Керівництво університету

Вчена рада університету

Вчена рада університету

Колегіальний орган управління Харківського національного університету радіоелектроніки

Вчена рада є колегіальним органом управління Харківського національного університету радіоелектроніки, який утворюється строком на п’ять років, склад якого затверджується наказом університету протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

 

Склад Вченої ради затверджений наказом ХНУРЕ від 23.01.2020 № 41.

Андрій Анатолійович Коваленко

Андрій Анатолійович Коваленко

В.о. ректора, завідувач кафедри електронних обчислювальних машин, член НМР, доктор технічних наук, професор

Освіта та кар’єра

В 1996 році вступив до Харківського державного технічного університету радіоелектроніки (ХДТУРЕ). В 2001 році закінчив його і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Комп’ютерні системи та мережі» та здобув кваліфікацію магістра з комп’ютерних систем та мереж. Диплом: ХА №16365162 4 липня 2001 року.

2002-2006 рр. – аспірант кафедри Електронних обчислювальних машин за спеціальністю 05.13.05 – «Комп’ютерні системи та компоненти», науковий керівник – проф. Завизіступ Ю.Ю.
2008 р. – кандидат технічних наук, кафедра Електронних обчислювальних машин, Харківський національний університет радіоелектроніки. Спеціальність 05.13.05 – «Комп’ютерні системи та компоненти», науковий керівник – проф. Завизіступ Ю.Ю., тема роботи «Методи та засоби підвищення оперативності передачі даних у мультисервісних мережах».
2008-2009 рр. – робота на посаді асистента кафедри Електронних обчислювальних машин.
2009-2010 рр. – робота на посаді старшого викладача кафедри Електронних обчислювальних машин.
2010-2019 рр. – робота на посаді доцента кафедри Електронних обчислювальних машин.
2012 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри ЕОМ.
2018 р. – доктор технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – «Комп’ютерні системи та компоненти», науковий консультант – проф. Кучук Г.А., тема роботи «Моделі та методи синтезу і реконфігурації архітектур комп’ютерних систем і мереж об’єктів критичного застосування».
2019 р. – робота на посаді професора кафедри Електронних обчислювальних машин.
2019 р. – присвоєно вчене звання професора кафедри Електронних обчислювальних машин.

З 02.10.2019 р. – завідувач кафедри Електронних обчислювальних машин, ХНУРЕ.

З 02.03.2022 р. – в.о. ректора ХНУРЕ.


Освітня діяльність

Дисципліни «Комп’ютерні мережі», «Мультисервісні комп’ютерні мережі», у тому числі англійською: Corporate Computer Networks, Corporate Informational Systems, Local and Wireless Networks, Multi-service Networks.

Є автором та співавтором більш ніж 10 методичних робіт.


Громадська діяльність

2015-2016 рр. – відповідальний за розподіл навчального навантаження на кафедрі Електронних обчислювальних машин.
З 2019 р. – Голова постійно діючої комісії з наукової роботи та атестації аспірантів на кафедрі Електронних обчислювальних машин.
З 2019 р. – Голова постійно діючої комісії з навчально-методичної комісії на кафедрі Електронних обчислювальних машин.
2019-2020 рр. – заступник декана з наукової роботи факультету Комп’ютерної інженерії і управління.
З 2019 р. – член вчених рад факультету Комп’ютерної інженерії і управління та університету.


Наукова діяльність

Участь в НДР: «Динамічний інтелектуальний аналіз послідовностей нечіткої інформації за умов суттєвої невизначеності на основі гібридних систем обчислювального інтелекту» (ДР№0116U002539), «Наукові основи, методи та засоби зеленого комп’ютингу та комунікацій» (ДР№0115U000996), «Методологія сталого розвитку та інформаційні технології зеленого комп’ютингу та комунікацій» (ДР № 0118U003822).
Член Науково-методичної підкомісії зі спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія Науково-методичної комісії № 7 з інформаційних технологій, автоматизації та телекомунікацій (наказ Міністра освіти і науки України № 582 від 25.04.2019 року).
Є членом програмних та організаційних комітетів ряду міжнародних наукових конференцій. Член редколегії збірнику наукових праць «Системи управління, навігації та зв’язку», член редколегії фахового наукового журналу категорії «Б» «Сучасні інформаційні системи», член редколегії фахового наукового журналу категорії «Б» «Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості».

Член ACM (Association for Computing Machinery – Міжнародної Асоціація обчислювальної техніки) з 02.2019 р. Membership No: 1183204

Є старшим науковим співробітником (за сумісництвом) в ПАТ «НВП «Радій» (з 2009 р.).

Наукові інтереси: комп’ютерні системи та мережі, інформаційно-керуючі системи, кібер-безпека та надійність індустріальних програмно-технічних комплексів.

Автор та співавтор восьми монографій, більше 80 статей та 100 тез доповідей на конференціях.

Керівник наукового студентського гуртка.


Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

544137-TEMPUS-1-2013-1-SK-TEMPUS-JPHES, «Сenters of Excellence for young RESearchers», 530270-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPCR «Green Computing and Communication»


Нагороди та премії

Лауреат премії Президента України для молодих вчених 2015 року (наказ № 705/2015).
Грамота Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації (2018 р.).
Подяка Міністерства освіти і науки України (2019 р.).
Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2020 р.).
Стипендіат іменної стипендії імені Валентина Вікторовича Свиридова Харківської обласної державної адміністрації в галузі науки видатним та обдарованим молодим науковцям у номінації «інформатика та комп’ютерні науки» 2019 року.


Публікації та патенти

Більше 200 публікацій, 1 патент

Автор та співавтор семи монографій, більше 70 статей та 100 тез доповідей.

Ігор Вікторович Рубан

Ігор Вікторович Рубан

Перший проректор, заступник голови НМР, заступник голови НТР, заступник головного редактора журналу «Сучасний стан наукових досліджень і технологій в промисловості», професор кафедри ЕОМ, Заслужений працівник освіти України, доктор технічних наук, професор

Освіта та кар’єра

1990 р. – закінчив Харківське вище військове командно-інженерне училище ракетних військ імені Маршала М.І. Крилова за фахом системи управління і зв’язку, кваліфікація – радіоінженер.

1997 р. – кандидат технічних наук, Харківський військовий університет.

1997-1999 рр. – старший викладач кафедри систем управління і зв’язку Харківського військового університету;

1999-1999 рр. – доцент кафедри систем бойового управління та зв’язку факультету Харківського військового університету;

1999-2004 рр. – заступник начальника кафедри обчислювальних систем і мереж Харківського військового університету;

2004-2014 рр. – начальник кафедри математичного і програмного забезпечення АСУ Харківського університету повітряних сил ім. І. Кожедуба;

2008 р. – доктор технічних наук, Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба МОУ, тема дисертації: «Науково-методичні основи створення інформаційної технології цілеспрямованого пошуку об’єктів та обробки зображень»;

2009 р. – закінчив Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» за спеціальністю адміністративний менеджмент, кваліфікація – магістр адміністративного менеджменту.

2014-2015 рр. – професор кафедри безпеки інформаційних технологій Харківського національного університету радіоелектроніки;

2015 – 2017  рр. – професор, завідувач кафедри електронних обчислювальних машин Харківського національного університету радіоелектроніки;

2017 – 2019 рр. проректор з науково-методичної роботи Харківського національного університету радіоелектроніки;

2019 – перший проректор Харківського національного університету радіоелектроніки.


Наукова діяльність

Напрями наукових досліджень: кібернетична безпека, методи і засоби цифрової обробки зображень.

Підготував чотири доктори і дванадцять кандидатів технічних наук.

Є керівником наукових робіт з розробки спеціалізованого інформаційно-освітнього середовища з дистанційного навчання; спеціального програмного забезпечення для фінансово-економічних розрахунків; автоматизованої системи забезпечення науково-організаційної діяльності у закладі вищої освіти. 

Академік Академії наук прикладної радіоелектроніки.


Громадська діяльність

ACM Membership No.: 9446540

IEEE Member number: 94190014


Нагороди та премії

Заслужений працівник освіти України. За особливі заслуги нагороджений відзнакою Міністра оборони України – медаль «За бездоганну службу I ступеня»; відзнакою Міністра оборони України «Знак пошани»; відзнакою Міністра оборони України «Доблесть і честь»; почесною грамотою Міністерства освіти і науки України та ін.


Публікації та патенти

Автор понад 250 наукових і навчально-методичних робіт, у т.ч. 5 підручників під грифом Міністерства освіти і науки України та грифом Міністерства оборони України.

Василь Васильович Россіхін

Василь Васильович Россіхін

Проректор з інноваційно-корпоративної роботи та адміністрування,член Вченої ради ХНУРЕ, професор кафедри філософії, Заслужений працівник освіти України, доктор юридичних наук, професор.

Освіта та кар’єра

2001 р. – закінчив Інститут підготовки кадрів для органів прокуратури Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого з відзнакою. Спеціальність — правознавство, кваліфікація — юрист.
2002 р. – закінчив магістратуру Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого за державно-правовою спеціалізацією із відзнакою.
2002-2005 рр. – навчався в аспірантурі Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.
2005 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.
2005-2017 рр. – працював на різноманітних науково-педагогічних та адміністративних посадах у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.
2009 р. – присвоєно вчене звання доцента.
2016 р. – за результатами публічного захисту дисертації присуджено науковий ступінь доктора юридичних наук.
З березня 2017 р. – проректор з інноваційно-корпоративної роботи та адміністрування Харківського національного університету радіоелектроніки.
2018 р. – присвоєно вчене звання професора.

Удостоєний почесного звання «Doctor Honoris Causa». Почесний професор «Міжнародного університету «МІТСО». Почесний професор Європейського інституту безперервної освіти.

З 2018 року – почесний Президент Інституту освіти та професійного розвитку (Будапешт). Працював експертом ДАК України, експерт Національного фонду досліджень України.
З 2019 р. – Президент Наукового парку “Синергія”, заснованого Харківським національним університетом радіоелектроніки.
25 жовтня 2020 р. обраний депутатом Харківської обласної ради VIII скликання. Член Kомісії з питань інформаційної політики, зв’язків з громадськістю та цифрової трансформації.


Наукова діяльність

Напрями наукових досліджень: трансформація та еволюція державного апарату, ґенеза державно-правових інститутів, правове регулювання цифрової трансформації.

Член редакційної ради спеціалізованих фахових видань з юридичних, економічних та політичних наук і державного управління, у тому числі зарубіжних: Економіка і право Казахстану, Світ Закону, DICTUM FACTUM, Право та інноваційне суспільство, Право та інновації.

Член спеціалізованої вченої ради: Д 64.700.02 у Харківському національному університеті внутрішніх справ з правом прийняття до розгляду та захисту дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право; 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення.

Академік Європейської академії природничих наук. Створив власну історико-правову та теоретико-правову наукову школу, підготувавши як науковий керівник та консультант низку докторів та кандидатів юридичних наук.


Нагороди та премії

За багаторічну сумлінну працю нагороджений відомчими відзнаками та подяками МВС України, органів місцевого самоврядування, громадських організацій та церкви.

2019 р. – Присвоєно почесне звання “Заслужений працівник освіти України”.


Публікації та патенти

Автор близько 200 наукових і навчально-методичних робіт, у т. ч. 3 підручники під грифом Міністерства освіти і науки України.

Мурад Анвер огли Омаров

Мурад Анвер огли Омаров

Проректор з міжнародного співробітництва, член вченої ради, член спеціалізованої вченої ради, заслужений діяч науки Азербайджанської Республіки. доктор технічних наук, професор

Освіта та кар’єра

Після закінчення 1985 року Харківського інституту радіоелектроніки (ХІРЕ) – інженер обчислювального центру, пізніше – стажер-дослідник кафедри технології виробництва радіоапаратури ХІРЕ.

1991 року закінчив аспірантуру, захистив кандидатську дисертацію в галузі оптико-волоконних систем передачі інформації.

2003 року захистив докторську дисертацію на тему «Розвиток теорії і практики проектування електродинамічних пристроїв з розподіленими та квазірозподіленими нелінійними елементами».

З вересня 2004 року – академік Академії наук прикладної радіоелектроніки.

З 2003 р. по 2009 р. – професор кафедри технології та автоматизації виробництва радіоелектронних засобів.

Рішенням Державної атестаційної комісії 2009 року йому присвоєно вчене звання професора.

З 2009 року М.А. Омаров – декан підготовчого факультету навчання іноземних громадян, завідувач кафедри природничих наук, з 2012 року – декан факультету навчання іноземних громадян, завідувач кафедри природничих наук Харківського національного університету радіоелектроніки.

З 2015 року призначений проректором з міжнародного співробітництва ХНУРЕ.

З 2011 року М.А. Омаров є членом Експертної ради з підготовки іноземних громадян і громадян України до вступу до вищих навчальних закладів при Державній акредитаційній комісії України, з січня 2013 року – членом спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій (спеціальність 05.12.02 – телекомунікаційні системи).

Відомості про захист дисертації:

Спеціальність: 05.12.21 «Радіотехнічні системи спеціального призначення, включаючи техніку НВЧ і технологію їх виробництва»

Тема: «Вплив технологічних факторів на втрати в роз’ємних оптичних з’єднувачах». Захист 1992 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 068.37.02  Харківського інституту радіоелектроніки ім. акад. М.К. Янгеля

Спеціальність: 05.12.13 «Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій»

Тема: «Розвиток теорії і практики проектування електродинамічних пристроїв з розподіленими та квазірозподіленими нелінійними елементами». Захист 29.10.2003 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.052.03 Харківського національного університету радіоелектроніки. Науковий консультант – Лучанінов Анатолій Іванович


 Освітня діяльність

Лекційні курси: математика, інформатика.


Наукова діяльність

Зробив вагомий внесок у розвиток інформаційно-вимірювальних радіоелектронних систем і мереж, які сьогодні широко використовуються в різних галузях народного господарства.
Активно займається науково-педагогічною діяльністю, проводить велику громадську роботу в Харкові та Харківській області.


Громадська діяльність

З 1990 до 1998 роки є членом правління Харківського обласного товариства азербайджанської культури «Хатаї».

З 2000 року – член правління Харківського обласного товариства азербайджансько-української дружби «Достлуг», а в 2001 році обраний головою цього товариства. Під його керівництвом товариство «Достлуг» успішно реалізувало ряд соціальних, культурно-просвітницьких та благодійних проектів.

З 2002 по 2006 роки – депутат IV скликання Київської районної ради Харкова, голова постійної депутатської комісії з економічного розвитку та підприємництва.

У 2002 році обраний віце-президентом Асоціації національно-культурних об’єднань України.

З 2016 року – делегат IV з’їзду азербайджанців світу, член координаційної ради азербайджанців світу.


Нагороди та премії

За особистий внесок у соціально-економічний розвиток України рішенням Ради експертів міжнародної іміджевої програми «Лідери XXI століття» нагороджений дипломом і медаллю «Ділова людина України».

2006 року лауреат премії виконавчого комітету Харківської міської ради в номінації «Зміцнення міжнаціонального миру і злагоди».

У 2006 і 2008 роках нагороджений Почесною грамотою Державного комітету України у справах національностей та релігій щодо зміцнення міжнаціонального миру і злагоди в Україні.

2009 року за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність був нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

2011 року нагороджений Почесною грамотою Харківської обласної державної адміністрації та Харківської обласної ради за вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців, багаторічну плідну науково-педагогічну діяльність та високий рівень професійної майстерності. Цього ж року за розпорядженням Президента Азербайджану він нагороджений державним відзнакою Азербайджанської республіки – медаллю «Тереггі» за заслуги в галузі дружби між народами та розвиток Азербайджанської діаспори.

2012 року за видатні досягнення в галузі науки і техніки рішенням Президії Академії наук прикладної радіоелектроніки нагороджений медаллю «20 років АН ПРЕ».

2013 року нагороджений Грамотою Верховної Ради України «За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки і техніки, підготовку висококваліфікованих фахівців, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм».

У 2016 році присвоєно звання Заслуженого діяча науки Азербайджанської Республіки.

У 2018 році отримав Подяку від Харківського міського голови за плідну громадську діяльність, активну життєву позицію, підтримку азербайджанської діаспори в м. Харкові, вагомий внесок у розвиток та укріплення міжнаціональних дружніх відносин.

У 2018 році отримав Почесну грамоту від Голови Харківської обласної державної адміністрації за вагомий особистий внесок у реалізацію соціальних, просвітницьких проектів, спрямованих на розвиток культурних зв’язків між Україною та Азербайджаном, активну громадську діяльність.


 Публікації та патенти

Автор понад 100 наукових праць, співавтор 4-х монографій, 6 навчальних посібників і 2 підручників з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Має 12 авторських свідоцтв на винаходи в галузі інформаційно-вимірювальних радіоелектронних систем і мереж.

Михайло Васильович Неофітний

Михайло Васильович Неофітний

Проректор з наукової роботи, член вченої ради, заступник голови НТР, голова секції 7 НТР, кандидат фізико-математичних наук

Освіта та кар’єра

1977 р. – закінчив Харківський державний університет ім. М. Горького за спеціальністю «Радіофізика та електроніка».

Після закінчення аспірантури Харківського державного університету ім. М. Горького у 1987 р. захистив дисертацію на тему «Дослідження дифракційних зображень від періодичних і неперіодичних структур та їх застосування для вимірювання характеристик лазерних пучків» за спеціальністю 01.04.03- радіофізика.

1987-1992 рр. – старший науковий співробітник науково-дослідної частини Харківського державного університету ім. М. Горького.

1993-1995 рр. – завідувач відділення лазерних технологій інституту ПТІМАШ.

1996-1998 рр. – генеральний директор «Науково-дослідного інституту лазерних технологій»

 1998-2018 рр. – директор Державного підприємства «Дослідний завод Харківського національного університету радіоелектроніки».

2018 р. – проректор з наукової роботи.


Публікації та патенти

Має 57 наукових праць та винаходів.

Григорій Віталійович Ведмідь

Григорій Віталійович Ведмідь

Проректор з адміністративно-господарської роботи, член Вченої ради

Освіта та кар’єра

1983 р. – закінчив Харківський політехнічний інститут, енергомашинобудівний факультет  за спеціальністю турбінобудування.
1983 – 1987 р.р. – Ленінградський металічний завод (ЛМЗ) – майстер, старший майстер, начальник дільниці. Приймав безпосередню участь у виробництві першої в країні турбіни потужністю 1000 Мвт.
1987 – 2001 р.р. – Харківське конструкторське бюро ЦКБ «Енергопрогрес» – головний спеціаліст, головний конструктор проекту. Керував проектами реконструкції та переоснащення енергоблоків в країні та за кордоном, зокрема: Вуглегірська ГРЕС, Зміївська ТЕС, Київська ТЕЦ-5, Дарницька ТЕЦ, Криворізька ТЕЦ, Придніпровська ГРЕС, Кременчуцька ТЕЦ, ТЕЦ Костолац, ТЕЦ Косово, ТЕЦ Плевля і багато інших.
2001 – 2018 р.р. – Харківський національний університет радіоелектроніки, головний інженер.
2018 р. – Харківський національний університет радіоелектроніки – проректор з адмінстративно-господарської роботи

Нагороди та премії

2003 р. – нагороджений почесним знаком «За заслуги»  2003 р.
2012 р. – нагороджений Почесною грамотою ХОДА.