Про університет

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Харківський національний університет радіоелектроніки, ХНУРЕ, є одним з профільних університетів України, в якому прикладним інформаційним технологіям та інноваціям в інтересах сталого розвитку приділяється основна увага. У ХНУРЕ найсучасніша матеріально-технічна база для навчання і досліджень, в яких інженерні та інформаційні технології можуть бути інтегровані з іншими дисциплінами.
Все, що ми робимо в ХНУРЕ, має три різні перспективи: інновації, стійкість і реальність, що означає співробітництво й обмін з бізнесом, промисловістю, суспільством.

Дозвольте привітати вас у ХНУРЕ!

ХНУРЕ – перший серед кращих!

Про університет

Історія ХНУРЕ

1930 року на базі будівельного факультету Харківського політехнічного інституту (ХПІ) й архітектурного факультету Харківського художнього інституту заснований вищий навчальний заклад  Харківський інженерно-будівельний інститут (ХІБІ). 1934 року до складу ХІБІ увійшли: Харківський геодезичний інститут і Науково-дослідний інститут геодезії і картографії. 1941 року навчалося 1734 студенти, заняття проводили близько 200 викладачів на 4-х факультетах: архітектурному, будівельному, сантехнічному, геодезичному. 1944 року ХІБІ був перейменований у  Харківський гірничо-індустріальний інститут вугільної промисловості СРСР (ХГІІ). Факультети: машинобудівний (2 фахи: гірниче машинобудування і технологія машинобудування); гірничо-електромеханічний; промислового транспорту. 1947 року Харківський гірничо-індустріальний інститут був перейменований у  Харківський гірничий інститут Мінвузу СРСР. Факультети: гірничий, шахтобудівельний, гірничо-електромеханічний, промислового транспорту. 1962 року ХГІІ отримав назву  Харківський інститут гірничого машинобудування, автоматики й обчислювальної техніки (ХІГМАОТ). Факультети: автоматизація виробничих процесів у гірничій промисловості, радіотехнічний, гірничого машинобудування. 1966 року ХІГМАОТ перейменований у  Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ). Факультети 1966 року: автоматики, обчислювальної техніки, радіотехнічний, радіофізичний, електроніки, гірничого машинобудування, 1972 року: систем керування, конструювання радіоапаратури, радіотехнічний, обчислювальної техніки, електроніки. На початку 1970-х років ХІРЕ готував інженерів за 7-ма фахами: 0606 — автоматики і телемеханіки; 0608 — математичні й обчислювально-вирішальні пристрої; 0611 — електронні прилади; 0612 — промислова електроніка; 0704 — радіофізика й електроніка; 0701 — радіотехніка; 0705 — конструювання і технологія виробництва радіоапаратури. 1981 року інститут нагороджено орденом Трудового Червоного Прапора, а 1982 року йому присвоєно ім’я видатного вченого і конструктора ракетно-космічної техніки академіка М. К. Янгеля. 1993 року Харківський інститут радіоелектроніки перейменований у  Харківський державний технічний університет радіоелектроніки (ХДТУРЕ).

2001 року отримав статус національного.

Сучасність

Університет складається з 8 факультетів, 34 кафедр. В університеті навчається близько 7 тисяч студентів за різними формами навчання за 46 спеціальностями із 7 галузей знань. Здобувають освіту близько 600 іноземних студентів із майже 40 країн світу.

Університет є постійним партнером у спільних проектах в рамках міжнародних грантових програм Європейського Союзу, Програми розвитку ООН, Британської Ради, НАТО.

В університеті працюють близько 100 докторів наук, професорів, 350 кандидатів наук, доцентів, діє відділ аспірантури докторантури за 14 спеціальностями, 7 спеціалізованих рад із захисту дисертацій.

Наукова бібліотека містить понад 1,5 мільйона примірників на паперових носіях. Електронна бібліотека має доступ до найвідоміших інформаційних баз світового інформаційного простору. Видаються 6 наукових журналів, проводяться наукові конференції під егідою IEEE.Навчальні та наукові лабораторії завдяки найсучаснішому обладнанню проводять дослідження, що дозволяють реалізовувати свій потенціал та інтегруватися у світовий академічний простір.

Минулого року Університет приєднався до рейтингу Times Higher Education University Impact Ranking і вперше потрапив до бази світового рейтингу THE. Університет також було включено до рейтингу університетів країн Європи, що розвиваються, та Центральної Азії QS EECA від британського консалтингового агентства QS.

 Місце ХНУРЕ у національних і світових рейтингах

 •  у світовому рейтингу Times Higher Education World University Rankings 2021 https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/kharkiv-national-university-radio-electronics ХНУРЕ зайняв позицію у групі 801-1000;
 • у рейтингу Times Higher Education University Impact Ranking 2020 https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/kharkiv-national-university-radio-electronics ХНУРЕ зайняв позицію у діапазоні 601+;
 • у регіональному рейтингу британського консалтингового агентства Quacquarelli Symonds QS EECA https://www.topuniversities.com/universities/kharkiv-national-university-radio-electronics ХНУРЕ зайняв позицію у діапазоні 241-250;
 • у GreenMetric World University Rankings Університет посів 628 місце. Серед українських університетів ХНУРЕ займає – 7 місце;
 • у рейтингу університетів світу Webometrics Ranking of World Universities http://www.webometrics.info/en/Europe/Ukraine%20 станом на липень 2020 року ХНУРЕ займає 7 місце серед 320 ЗВО Україні. У тому числі, за показником Excellence, що показує кількість статей науковців університету, які входять до кращих 10% найбільш цитованих за розрахунками SСImago, ХНУРЕ посідає 5 місце;
 • у рейтингу Transparent Ranking (Top Universities by Google Scholar Citations) від Webometrics http://www.webometrics.info/en/transparent у липні 2020 р. ХНУРЕ зайняв 9 позицію;
 • у рейтингу університетів України від порталу Освіта.ua за показниками бази даних Scopus http://ru.osvita.ua/vnz/rating/72780/ станом на квітень 2020 року ХНУРЕ займає 22 місце серед 177 ЗВО, у т.ч. за кількістю статей – зберіг 10 місце, за кількістю цитувань – 17 місце;
 • у рейтингу web-популярності uniRank University Ranking https://www.4icu.org/ua/ у липні 2020 р. ХНУРЕ посів 41 місце серед 171 ЗВО України;
 • у міжнародному рейтингу наукових організацій SCImago Institutions Rankings 2020 року https://www.scimagoir.com/rankings.php?country=UKR&sector=all ХНУРЕ зайняв 22 місце серед 33 університетів України;
 • у міжнародному порівняльному рейтингу U-Multirank 2020 https://www.umultirank.org/ ХНУРЕ займає 3 місце за кількістю кращих індикаторів;
 • у рейтингу «ТОП-200 Україна» у 2020 році http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=6091 Університет займає 9 місце;
 • у «Консолідованому рейтингу закладів вищої освіти України»  https://osvita.ua/vnz/rating/51741/Університет у 2019 році зайняв 11-12 позицію серед 237 ЗВО;
 • у рейтингу від  «Вступ.ОСВІТА.UA» закладів вищої освіти за кількістю осіб зарахованих на навчання за кошти державного бюджету, ХНУРЕ посів 8 місце.

Ми цінуємо баланс досліджень і освіти, заохочуємо відкрите мислення, дотримуємося принципів толерантності та мультикультуралізму.

На честь університету названа мала планета – 10681   ХТУРЕ.