Академічна доброчесність та забезпечення якості освіти

З метою забезпечення якості вищої освіти відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, стандартів та рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти, в університеті розроблена, затверджена Вченою радою університету (протокол № 7 від 16 вересня 2020 року) та введена в дію наказом ХНУРЕ від 16.09.2020 № 325 “Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності Харківського національного університету радіоелектроніки”.

Для формування, пропагування та  застосування принципів академічної доброчесності, а також попередження їх порушень, в університеті розроблено та затверджено Вченою радою університету (протокол № 1 від 28 січня 2021 року) “Положення про академічну доброчесність у Харківському національному університеті”.

Для ефективного здійснення університетом заходів, пов’язаних із системою внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності в університеті, принципів та процедур забезпечення якості освітньої діяльності, оперативного моніторингу та вирішення питань із забезпечення якості, в університеті рішенням Вченої ради університету (протокол № 5 від 02.07.2020) створено постійно діючий дорадчий орган – Рада університету із забезпечення якості освітньої діяльності.

 

Олександр Іванович Филипенко

Голова Ради університету із забезпечення якості освітньої діяльності

Олександр Іванович Филипенко

Декан факультету АКТ, професор (за сумісництвом) кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки, член НМР, член Президії НТР, голова секції 3 НТР, заступник голови спеціалізованої вченої ради, член Координаційної Ради Асоціації випускників ХНУРЕ, доктор технічних наук, професор

Контакти

Ауд. 303 і, корп. «і»

+380 (057) 702-13-16

oleksandr.filipenko@nure.ua