Олександр Віталійович Лемешко

Олександр Віталійович Лемешко
Завідувач кафедри інфокомунікаційної інженерії ім. В.В. Поповського, член спеціалізованої вченої ради, член НМР, член Президії НТР, заступник голови секції 5 НТР, головний редактор видання "Проблеми телекомунікацій", доктор технічних наук, професор
Scopus ID: 24479782800
h-індекс:15
Документи автора:111
Загальна кількість цитувань:680
Google Scholar ID: BeZ2c0IAAAAJ&hl
Весь часОстанні 5 років
Цитування23711579
h-індекс2518
i10-індекс6946

Освіта та кар’єра

1994 р. – закінчив Харківський військовий університет за спеціальністю «Автоматизовані системи управління».

1998 р. – закінчив ад’юнктуру Харківського інституту льотчиків ВПС.

1999 р. – кандидат технічних наук за спеціальністю 20.02.14 «Озброєння та військова техніка» (дисертацію захищав у ХІЛ ВПС).

1999 р. – викладач кафедри бойового застосування АСУ авіацією.

2004 р. – закінчив докторантуру Харківського університету повітряних сил імені Івана Кожедуба.

2005 р. – доктор технічних наук за спеціальністю 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі» (дисертацію захищав у ХНУРЕ).

2004 р. – доцент кафедри бойового застосування АСУ авіацією.

2009 р. – професор кафедри телекомунікаційних систем ХНУРЕ.

2012 р. – присвоєно вчене звання професора по кафедрі ТКС ХНУРЕ.

Відомості про захист дисертації:

Спеціальність : 20.02.14 «Озброєння і військова техніка»

Тема : « Моделі та методи маршрутизації в системах спеціального призначення». Захист 1999 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Харківського інституту льотчиків

Спеціальність : 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»

Тема : «Теоретичні основи управління мережними ресурсами з використанням тензорних математичних моделей телекомунікаційних систем. Захист 22.06.2005 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.052.03 Харківського національного університету радіоелектроніки.


Освітня діяльність

Викладає курси: «Системи комутації та розподілу інформації, частина 2», «Управління та маршрутизація в ТКС», «Алгоритми управління та адаптації в ТКС». Видав 4 підручники та 8 навчальних посібників.


Наукова діяльність

Участь у науково-дослідних роботах:

 • № 235-1 «Методи проектування телекомунікаційних мереж NGN та управління їх ресурсами» (2010 р.).
 • Відповідальний  виконавець НДР №261-1 «Методи підвищення продуктивності безпроводових мереж наступного покоління» (2012 р.)
 • № 299 «Підвищення масштабованості технологічних рішень щодо забезпечення якості обслуговування в конвергентних телекомунікаційних системах» (2016 р). НДР № 308 «НИТКА – 3» (2017 р.).
 • Голова спеціалізованої вченої ради Д 64.052.09 з захисту докторських та кандидатських дисертацій у ХНУРЕ.
 • Головний редактор е-журналу «Проблеми телекомунікацій», включеного до переліку наукових фахових видань України.

Член організаційного комітету:

 • Міжнародної науково-практичної конференції під егідою IEEE Problems of Infocommunications Science and Technology (PIC S&T), Харків, Україна;
 • Міжнародної науково-практичної конференції під егідою IEEE // Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science. Proceedings of the international Conference, TCSET. Lviv-Slavske, Ukraine.
 • International Conference On Advanced Information And Communication Technologies (AICT).

Наукові інтереси: управління трафіком, оптимізація та якість обслуговування в інфокомунікаціях, безпроводові мережі 4G, ієрархічна і відмовостійка маршрутизація, мережна безпека.

Робота з аспірантами та докторантами: підготував 4 докторів наук та 17 кандидатів наук, є науковим керівником 2 аспірантів.

Керівництво науковою роботою студентів:

 • 2011 рік – Перше місце на Загальноукраїнській студентській олімпіаді (ОНАЗ, Одеса) – магістрант Семеняка М.В.
 • 2010 рік – Друге місце на Загальноукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (ОНАЗ, Одеса) – студент Саєнко В.А.
 • 2007 рік – Друге та третє місце на Загальноукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (ХНУРЕ) – магістранти Гоголєва М.О., Старкова О.В.
 • Опубліковано 3 статті зі студентами та близько 30 доповідей.

Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

Учасник міжнародного Темпус Проекту No. 544455-TEMPUS-1-2013-1-SE-TEMPUS-JPCR “Підготовка наступного покоління експертів з кібербезпеки: нова, визнана ЄС магістерська програма” (ENGENSEC).


Громадська діяльність

Член IEEE.

IEEE Membership No.: 94611942

ACM Membership No.: 3130849


Нагороди та премії

2003 року за досягнення в галузі технічних наук призначено іменну стипендію Харківської обласної державної адміністрації  імені академіка Георгія Федоровича Проскури. 2006 року став переможцем конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» у номінації «Молодий науковець».

Державні нагороди:

 1. Медаль “15 років Збройним Силам України”, 2006 рік, посвідчення до медалі “15 років Збройним Силам України”, наказ Міністра оборони України №768 від 28.09.2006.
 2. Відзнака Міністра Оборони України – медаль “За сумлінну службу” ІІ ступеня, 2006 рік, посвідчення до відзнаки Міністра Оборони України № 117297 наказ Міністра оборони України №1656 від 13.11.2006.

Публікації та патенти

Має більше ніж 270 наукових статей та доповідей, 1 міжнародний сертифікат у галузі кібербезпеки. 18 патентів на корисну модель.