Про університет

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Харківський національний університет радіоелектроніки, ХНУРЕ, є одним з профільних університетів України, в якому прикладним інформаційним технологіям та інноваціям в інтересах сталого розвитку приділяється основна увага. У ХНУРЕ найсучасніша матеріально-технічна база для навчання і досліджень, в яких інженерні та інформаційні технології можуть бути інтегровані з іншими дисциплінами.
Все, що ми робимо в ХНУРЕ, має три різні перспективи: інновації, стійкість і реальність, що означає співробітництво й обмін з бізнесом, промисловістю, суспільством.

Дозвольте привітати вас у ХНУРЕ!

ХНУРЕ – перший серед кращих!

Про університет

Історія ХНУРЕ

1930 року на базі будівельного факультету Харківського політехнічного інституту (ХПІ) й архітектурного факультету Харківського художнього інституту заснований вищий навчальний заклад  Харківський інженерно-будівельний інститут (ХІБІ). 1934 року до складу ХІБІ увійшли: Харківський геодезичний інститут і Науково-дослідний інститут геодезії і картографії. 1941 року навчалося 1734 студенти, заняття проводили близько 200 викладачів на 4-х факультетах: архітектурному, будівельному, сантехнічному, геодезичному. 1944 року ХІБІ був перейменований у  Харківський гірничо-індустріальний інститут вугільної промисловості СРСР (ХГІІ). Факультети: машинобудівний (2 фахи: гірниче машинобудування і технологія машинобудування); гірничо-електромеханічний; промислового транспорту. 1947 року Харківський гірничо-індустріальний інститут був перейменований у  Харківський гірничий інститут Мінвузу СРСР. Факультети: гірничий, шахтобудівельний, гірничо-електромеханічний, промислового транспорту. 1962 року ХГІІ отримав назву  Харківський інститут гірничого машинобудування, автоматики й обчислювальної техніки (ХІГМАОТ). Факультети: автоматизація виробничих процесів у гірничій промисловості, радіотехнічний, гірничого машинобудування. 1966 року ХІГМАОТ перейменований у  Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ). Факультети 1966 року: автоматики, обчислювальної техніки, радіотехнічний, радіофізичний, електроніки, гірничого машинобудування, 1972 року: систем керування, конструювання радіоапаратури, радіотехнічний, обчислювальної техніки, електроніки. На початку 1970-х років ХІРЕ готував інженерів за 7-ма фахами: 0606 — автоматики і телемеханіки; 0608 — математичні й обчислювально-вирішальні пристрої; 0611 — електронні прилади; 0612 — промислова електроніка; 0704 — радіофізика й електроніка; 0701 — радіотехніка; 0705 — конструювання і технологія виробництва радіоапаратури. 1981 року інститут нагороджено орденом Трудового Червоного Прапора, а 1982 року йому присвоєно ім’я видатного вченого і конструктора ракетно-космічної техніки академіка М. К. Янгеля. 1993 року Харківський інститут радіоелектроніки перейменований у  Харківський державний технічний університет радіоелектроніки (ХДТУРЕ).

2001 року отримав статус національного.

Сучасність

Університет складається з 8 факультетів, 34 кафедр. В університеті навчається близько 7 тисяч студентів за різними формами навчання за 46 спеціальностями із 7 галузей знань. Здобувають освіту близько 600 іноземних студентів із майже 40 країн світу.

Університет є постійним партнером у спільних проектах в рамках міжнародних грантових програм Європейського Союзу, Програми розвитку ООН, Британської Ради, НАТО.

В університеті працюють близько 100 докторів наук, професорів, 350 кандидатів наук, доцентів, діє відділ аспірантури докторантури за 14 спеціальностями, 7 спеціалізованих рад із захисту дисертацій.

Наукова бібліотека містить понад 1,5 мільйона примірників на паперових носіях. Електронна бібліотека має доступ до найвідоміших інформаційних баз світового інформаційного простору. Видаються 6 наукових журналів, проводяться наукові конференції під егідою IEEE.Навчальні та наукові лабораторії завдяки найсучаснішому обладнанню проводять дослідження, що дозволяють реалізовувати свій потенціал та інтегруватися у світовий академічний простір.

Цього року Університет приєднався до рейтингу Times Higher Education University Impact Ranking і вперше потрапив до бази світового рейтингу THE. Університет вперше включено до рейтингу університетів країн Європи, що розвиваються, та Центральної Азії QS EECA від британського консалтингового агентства QS.

 • у рейтингу QS EECA 2020 Університет посів місце у групі 241-250 та 11 місце серед 20 ЗВО України;
 • у рейтингу Times Higher Education University Impact Ranking 2019 Університет зайняв позицію у діапазоні 301+;
 • у рейтингу університетів світу Webometrics Ranking of World Universities станом на липень 2019 року ХНУРЕ займає 10 місце серед 320 ЗВО Україні. У тому числі, за показником Excellence, що показує кількість статей науковців університету, які входять до кращих 10% найбільш цитованих за розрахунками SСImago, ХНУРЕ посідає 7 місце;
 • у GreenMetric World University Rankings – ХНУРЕ вперше взяв участь і посів 628 місце. Серед українських університетів – 7 місце;
 • у рейтингу Transparent Ranking (Top Universities by Google Scholar Citations) від Webometrics у липні 2019 р. ХНУРЕ зайняв 8 позицію у порівнянні із 25 у липні 2018 року;
 • у рейтингу університетів України від порталу Освіта.ua за показниками бази даних Scopus станом на квітень 2019 року Університет займає 22 місце серед 166 ЗВО, у порівнянні з 2018 роком – 20 місце серед 162 ЗВО, у т.ч. за кількістю статей – зберіг 10 місце, за кількістю цитувань – піднявся з 17 на 16 місце;
 • у рейтингу web-популярності uniRank University Ranking у липні 2019 р. Університет посів 25 місце серед 171 ЗВО України у порівнянні із 32 місцем у липні 2018 року;
 • у міжнародному рейтингу наукових організацій SCImago Institutions Rankings 2019 року ХНУРЕ зайняв 22 місце серед 33 наукових організацій і 13 місце з 16 університетів України. У 2018 році – 13 місце з 25 організацій, та 9 з 11 університетів;
 • у рейтингу публікаційної активності наукових організацій Nature Index від журналу Nature, що складається на підставі глобального імпакт-фактору, у 2018 році ХНУРЕ посів 8 місце у порівнянні із 17 місцем у 2017 р.;
 • у міжнародному порівняльному рейтингу U-Multirank ХНУРЕ займає 10 місце за всіма індикаторами, у тому числі за напрямом Наукові дослідження (Research) займає 4 місце. Серед 1006 Європейських університетів ХНУРЕ займає 442 місце порівняно із 446 серед 925 у 2018 році;
 • у рейтингу «ТОП-200 Україна» у 2019 році Університет займає 18 місце серед 200 ЗВО у порівнянні з 23 у 2018 році. Комплексні складові інтегрованого індексу рейтингової оцінки наступні: оцінка якості науково-педагогічного потенціалу не змінилася – 14,09; оцінка якості навчання – 7,53 (у 2018 році – 7,61); оцінка міжнародного визнання – 6,75 (у 2018 році – 11,4). Оцінка інтегрального показника діяльності – 28,37 ( у 2018 році – 33,1);
 • у «Консолідованому рейтингу закладів вищої освіти України» Університет у 2019 році зайняв позицію 15-16 серед 237 ЗВО;
 • у рейтингу ЗВО м. Харкова у 2019 році Університет займає 4 місце;
 • у рейтингу вишів від порталу DOU-2019 ХНУРЕ посів 6 місце.

Ми цінуємо баланс досліджень і освіти, заохочуємо відкрите мислення, дотримуємося принципів толерантності та мультикультуралізму.

На честь університету названа мала планета – 10681 ХТУРЕ.