Володимир Олексійович Дорошенко

Володимир Олексійович Дорошенко
Декан факультету інформаційно-аналітичних технологій та менеджменту, член Вченої ради, член НМР, член Координаційної Ради Асоціації випускників ХНУРЕ, професор кафедри вищої математики, член спеціалізованої вченої ради, IEEE Senior Member, доктор фізико-математичних наук, професор

Освіта та кар’єра

1977 – закінчив Механіко-математичний факультет Харківського державного університету (зараз – Харківський національний університет ім.. В.Н.Каразіна) за спеціальністю Математика.
1977–1989 рр. – інженер, молодший науковий співробітник, науковий співробітник Інституту радіофізики та електроніки (ІРЕ) АН УРСР (зараз – ІРЕ НАН України).
1989 р. – кандидат фізико-математичних наук.
1990 р. – старший науковий співробітник Українського НДІ природних газів.
1991 р. – старший викладач кафедри вищої математики Харківського інституту радіоелектроніки, ХІРЕ, (зараз – Харківський національний університет радіоелектроніки, ХНУРЕ).
1993 р. – доцент кафедри вищої математики ХІРЕ.
2006 р. – доктор фізико-математичних наук.
2006 р. – професор кафедри вищої математики ХНУРЕ.
З жовтня 2006 р. – декан факультету Прикладної математики та менеджменту (зараз – факультет Інформаційно-аналітичних технологій та менеджменту) ХНУРЕ.


Освітня діяльність

Лекційні курси: аналітична геометрія та лінійна алгебра, математичний аналіз, вища математика.
Викладає іноземним студентам математичні дисципліни англійською мовою з 1999 року.


Наукова діяльність

Наукові інтереси: математична фізика, математичне моделювання та обчислювальні методи, електродинаміка, теорія антен.
Наукові досягнення: математичні методи й підходи дослідження задач дифракції монохроматичних хвиль як на незамкнених ідеально провідних, так і на неідеально провідних конічних поверхнях, методи й підходи математичного моделювання процесів імпульсного збудження складних конічних структур, теорія дифракції хвиль на неоднорідних конічних структурах спеціального виду.
Був одним з виконавців проектів держбюджетного фінансування: “Розробка аналітико-числових методів дослідження електромагнітних явищ в активних середовищах” (наказ ректора № 2кн від 06.01.2001р.), “Дослідження формування імпульсних полів збудженням широкосмугових антенних систем” (протокол Об’єднаної ради МОНУ № 2 від 30.10.2001р.). Під керівництвом В.О.Дорошенка захищена одна кандидатська дисертація.


Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

2000-2002 рр. – виконавець сумісного проекту досліджень і технологій “Україна-Греція” з Афінським університетом, Афіни, Греція: “Formation of high-power pulse electromagnetic fields through excitation of ultra wide-band antennas by relativistic electron beams”. Договір за постановою МОН України №312 від 13.04.01.
1999-2004 рр. – член редколегії журналу прикладного електромагнетизму (Journal of Applied Electromagnetism) від України, який видається в Афінському національному університеті (Греція).
Член IEEE Antennas and Propagation наукового товариства в Україні, українська секція (Senior member) з 2006р.


Громадська діяльність

Член Вченої ради Харківського національного університету радіоелектроніки. Член спеціалізованих вчених рад (Д.64.052.02 та Д 64.052.03) із захисту кандидатських і докторських дисертацій. Академік Академії наук Прикладної радіоелектроніки.


Нагороди та премії

Дипломант обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – Кращі імена» 2000/2001 навчального року.
Переможець конкурсу ХТУРЕ кращого за фахом в 1997/1998 н. р.
Переможець конкурсу «ХНУРЕ – Кращі за фахом» в 2003/2004 н. р.
Почесна грамота МОН України, 2007.
Диплом IEEE Antennas and Propagation Society за кращу публікацію, 2008.
Відмінник освіти України, 2009.
Почесна грамота МОН України, 2007.
Диплом IEEE Antennas and Propagation Society за кращу публікацію, 2008.
Відмінник освіти України, 2009.


Публікації та патенти

Опублікував понад 190 праць. Серед них: 15 навчальних посібників (з них 12 англійською мовою), 1 монографія.
157 статей і тез доповідей, 18 методичних рекомендацій та вказівок.