Керівництво університету

Вчена рада університету

Вчена рада університету

Колегіальний орган управління Харківського національного університету радіоелектроніки

Вчена рада є колегіальним органом управління Харківського національного університету радіоелектроніки, який утворюється строком на п’ять років, склад якого затверджується наказом університету протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

 

Склад Вченої ради затверджений наказом ХНУРЕ від 23.01.2020 № 41.

Ігор Вікторович Рубан

Ігор Вікторович Рубан

В.о. ректора, перший проректор, Голова Приймальної комісії, Голова НМР, Голова НТР, заступник головного редактора журналу «Сучасний стан наукових досліджень і технологій в промисловості», професор кафедри ЕОМ, Заслужений працівник освіти України, доктор технічних наук, професор

Освіта та кар’єра

1990 р. – закінчив Харківське вище військове командно-інженерне училище ракетних військ імені Маршала М.І. Крилова за фахом системи управління і зв’язку, кваліфікація – радіоінженер.

1997 р. – кандидат технічних наук, Харківський військовий університет.

1997-1999 рр. – старший викладач кафедри систем управління і зв’язку Харківського військового університету;

1999-1999 рр. – доцент кафедри систем бойового управління та зв’язку факультету Харківського військового університету;

1999-2004 рр. – заступник начальника кафедри обчислювальних систем і мереж Харківського військового університету;

2004-2014 рр. – начальник кафедри математичного і програмного забезпечення АСУ Харківського університету повітряних сил ім. І. Кожедуба;

2008 р. – доктор технічних наук, Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба МОУ, тема дисертації: «Науково-методичні основи створення інформаційної технології цілеспрямованого пошуку об’єктів та обробки зображень»;

2009 р. – закінчив Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» за спеціальністю адміністративний менеджмент, кваліфікація – магістр адміністративного менеджменту.

2014-2015 рр. – професор кафедри безпеки інформаційних технологій Харківського національного університету радіоелектроніки;

2015 – 2017  рр. – професор, завідувач кафедри електронних обчислювальних машин Харківського національного університету радіоелектроніки;

2017 – 2019 рр. проректор з науково-методичної роботи Харківського національного університету радіоелектроніки;

2019 – перший проректор Харківського національного університету радіоелектроніки.


Наукова діяльність

Напрями наукових досліджень: кібернетична безпека, методи і засоби цифрової обробки зображень.

Підготував чотири доктори і дванадцять кандидатів технічних наук.

Є керівником наукових робіт з розробки спеціалізованого інформаційно-освітнього середовища з дистанційного навчання; спеціального програмного забезпечення для фінансово-економічних розрахунків; автоматизованої системи забезпечення науково-організаційної діяльності у закладі вищої освіти. 

Академік Академії наук прикладної радіоелектроніки.


Громадська діяльність

ACM Membership No.: 9446540

IEEE Member number: 94190014


Нагороди та премії

Заслужений працівник освіти України. Лауреат Національної премії України імені Бориса Патона. За особливі заслуги нагороджений відзнакою Міністра оборони України – медаль «За бездоганну службу I ступеня»; відзнакою Міністра оборони України «Знак пошани»; відзнакою Міністра оборони України «Доблесть і честь»; почесною грамотою Міністерства освіти і науки України та ін.


Публікації та патенти

Автор понад 300 наукових і навчально-методичних робіт, у т.ч. 5 підручників під грифом Міністерства освіти і науки України та грифом Міністерства оборони України.

Юрій Олександрович Романенков

Юрій Олександрович Романенков

Проректор з наукової роботи, член Вченої ради, заступник Голови НТР, доктор технічних наук, професор кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою ХНУРЕ, професор

Освіта та кар’єра

2000 р. – закінчив Державний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» за спеціальністю «Системи керування літальними апаратами та комплексами»; тема дипломної роботи «Синтез цифрової системи керування антеною супутникового зв’язку на основі мікропроцесорної техніки»; кваліфікація «інженер з керування і обслуговування систем».

2000-2004 рр. – асистент кафедри менеджменту Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

2000-2003 рр. – навчання в аспірантурі на кафедрі менеджменту Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» за спеціальністю 05.13.22 – управління проектами та розвиток виробництва. Науковий керівник – д.т.н., професор Вартанян В.М.

2004 р. – кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.22 – управління проектами та розвиток виробництва. Науковий керівник – д.т.н., професор Вартанян В.М.; тема дисертації «Робастні методи інтервального аналізу ресурсного забезпечення виробництва».

2004-2017 рр. – доцент кафедри менеджменту Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

2012 р. – присвоєне вчене звання доцента кафедри менеджменту Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

2014-2017 рр. – навчання в докторантурі Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології. Науковий консультант – д.т.н., професор Вартанян В.М.

2017-2020 рр. – професор кафедри менеджменту Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

2017 р. – доктор технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології. Науковий консультант – д.т.н., професор Вартанян В.М.; тема дисертації «Наукові основи та інформаційна технологія адаптивного прогнозування техніко-економічних показників організаційно-технічних систем в умовах невизначеності даних».

2020-2023 рр. – завідувач кафедри менеджменту Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

2019-2020 рр. – професор кафедри Електронних обчислювальних машин (за сумісництвом) Харківського національного університету радіоелектроніки.

2019 р. – присвоєне вчене звання професора кафедри менеджменту Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

З 2023 р. – проректор з наукової роботи Харківського національного університету радіоелектроніки. Професор кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).


Наукова діяльність

Наукові інтереси: інформаційні технології прогнозування та моделювання організаційно-технічних систем, предиктивна аналітика.


Публікації та патенти

Автор та співавтор понад 150 наукових праць.

Василь Васильович Россіхін

Василь Васильович Россіхін

Проректор з інноваційно-корпоративної роботи та адміністрування,член Вченої ради ХНУРЕ, професор кафедри філософії, Заслужений працівник освіти України, доктор юридичних наук, професор.

Освіта та кар’єра

2001 р. – закінчив Інститут підготовки кадрів для органів прокуратури Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого з відзнакою. Спеціальність — правознавство, кваліфікація — юрист.
2002 р. – закінчив магістратуру Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого за державно-правовою спеціалізацією із відзнакою.
2002-2005 рр. – навчався в аспірантурі Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.
2005 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.
2005-2017 рр. – працював на різноманітних науково-педагогічних та адміністративних посадах у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.
2009 р. – присвоєно вчене звання доцента.
2016 р. – за результатами публічного захисту дисертації присуджено науковий ступінь доктора юридичних наук.
З березня 2017 р. – проректор з інноваційно-корпоративної роботи та адміністрування Харківського національного університету радіоелектроніки.
2018 р. – присвоєно вчене звання професора.

Удостоєний почесного звання «Doctor Honoris Causa». Почесний професор «Міжнародного університету «МІТСО». Почесний професор Європейського інституту безперервної освіти.

З 2018 року – почесний Президент Інституту освіти та професійного розвитку (Будапешт). Працював експертом ДАК України, експерт Національного фонду досліджень України.
З 2019 р. – Президент Наукового парку “Синергія”, заснованого Харківським національним університетом радіоелектроніки.
25 жовтня 2020 р. обраний депутатом Харківської обласної ради VIII скликання. Член Kомісії з питань інформаційної політики, зв’язків з громадськістю та цифрової трансформації.


Наукова діяльність

Напрями наукових досліджень: трансформація та еволюція державного апарату, ґенеза державно-правових інститутів, правове регулювання цифрової трансформації.

Член редакційної ради спеціалізованих фахових видань з юридичних, економічних та політичних наук і державного управління, у тому числі зарубіжних: Економіка і право Казахстану, Світ Закону, DICTUM FACTUM, Право та інноваційне суспільство, Право та інновації.

Член спеціалізованої вченої ради: Д 64.700.02 у Харківському національному університеті внутрішніх справ з правом прийняття до розгляду та захисту дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право; 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення.

Академік Європейської академії природничих наук. Створив власну історико-правову та теоретико-правову наукову школу, підготувавши як науковий керівник та консультант низку докторів та кандидатів юридичних наук.


Нагороди та премії

За багаторічну сумлінну працю нагороджений відомчими відзнаками та подяками МВС України, органів місцевого самоврядування, громадських організацій та церкви.

2019 р. – Присвоєно почесне звання “Заслужений працівник освіти України”.


Публікації та патенти

Автор близько 200 наукових і навчально-методичних робіт, у т. ч. 3 підручники під грифом Міністерства освіти і науки України.

Мурад Анвер огли Омаров

Мурад Анвер огли Омаров

Проректор з міжнародного співробітництва, член вченої ради, член спеціалізованої вченої ради, заслужений діяч науки Азербайджанської Республіки. доктор технічних наук, професор

Освіта та кар’єра

Після закінчення 1985 року Харківського інституту радіоелектроніки (ХІРЕ) – інженер обчислювального центру, пізніше – стажер-дослідник кафедри технології виробництва радіоапаратури ХІРЕ.

1991 року закінчив аспірантуру, захистив кандидатську дисертацію в галузі оптико-волоконних систем передачі інформації.

2003 року захистив докторську дисертацію на тему «Розвиток теорії і практики проектування електродинамічних пристроїв з розподіленими та квазірозподіленими нелінійними елементами».

З вересня 2004 року – академік Академії наук прикладної радіоелектроніки.

З 2003 р. по 2009 р. – професор кафедри технології та автоматизації виробництва радіоелектронних засобів.

Рішенням Державної атестаційної комісії 2009 року йому присвоєно вчене звання професора.

З 2009 року М.А. Омаров – декан підготовчого факультету навчання іноземних громадян, завідувач кафедри природничих наук, з 2012 року – декан факультету навчання іноземних громадян, завідувач кафедри природничих наук Харківського національного університету радіоелектроніки.

З 2015 року призначений проректором з міжнародного співробітництва ХНУРЕ.

З 2011 року М.А. Омаров є членом Експертної ради з підготовки іноземних громадян і громадян України до вступу до вищих навчальних закладів при Державній акредитаційній комісії України, з січня 2013 року – членом спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій (спеціальність 05.12.02 – телекомунікаційні системи).

Відомості про захист дисертації:

Спеціальність: 05.12.21 «Радіотехнічні системи спеціального призначення, включаючи техніку НВЧ і технологію їх виробництва»

Тема: «Вплив технологічних факторів на втрати в роз’ємних оптичних з’єднувачах». Захист 1992 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 068.37.02  Харківського інституту радіоелектроніки ім. акад. М.К. Янгеля

Спеціальність: 05.12.13 «Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій»

Тема: «Розвиток теорії і практики проектування електродинамічних пристроїв з розподіленими та квазірозподіленими нелінійними елементами». Захист 29.10.2003 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.052.03 Харківського національного університету радіоелектроніки. Науковий консультант – Лучанінов Анатолій Іванович


 Освітня діяльність

Лекційні курси: математика, інформатика.


Наукова діяльність

Зробив вагомий внесок у розвиток інформаційно-вимірювальних радіоелектронних систем і мереж, які сьогодні широко використовуються в різних галузях народного господарства.
Активно займається науково-педагогічною діяльністю, проводить велику громадську роботу в Харкові та Харківській області.


Громадська діяльність

З 1990 до 1998 роки є членом правління Харківського обласного товариства азербайджанської культури «Хатаї».

З 2000 року – член правління Харківського обласного товариства азербайджансько-української дружби «Достлуг», а в 2001 році обраний головою цього товариства. Під його керівництвом товариство «Достлуг» успішно реалізувало ряд соціальних, культурно-просвітницьких та благодійних проектів.

З 2002 по 2006 роки – депутат IV скликання Київської районної ради Харкова, голова постійної депутатської комісії з економічного розвитку та підприємництва.

У 2002 році обраний віце-президентом Асоціації національно-культурних об’єднань України.

З 2016 року – делегат IV з’їзду азербайджанців світу, член координаційної ради азербайджанців світу.


Нагороди та премії

За особистий внесок у соціально-економічний розвиток України рішенням Ради експертів міжнародної іміджевої програми «Лідери XXI століття» нагороджений дипломом і медаллю «Ділова людина України».

2006 року лауреат премії виконавчого комітету Харківської міської ради в номінації «Зміцнення міжнаціонального миру і злагоди».

У 2006 і 2008 роках нагороджений Почесною грамотою Державного комітету України у справах національностей та релігій щодо зміцнення міжнаціонального миру і злагоди в Україні.

2009 року за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність був нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

2011 року нагороджений Почесною грамотою Харківської обласної державної адміністрації та Харківської обласної ради за вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців, багаторічну плідну науково-педагогічну діяльність та високий рівень професійної майстерності. Цього ж року за розпорядженням Президента Азербайджану він нагороджений державним відзнакою Азербайджанської республіки – медаллю «Тереггі» за заслуги в галузі дружби між народами та розвиток Азербайджанської діаспори.

2012 року за видатні досягнення в галузі науки і техніки рішенням Президії Академії наук прикладної радіоелектроніки нагороджений медаллю «20 років АН ПРЕ».

2013 року нагороджений Грамотою Верховної Ради України «За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки і техніки, підготовку висококваліфікованих фахівців, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм».

У 2016 році присвоєно звання Заслуженого діяча науки Азербайджанської Республіки.

У 2018 році отримав Подяку від Харківського міського голови за плідну громадську діяльність, активну життєву позицію, підтримку азербайджанської діаспори в м. Харкові, вагомий внесок у розвиток та укріплення міжнаціональних дружніх відносин.

У 2018 році отримав Почесну грамоту від Голови Харківської обласної державної адміністрації за вагомий особистий внесок у реалізацію соціальних, просвітницьких проектів, спрямованих на розвиток культурних зв’язків між Україною та Азербайджаном, активну громадську діяльність.


 Публікації та патенти

Автор понад 100 наукових праць, співавтор 4-х монографій, 6 навчальних посібників і 2 підручників з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Має 12 авторських свідоцтв на винаходи в галузі інформаційно-вимірювальних радіоелектронних систем і мереж.

Григорій Віталійович Ведмідь

Григорій Віталійович Ведмідь

Проректор з адміністративно-господарської роботи, член Вченої ради

Освіта та кар’єра

1983 р. – закінчив Харківський політехнічний інститут, енергомашинобудівний факультет  за спеціальністю турбінобудування.
1983 – 1987 р.р. – Ленінградський металічний завод (ЛМЗ) – майстер, старший майстер, начальник дільниці. Приймав безпосередню участь у виробництві першої в країні турбіни потужністю 1000 Мвт.
1987 – 2001 р.р. – Харківське конструкторське бюро ЦКБ «Енергопрогрес» – головний спеціаліст, головний конструктор проекту. Керував проектами реконструкції та переоснащення енергоблоків в країні та за кордоном, зокрема: Вуглегірська ГРЕС, Зміївська ТЕС, Київська ТЕЦ-5, Дарницька ТЕЦ, Криворізька ТЕЦ, Придніпровська ГРЕС, Кременчуцька ТЕЦ, ТЕЦ Костолац, ТЕЦ Косово, ТЕЦ Плевля і багато інших.
2001 – 2018 р.р. – Харківський національний університет радіоелектроніки, головний інженер.
2018 р. – Харківський національний університет радіоелектроніки – проректор з адмінстративно-господарської роботи

Нагороди та премії

2003 р. – нагороджений почесним знаком «За заслуги»  2003 р.
2012 р. – нагороджений Почесною грамотою ХОДА.