Навчально-методична рада

Навчально-методична рада (НМР) університету є дорадчим органом університету. Головне завдання НМР – формування стратегії та напрямів розвитку освітньої діяльності університету та її навчально-методичного забезпечення. Персональний склад НМР, кількість методичних секцій, напрямки їх діяльності затверджує ректор університету за поданням проректора з НМР та деканів факультетів строком на три роки.

Склад навчально-методичної ради затверджено наказом ХНУРЕ № 1208К від 03.11.2017 р., доповнено наказом ХНУРЕ № 1413К від 22.12.2017 р.

Секція 1. Гуманітарна та фундаментальна підготовка фахівців

Секція 2. Сучасні технології навчання. Якість вищої освіти

Секція 3. Інформаційні системи і технології

Секція 4. Електроніка, телекомунікації, автоматизація

Секція 5. Кібербезпека

Ірина Вікторівна Свид

Учений секретар НМР

Ірина Вікторівна Свид

Завідувач кафедри мікропроцесорних технологій і систем, учений секретар НМР, член Асоціації випускників ХНУРЕ, кандидат технічних наук, доцент

Контакти

+38 (057) 755-02-20

iryna.svyd@nure.ua