Підвищення кваліфікації / стажування

Процедура підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників у Харківському національному університеті радіоелектроніки регулюється відповідним Положенням (затверджено Наказом ХНУРЕ від 01.02.2022 р. № 30). Положення розроблено відповідно до законів України «Про освіту», «Про вищуосвіту», «Про фахову передвищу освіту», професійного стандарту на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти» (наказ Мінекономіки № 610 від 23.03.2021 р.), Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (постанова КМУ № 800 від 21.08.2019 р. із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 1133 від 27.12.2019 р.), Методичних рекомендацій для професійного розвитку науково-педагогічних працівників (наказ МОНУ № 1504 від 04.12.2020 р.) і визначає порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників у Харківському національному університеті радіоелектроніки.

Метою підвищення кваліфікації є професійний розвиток працівників відповідно до державної політики у галузі освіти та забезпечення якості освіти.

Професійний розвиток працівників має враховувати відповідний професійний стандарт, конкретні посадові обов’язки та/або перспективи їх розширення, особисті професійні інтереси працівників, набутий досвід, рівень виконання професійних (посадових) обов’язків.

Відповідно до п. 2.11 Положення, після успішного навчання за програмами підвищення кваліфікації (стажування) працівники отримують Свідоцтво про підвищення кваліфікації. Перелік виданих документів про підвищення кваліфікації оприлюднюється на веб-сайті ХНУРЕ протягом 15 календарних днів після їх видачі.