Вікторія Леонідівна Циганенко

Вікторія Леонідівна Циганенко
Завідувач кафедри українознавства, член НМР, кандидат філологічних наук, доцент
Google Scholar ID: JDz8NWoAAAAJ&hl
Весь часОстанні 5 років
Цитування74
h-індекс11
i10-індекс00

Освіта та кар’єра

2002 р. закінчила філологічний факультет Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, за спеціальністю “Українська мова та література”; філолог, викладач української мови та літератури.

2003 р. – старший лаборант з в.о. кафедри українознавства, ХНУРЕ.

2005 р. – асистент кафедри українознавства.

2012 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 – “Українська література”.

2012 р. – старший викладач кафедри українознавства.

2016 р. отримала вчене звання доцента кафедри українознавства.

2017 р. – завідувач кафедри українознавства.


Освітня діяльність

Викладає дисципліни «Українське фахове мовлення» для студентів денної форми навчання.


Наукова діяльність

Наукові інтереси: українська література XVII століття.

Публікує статті у фахових виданнях, бере участь у міжнародних наукових конференціях з опублікуванням доповідей у збірниках наукових праць.

Керує науково-дослідною роботою студентів з написання тез доповідей та подальшою публікацією.


Публікації та патенти

Надруковано понад 35 наукових та методичних праць.