Олег Григорович Аврунін

Олег Григорович Аврунін
Завідувач кафедри біомедичної інженерії, член НМР, член Президії НТР, голова секції 4 НТР, член ревізійної комісії Асоціації випускників ХНУРЕ, науковий керівник навчально-наукової лабораторії спортивної медицини та фізичної реабілітації, доктор технічних наук, професор
Scopus ID: 35298713200
h-індекс:11
Документи автора:76
Загальна кількість цитувань:380
Google Scholar ID: LPkqyxoAAAAJ
Весь часОстанні 5 років
Цитування31702609
h-індекс3729
i10-індекс9075

Освіта та кар’єра

1998 р. – закінчив Харківський державний технічний університет радіоелектроніки за спеціальністю «Радіотехніка», отримав кваліфікацію радіоінженер.

1999-2001 рр. – навчання у аспірантурі по кафедрі біомедичних електронних пристроїв та систем.

2001 р. – захистив кандидатську дисертацію на тему «Обґрунтування навігаційних та силових параметрів магнітної стереотаксичної системи» за спеціальністю  05.11.17 «Медичні прилади та системи». Науковий керівник – Семенець В.В.

2006 р. – отримав вчене звання  доцента.

2013 р. –  захистив докторську дисертацію на тему «Теоретичні основи, методи та засоби діагностики і комп’ютерного планування в рінології» за спеціальністю  05.11.17 «Медичні прилади та системи». Науковий консультант – Семенець В.В.

2014 р. – професор по кафедрі  біомедичної інженерії.

2017 р. – завідувач кафедри  біомедичної інженерії.


Освітня діяльність

Викладає навчальні курси:

  • Автоматизація проектування медичних систем
  • Електроніка та мікропроцесорна техніка
  • Методи обробки біомедичноі інформації
  • Методи та засоби аналізу зображень
  • Мікроконтролери в біомедичній апаратурі

Наукова діяльність

Науковий керівник наукової школи медичного приладобудування та медичних мікропроцесорних систем.

Керівник 9 кандидатських дисертацій за спеціальністю 05.11.17.

Член спеціалізованих Вчених рад К64.052.05 та Д64.050.17 за спеціальністю 05.11.17.

Науковий керівник НДР, що пов’язані з дослідження теоретичних та технічних принципів діагностики, оцінки та корекції медико-соціального стану людини.


Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

Науковий керівник міжнародних проектів за програмами DAAD, BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung) та Erasmus+.

Запрошений професор Ганноверського університету імені Готфріда Вільгельма Лейбніца (Німеччина) та Харбінського інженерного університету (Китай).

Член кластеру REBIRTH – програми, що об’єднує лікарів-клініцистів та біомедичних дослідників.


Громадська діяльність

Заступник голови Науково-методичної підкомісії сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України зі спеціальності 163 – Біомедична інженерія.

Член редакційної колегії журналів «Клінічна інформатика і телемедицина», «Радіотехніка», «Фотобіологія та фотомедицина», «Біофізичний вісник».

Член ревізійної комісії Асоціації випускників ХНУРЕ.

Член Європейської асоціації штучних органів (ESAO), Української асоціації біомедичних інженерів та технологів, представляє ХНУРЕ в Українській Асоціації «Комп’ютерна Медицина».

Дійсний член Академії військово-історичних наук та козацтва.

 


Нагороди та премії

Грамота Національної Академії Наук України за розробку принципів роботи системи для магнітної стереотаксичної нейрохірургії.

Почесна Грамота МОН України.

Лауреат іменної стіпендії им. Г.Ф. Проскури.

Дипломи «Вища школа Харківщини. Кращі імена» у 2012 та 2015 роках.

2019 – Державна премія України в галузі освіти за роботу «Інтегроване інформаційно-освітнє середовище та реабілітаційні заходи для забезпечення рівного доступу до якісної освіти осіб з особливими освітніми потребами».

Переможець конкурсу “Молодий новатор Харківщини – 2020”.


Публікації та патенти

Автор більше 400 публікацій, у тому числі 5 монографій, 3 навчальних посібника, 35 патентів України на винаходи.