Про університет

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Харківський національний університет радіоелектроніки, ХНУРЕ, є одним з профільних університетів України, в якому прикладним інформаційним технологіям та інноваціям в інтересах сталого розвитку приділяється основна увага. У ХНУРЕ найсучасніша матеріально-технічна база для навчання і досліджень, в яких інженерні та інформаційні технології можуть бути інтегровані з іншими дисциплінами.
Все, що ми робимо в ХНУРЕ, має три різні перспективи: інновації, стійкість і реальність, що означає співробітництво й обмін з бізнесом, промисловістю, суспільством.

Дозвольте привітати вас у ХНУРЕ!

ХНУРЕ – перший серед кращих!

Про університет

Історія ХНУРЕ

1930 року на базі будівельного факультету Харківського політехнічного інституту (ХПІ) й архітектурного факультету Харківського художнього інституту заснований вищий навчальний заклад  Харківський інженерно-будівельний інститут (ХІБІ). 1934 року до складу ХІБІ увійшли: Харківський геодезичний інститут і Науково-дослідний інститут геодезії і картографії. 1941 року навчалося 1734 студенти, заняття проводили близько 200 викладачів на 4-х факультетах: архітектурному, будівельному, сантехнічному, геодезичному. 1944 року ХІБІ був перейменований у  Харківський гірничо-індустріальний інститут вугільної промисловості СРСР (ХГІІ). Факультети: машинобудівний (2 фахи: гірниче машинобудування і технологія машинобудування); гірничо-електромеханічний; промислового транспорту. 1947 року Харківський гірничо-індустріальний інститут був перейменований у  Харківський гірничий інститут Мінвузу СРСР. Факультети: гірничий, шахтобудівельний, гірничо-електромеханічний, промислового транспорту. 1962 року ХГІІ отримав назву  Харківський інститут гірничого машинобудування, автоматики й обчислювальної техніки (ХІГМАОТ). Факультети: автоматизація виробничих процесів у гірничій промисловості, радіотехнічний, гірничого машинобудування. 1966 року ХІГМАОТ перейменований у  Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ). Факультети 1966 року: автоматики, обчислювальної техніки, радіотехнічний, радіофізичний, електроніки, гірничого машинобудування, 1972 року: систем керування, конструювання радіоапаратури, радіотехнічний, обчислювальної техніки, електроніки. На початку 1970-х років ХІРЕ готував інженерів за 7-ма фахами: 0606 — автоматики і телемеханіки; 0608 — математичні й обчислювально-вирішальні пристрої; 0611 — електронні прилади; 0612 — промислова електроніка; 0704 — радіофізика й електроніка; 0701 — радіотехніка; 0705 — конструювання і технологія виробництва радіоапаратури. 1981 року інститут нагороджено орденом Трудового Червоного Прапора, а 1982 року йому присвоєно ім’я видатного вченого і конструктора ракетно-космічної техніки академіка М. К. Янгеля. 1993 року Харківський інститут радіоелектроніки перейменований у  Харківський державний технічний університет радіоелектроніки (ХДТУРЕ).

2001 року отримав статус національного.

Сучасність

Університет складається з 8 факультетів, 33 кафедр. В університеті навчається близько 7 тисяч студентів за різними формами навчання за 46 спеціальностями із 7 галузей знань. Здобувають освіту близько 600 іноземних студентів із майже 40 країн світу.

Університет є постійним партнером у спільних проектах в рамках міжнародних грантових програм Європейського Союзу (Tempus, Erasmus), Програми розвитку ООН, Британської Ради, НАТО.

В університеті працюють близько 100 докторів наук, професорів, 350 кандидатів наук, доцентів, діє відділ аспірантури докторантури за 14 спеціальностями, 7 спеціалізованих рад із захисту дисертацій.

Наукова бібліотека містить понад 1,5 мільйона примірників на паперових носіях. Електронна бібліотека має доступ до найвідоміших інформаційних баз світового інформаційного простору. Видаються 6 наукових журналів, проводяться наукові конференції під егідою IEEE.Навчальні та наукові лабораторії завдяки найсучаснішому обладнанню проводять дослідження, що дозволяють реалізовувати свій потенціал та інтегруватися у світовий академічний простір.

Цього року Університет приєднався до рейтингу Times Higher Education University Impact Ranking і вперше потрапив до бази світового рейтингу THE. Також Університет проходить аудит для включення в рейтинг британського консалтингового агентства QS:

 • у рейтингу Times Higher Education University Impact Ranking 2019 Університет зайняв позицію у діапазоні 301+;
 • у рейтингу університетів світу Webometrics Ranking of World Universities станом на січень 2019 року ХНУРЕ займає 16 місце серед 323 ЗВО Україні. У січні 2018 року – 17 позиція. У тому числі, за показником Excellence, що показує кількість статей науковців університету, які входять до кращих 10% найбільш цитованих за розрахунками SСImago, ХНУРЕ посідає 10 місце;
 • у рейтингу Transparent Ranking (Top Universities by Google Scholar Citations) від Webometrics у січні 2019 р. ХНУРЕ зайняв 27 позицію у порівнянні із 25 у липні 2018 року;
 • у рейтингу університетів України від порталу Освіта.ua за показниками бази даних Scopus станом на квітень 2019 року Університет займає 22 місце серед 166 ЗВО, у порівнянні з 2018 роком – 20 місце серед 162 ЗВО, у т.ч. за кількістю статей – зберіг 10 місце, за кількістю цитувань – піднявся з 17 на 16 місце;
 • у рейтингу web-популярності uniRank University Ranking у лютому 2019 р. Університет посів 16 місце серед 171 ЗВО України у порівнянні із 32 місцем у липні 2018 року;
 • у міжнародному рейтингу наукових організацій SCImago Institutions Rankings 2019 року ХНУРЕ зайняв 22 місце серед 33 наукових організацій і 13 місце з 16 університетів України. У 2018 році – 13 місце з 25 організацій, та 9 з 11 університетів;
 • у рейтингу публікаційної активності наукових організацій Nature Index від журналу Nature, що складається на підставі глобального імпакт-фактору, у 2018 році ХНУРЕ посів 8 місце у порівнянні із 17 місцем у 2017 р.;
 • у міжнародному порівняльному рейтингу U-Multirank ХНУРЕ займає 10 місце за всіма індикаторами, у тому числі за напрямом Наукові дослідження (Research) займає 4 місце. Серед 1006 Європейських університетів ХНУРЕ займає 442 місце порівняно із 446 серед 925 у 2018 році;
 • у рейтингу «ТОП-200 Україна» у 2019 році Університет займає 18 місце серед 200 ЗВО у порівнянні з 23 у 2018 році. Комплексні складові інтегрованого індексу рейтингової оцінки наступні: оцінка якості науково-педагогічного потенціалу не змінилася – 14,09; оцінка якості навчання – 7,53 (у 2018 році – 7,61); оцінка міжнародного визнання – 6,75 (у 2018 році – 11,4). Оцінка інтегрального показника діяльності – 28,37 ( у 2018 році – 33,1);
 • у «Консолідованому рейтингу закладів вищої освіти України» Університет у 2018 році зайняв 20 позицію серед 237 ЗВО;
 • у рейтингу від  «Вступ.ОСВІТА.UA» закладів вищої освіти за показником середнього бала ЗНО абітурієнтів, яких зараховано до вишів на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт), ХНУРЕ посів 42 місце із середнім балом 147,59 і кількістю 564 особи порівняно із 58 місцем у 2017 році з 143,61 балом і 460 особами. У рейтингу закладів вищої освіти за показником середнього бала ЗНО абітурієнтів, яких зараховано за бюджетною формою навчання, ХНУРЕ зберіг 38 місце, покращивши середній бал з 169,66 до 170,33. У рейтингу закладів вищої освіти за кількістю осіб зарахованих на навчання за кошти державного бюджету, ХНУРЕ посів 8 місце порівняно із 10 у 2017 році, покращивши співвідношення контракт/бюджет з 0,58 до 0,65. У рейтингу закладів вищої освіти за кількістю осіб зарахованих на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт), ХНУРЕ піднявся з 63 місця у 2017 році на 53 у 2018;
 • у рейтингу ЗВО м. Харкова у 2018 році Університет займає 6 місце;
 • у рейтингу вишів від порталу DOU-2019 ХНУРЕ посів 6 місце.

Ми цінуємо баланс досліджень і освіти, заохочуємо відкрите мислення, дотримуємося принципів толерантності та мультикультуралізму.

На честь університету названа мала планета – 10681 ХТУРЕ.