Нормативно-правова база

І. Установчі документи

II. Ліцензування та акредитація

ІI. Загальні питання організації освітнього процесу

IV. Окремі положення та накази ХНУРЕ

V. Звітність

VI. Бюджетні кошти

VІI. Студентське самоврядування

VIІI. Гуртожитки


І. Установчі документи

1. Статут ХНУРЕ

2. Витяг ЄДРПОУ

3. Колективний договір

4. Правила внутрішнього трудового розпорядку ХНУРЕ

5. Стратегія і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності ХНУРЕ

6. Стратегія інтернаціоналізації ХНУРЕ

IІ. Ліцензування та акредитація

1. Ліцензія ХНУРЕ 

2. Ліцензія МОЗ (медична практика) ХНУРЕ

3. Відомості про право здійснення освітньої діяльності (сайт МОН України)

4. Сертифікати про акредитацію

5. Фактична кількість осіб, які навчаються (денна форма):

2017/2018 навчальний рік

2018/2019 навчальний рік

2019/2020 навчальний рік

6. Фактична кількість осіб, які навчаються (заочна форма):

2017/2018 навчальний рік

2018/2019 навчальний рік

2019/2020 навчальний рік

ІII. Загальні питання організації освітнього процесу

1. Положення про організацію освітнього процесу в ХНУРЕ

2. Положення про роботу екзаменаційних комісій ХНУРЕ

3. Положення про стипендіальне забезпечення в ХНУРЕ

4. Положення про організацію освітнього процесу з підвищення кваліфікації слухачів в ХНУРЕ

5. Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які здобувають вищу освіту, та надання їм академічної відпустки в ХНУРЕ

6. Положення про протидію академічному плагіату в ХНУРЕ

7. Порядок відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, які вступили до ХНУРЕ для повторного здобуття вищої освіти

8. Положення з організації практики студентів за кордоном

9. Положення про організацію проведення практики здобувачів вищої освіти ХНУРЕ

10. Положення про визнання іноземних документів про освіту в ХНУРЕ

11. Положення про атестаційну роботу здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні

12. Положення про організацію інклюзивного освітнього процесу та спеціального навчально-реабілітаційного супроводу осіб з особливими освітніми потребами

IV. Окремі положення та накази ХНУРЕ

1. Положення про авторське право в ХНУРЕ

2. Положення про доступ до публічної інформації у ХНУРЕ

3. Положення про порядок надання грифів підручникам та навчальним посібникам у ХНУРЕ

4. Положення про порядок створення та затвердження електронних видань ХНУРЕ

5. Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад НПП у ХНУРЕ

6. Інструкція з організації обліку кадрів у ХНУРЕ

7. Статут ГО “Спортивний клуб “Радіотехнік”

8. Перелік платних послуг, що надаються у ХНУРЕ

9. Антикорупційна програма ХНУРЕ

V. Звітність

2017 рік

2018 рік

2019 рік

VI. Бюджетні кошти

2018 рік

2019 рік

2020 рік

VІI. Студентське самоврядування

Положення про студентське самоврядування

VIІI. Гуртожитки

Наказ №70 від 12.02.2018

Положення про студентський гуртожиток ХНУРЕ