 «Д»📞+38 (057) 702-13-97
📧 yevhenii.yefimov@nure.ua
 

МУЗЕЙ

 
Директор Тихоненко Людмила Олексіївнак. 1 пов. «А»📞+38 (057) 702-09-18
📧 museum@nure.ua
 

ВІДДІЛ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ «ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ ЦЕНТР»

 
Начальник Супрун Олександр Олександровичк. 107-3 «І-6»📞+38 (057) 702-17-05
📧 tv_center@nure.ua
 

ВІДДІЛ ВНУТРІШНОГО АУДИТУ

 
Начальник Лебідь Володимир Васильович42А «Г»,
к. 1
📧 iad@nure.ua
 

БУХГАЛТЕРІЯ

 
Головний бухгалтер Лопіна Ганна Іванівнак. 37 «Г»📞+38 (057) 702-10-39
📧 ad@nure.ua
 
Заступник головного бухгалтера з планово-фінансової роботи Тохтамиш Наталія Іванівнак. 435 «Г»📞+38 (057) 702-14-76
📧 pfg@nure.ua
 
Заступник головного бухгалтера Правдик Віра Володимирівнак. 33 «Г»📞+38 (057) 702-15-14
📧 vira.pravdyk@nure.ua
 
Заступник головного бухгалтера Матвєєва Олена Володимирівнак. 41 «Г»📞+38 (057) 702-15-14
📧 olena.matvieieva@nure.ua
 
Розрахунковий відділ к. 37 «Г»📞+38 (057) 702-13-70
 
Матеріальний відділ к. 28 «Г»📞+38 (057) 702-17-34
 
Загальна бухгалтерія 📞+38 (057) 702-10-61
 
Стипендіальний відділ к. 36 «Г»📞+38 (057) 702-14-67
 

ЮРИДИЧНИЙ ВІДДІЛ

 
Начальник Чулков Даніл  Ігоровичк. 252 «Д»📞+38 (057) 702-11-29
📧 ld@nure.ua
 
Оренда Кобзева Наталя  Володимирівнак. 1 «Г»📞+38 (057) 702-11-29
📧 nataliia.kobzeva@nure.ua
 

ВІДДІЛ КАДРІВ (ВК)

 
Начальник Чепела Сергій Павловичк. 24  «Г»📞+38 (057) 702-02-61
📧 hrd@nure.ua
 
Заступник начальника Кононенко Ірина Юріївнак. 38 «Г»📞+38 (057) 702-19-39
📧 iryna.kononenko@nure.ua
 
Студентський відділ к. 25 «Г»📞+38 (057) 702-02-03
 
Науково-педагогічний відділ Сінявіна Ольга Іванівнак. 26 «Г»📞+38 (057) 702-14-63
📧 olha.siniavina@nure.ua
 
Відділ НДП к. 29 «Г»📞+38 (057) 702-10-14
 
Архіваріус Записова Тетяна Леонідівнак. 226 «Д»📞+38 (057) 702-13-09
📧 archive@nure.ua
 

КАНЦЕЛЯРІЯ

 
Начальник Шульгіна Ольга Петрівнак. 30 «Г»📞+38 (057) 702-15-48
📧 chancery@nure.ua
 

РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ (РВВ)

 
Начальник Андрєєв Володимир Миколайовичк. 113 «Д»📞+38 (057) 702-18-55
📧 epd@nure.ua
 

РЕЖИМНО-СЕКРЕТНИЙ ВІДДІЛ (РСВ)

 
Провідний інженер Самсонкін Олександр Миколайовичк. 20 «Г»📞+38 (057) 702-14-74
📧 oleksandr.samsonkin@nure.ua
 

ВІЙСЬКОВО-МОБІЛІЗАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ (ВМВ)

 
Начальник Паршиков Олександр Сергійовичк. 224 «Д»📞+38 (057) 702-14-80
📧 mmd@nure.ua
 

АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА

 
Головний інженер Кушилін Олександр Петровичк. 10 «Г»📞+38 (057) 702-13-18
📧 oleksandr.kushylin@nure.ua
 
Начальник експлуатаційно-технічного відділу (ЕТВ) Сухова Ніна Олександрівнак. 1, 2 «Д»📞+38 (057) 702-16-66
📧 nina.sukhova@nure.ua
 
Провідний інженер Погорєлова Любов Іванівнак. 5  «Д»📞+38 (057) 702-10-91
📧 liubov.pohorielova@nure.ua
 
Головний механік Піскунов Олександр Анатолійовичтеплопункт «Б»📞+38 (057) 702-13-81
📧 oleksandr.piskunov@nure.ua
 
Головний енергетик Чумаченко Юрій Васильовичк. 135 «В»📞+38 (057) 702-10-87
 
Транспортна дільниця Ратій Едуард Володимировичгараж📞+38 (057) 702-13-83
📧 eduard.ratii@nure.ua
 

ВІДДІЛ ЗАКУПІВЕЛЬ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ (ВЗ МТП)

 
Начальник Тернопольський Григорій Пилиповичвідділ, склад📞+38 (057) 702-18-58
📧 dpmtst @nure.ua
 
Заступник начальника Завалій Сергій Сергійович відділ, склад📞+38 (057) 702-08-15
📧 serhii.zavalii@nure.ua
 

ГОСПОДАРСЬКИЙ ВІДДІЛ

 
Начальник Бойко Віктор Івановичк. 222А «Д»📞+38 (057) 702-15-52
📧 md@nure.ua
 

ВІДДІЛ ОХОРОНИ ПРАЦІ

 
Начальник Матвієнко Юрій Івановичк. 125Б  «В»📞+38 (057) 702-06-05
📧 osd@nure.ua
 

ВІДДІЛ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ОХОРОНИ

 
Начальник Москаленко В’ячеслав  Володимирович к. 119 «Д»📞+38 (057) 702-13-95
📧 dd@nure.ua
 
Пульт сигналізаціїк. 118  «Д»📞+38 (057) 702-13-95
 
Черговий 3-го посту1 пов. «Б»📞+38 (057) 702-13-33
 
Чергові оператори охорони к. 114 «Д»📞+38 (057) 702-18-42
 

ШТАБ ЦИВІЛЬНОЇ ОХОРОНИ (ЦО)

 
Провідний фахівець Анпілогов Євген Михайлович📞+38 (057) 702-18-08
📧 cdh@nure.ua
 

МЕДИЧНИЙ ПУНКТ

 
В.о. завідувача Череповська Вікторія Миколаївна1 пов. «К»📞+38 (057) 702-15-98
 

ЇДАЛЬНЯ

 
Директор Косінов Леонід Якович2 пов. «Ж»📞+38 (057) 702-14-42
📧 mess@nure.ua
 
Бухгалтерія Бовкуненко Наталя Іванівна2 пов. «Ж»📞+38 (057) 702-14-42
📧 nataliia.bovkunenko@nure.ua
 

СТУДЕНТСЬКЕ МІСТЕЧКО

 
Директор Шкіль Іван Івановичвул. Бакуліна, 10📞+38 (057) 702-05-39
📧 shc@nure.ua
 
Заст. директора з експлуатації Нестеренко Володимир Івановичвул. Бакуліна,12📞+38 (057) 702-14-04
📧 volodymyr.nesterenko@nure.ua
 
Заступник директора Чепрасов Віталій Георгійовичвул. Бакуліна, 12📞+38 (057) 702-14-04
📧 vitalii.cheprasov@nure.ua
 
Завідувач гуртожитком  №1 Мотора Ірина Володимирівнавул. Бакуліна, 10📞+38 (057) 702-08-18
📧 iryna.motora@nure.ua
 
Завідувач гуртожитком  №2 Соколова Тетяна Іванівнавул. Бакуліна, 12📞+38 (057) 702-07-89
📧 tetiana.sokolova@nure.ua
 
Завідувач гуртожитком  №3 Маракіна Зоя  Іванівнавул. Бакуліна, 16📞+38 (057) 702-14-64
📧 zoia.marakina@nure.ua
 
Завідувач гуртожитком  №4 Прокопенко Валентина Олександрівнавул. Цілиноградська, 36📞+38 (057) 336-77-65
📧 valentyna.prokopenko@nure.ua
 
Завідувач гуртожитком  №5 Харченко Світлана Антонівнавул. Цілиноградська, 58📞+38 (057) 336-77-24
📧 svitlana.kharchenko@nure.ua
 
Завідувач гуртожитком  №6 Кайдалова Валентина Олександрівнавул. Клочківська, 218📞+38 (057) 340-02-65
📧 valentyna.kaidalova@nure.ua
 
Завідувач гуртожитком  №7 Тодорова Людмила Михайлівнапросп. Людвіга Свободи, 51А📞+38 (057) 337-87-08
📧 liudmyla.todorova@nure.ua
 
Завідувач гуртожитком  №8 Ломоносова Майя Михайлівнапросп. Людвіга Свободи, 51Б📞+38 (057) 337-87-09
📧 maiia.lomonosova@nure.ua
 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЧАСТИНА (НДЧ)

 
Начальник Зарицький Валерій Івановичк. 506 «Г»📞+38 (057) 702-10-77
📧 valerii.zarytskyi@nure.ua
 
Заступник начальника Зелений Олександр Павловичк. 138 «Г»📞+38 (057) 702-17-35
📧 oleksandr.zeleniy@nure.ua
 
Керівник НДЦ ІІРЕСТ Дохов Олександр Іванович42А «Г»,
к. 4
📞+38 (057) 702-16-79
📧 srciirest@nure.ua
 
Бухгалтерія к. 501 «Г»📞+38 (057) 702-13-58
 
Начальник відділу кадрів Рудіч Микола Павловичк. 515 «Г»📞+38 (057) 702-19-39
📧 hrd_srp@nure.ua
 
Начальник наукового інформаційно аналітичного відділу (НІАВ) Хоменко Наталя Юріївнак. 513, 519  «Г»📠+38 (057) 702-14-32
📧 siad@nure.ua
 
Заступник начальника НІАВ Зарицька Вікторія Валеріївнак. 507 «Г»📞+38 (057) 702-10-00
📧 viktoriia.zarytska@nure.ua
 

ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД ХНУРЕ

 
Директор Бабаєв Анатолій Івановичк. 2 «З»📞+38 (057) 702-12-07
📧 experimental.plant@nure.ua
 
Заступник директора 1 пов. «З»📞+38 (057) 70213-27
 
Приймальня к. 2 «З»📞+38 (057) 702-12-07
📞+38 (057) 702-13-25
 
Бухгалтерія Борзенкова Галина Пимонівнак. 4 «З»📞+38 (057) 702-12-02
📞+38 (057) 702-13-25
 
Відділ програмування Балашова Евеліна Миколаївнак. 6 «З»📞+38 (057) 702-13-30
 
Технічний відділ Бордун Володимир Петровичк. 6 «З»📞+38 (057) 702-13-25
 

ЧЕРГОВІ СЛУЖБИ

 
Чергові електрикик. 135 «В»📞+38 (057) 702-10-87
 
Чергові сантехніки, сантехніки теплопункт📞+38 (057) 702-13-81
 
Служба зв’язку к. 211 «І»📞+38 (057) 702-06-91
 
Диспетчер електромереж Шевченківського району 📞+38 (057) 343-35-11
📞+38 (057) 343-45-77
 
Диспетчерська аварійна служба водопостачання 📞+38 (057) 712-08-40
 
Аварійна служба водопостачання 📞+38 (057) 739-95-05
 
Пожежна допомога 📞101
 
Швидка медична допомога 📞103
 
Аварійна служба газової мережі 📞104
 
Центр громадської безпеки (універсальний) 📞112