Олександр Віталійович Лемешко

Олександр Віталійович Лемешко
Завідувач кафедри інфокомунікаційної інженерії ім. В.В. Поповського, член спеціалізованої вченої ради, член НМР, член НТР, в.о. головного редактора видання "Проблеми телекомунікацій", доктор технічних наук, професор
Scopus ID: 24479782800
h-індекс:13
Документи автора:99
Загальна кількість цитувань:564
Google Scholar ID: BeZ2c0IAAAAJ&hl
Весь часОстанні 5 років
Цитування21581375
h-індекс2417
i10-індекс6542

Освіта та кар’єра

1994 р. – закінчив Харківський військовий університет за спеціальністю «Автоматизовані системи управління».

1998 р. – закінчив ад’юнктуру Харківського інституту льотчиків ВПС.

1999 р. – кандидат технічних наук за спеціальністю 20.02.14 «Озброєння та військова техніка» (дисертацію захищав у ХІЛ ВПС).

1999 р. – викладач кафедри бойового застосування АСУ авіацією.

2004 р. – закінчив докторантуру Харківського університету повітряних сил імені Івана Кожедуба.

2005 р. – доктор технічних наук за спеціальністю 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі» (дисертацію захищав у ХНУРЕ).

2004 р. – доцент кафедри бойового застосування АСУ авіацією.

2009 р. – професор кафедри телекомунікаційних систем ХНУРЕ.

2012 р. – присвоєно вчене звання професора по кафедрі ТКС ХНУРЕ.

Відомості про захист дисертації:

Спеціальність : 20.02.14 «Озброєння і військова техніка»

Тема : « Моделі та методи маршрутизації в системах спеціального призначення». Захист 1999 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Харківського інституту льотчиків

Спеціальність : 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»

Тема : «Теоретичні основи управління мережними ресурсами з використанням тензорних математичних моделей телекомунікаційних систем. Захист 22.06.2005 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.052.03 Харківського національного університету радіоелектроніки.


Освітня діяльність

Викладає курси: «Системи комутації та розподілу інформації, частина 2», «Управління та маршрутизація в ТКС», «Алгоритми управління та адаптації в ТКС». Видав 4 підручники та 8 навчальних посібників.


Наукова діяльність

Участь у науково-дослідних роботах:

 • № 235-1 «Методи проектування телекомунікаційних мереж NGN та управління їх ресурсами» (2010 р.).
 • Відповідальний  виконавець НДР №261-1 «Методи підвищення продуктивності безпроводових мереж наступного покоління» (2012 р.)
 • № 299 «Підвищення масштабованості технологічних рішень щодо забезпечення якості обслуговування в конвергентних телекомунікаційних системах» (2016 р). НДР № 308 «НИТКА – 3» (2017 р.).
 • Член СРД 64.052.09 при ХНУРЕ.
 • Заступник головного редактора е-журналу «Проблеми телекомунікацій», включеного до переліку наукових фахових видань України.

Член організаційного комітету:

 • Міжнародної науково-практичної конференції під егідою IEEE Problems of Infocommunications Science and Technology (PIC S&T), Харків, Україна;
 • Міжнародної науково-практичної конференції під егідою IEEE // Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science. Proceedings of the international Conference, TCSET. Lviv-Slavske, Ukraine.
 • International Conference On Advanced Information And Communication Technologies (AICT).

Наукові інтереси: управління трафіком, оптимізація та якість обслуговування в інфокомунікаціях, безпроводові мережі 4G, ієрархічна і відмовостійка маршрутизація, мережна безпека.

Робота з аспірантами та докторантами: підготував 2 докторів наук та 16 кандидатів наук, є науковим керівником 2 аспірантів і 2 докторантів.

Керівництво науковою роботою студентів:

 • 2011 рік – Перше місце на Загальноукраїнській студентській олімпіаді (ОНАЗ, Одеса) – магістрант Семеняка М.В.
 • 2010 рік – Друге місце на Загальноукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (ОНАЗ, Одеса) – студент Саєнко В.А.
 • 2007 рік – Друге та третє місце на Загальноукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (ХНУРЕ) – магістранти Гоголєва М.О., Старкова О.В.
 • Опубліковано 3 статті зі студентами та близько 30 доповідей.

Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

Учасник міжнародного Темпус Проекту No. 544455-TEMPUS-1-2013-1-SE-TEMPUS-JPCR “Підготовка наступного покоління експертів з кібербезпеки: нова, визнана ЄС магістерська програма” (ENGENSEC).


Громадська діяльність

Член IEEE.

IEEE Membership No.: 94611942

ACM Membership No.: 3130849


Нагороди та премії

2003 року за досягнення в галузі технічних наук призначено іменну стипендію Харківської обласної державної адміністрації  імені академіка Георгія Федоровича Проскури. 2006 року став переможцем конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» у номінації «Молодий науковець».

Державні нагороди:

 1. Медаль “15 років Збройним Силам України”, 2006 рік, посвідчення до медалі “15 років Збройним Силам України”, наказ Міністра оборони України №768 від 28.09.2006.
 2. Відзнака Міністра Оборони України – медаль “За сумлінну службу” ІІ ступеня, 2006 рік, посвідчення до відзнаки Міністра Оборони України № 117297 наказ Міністра оборони України №1656 від 13.11.2006.

Публікації та патенти

Має більше ніж 270 наукових статей та доповідей, 1 міжнародний сертифікат у галузі кібербезпеки. 18 патентів на корисну модель.