Ігор Петрович Захаров

Ігор Петрович Захаров
Професор кафедри метрології та технічної експертизи, доктор технічних наук, професор

Освіта та кар’єра

1978 р. – закінчив радіотехнічний факультет Харківського інституту радіоелектроніки за спеціальністю радіотехніка.

2006 р. – доктор технічних наук за спеціальністю 05.11.15 – метрологія та метрологічне забезпечення.

2007 р. – професор кафедри метрології та вимірювальної техніки ХНУРЕ.


Освітня діяльність

Лекційні курси:

  • основи метрології та вимірювальної техніки;
  • основи метрології та інформаційно-вимірювальні технології;
  • основи теорії похибок;
  • теорія оцінювання якості вимірювань.

Методичне забезпечення: конспекти лекцій, робочі програми з дисциплін, що читаються, тестові питання для контролю, методичні вказівки з читання курсів.


Наукова діяльність

Здійснює підготовку аспірантів за спеціальністю 05.01.02 – стандартизація, сертифікація, метрологічне забезпечення.

Член спеціалізованого вченого ради Д64.827.01 (ННЦ “Інститут метрології”) за спеціальністю 05.01.02.


Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

Організатор Міжнародного науково-технічного семінару «Невизначеність у вимірюваннях: теоретичні, прикладні, нормативні та методичні аспекти», Міжнародної науково-технічної конференції «Метрологія, інформаційно-вимірювальні технології та системи».


Публікації та патенти

Має понад 260 праць з метрології та вимірювальної техніки, з них 14 – авторські свідоцтва СРСР і патенти України, 16 – книги (монографія, підручник, навчальні та довідкові посібники). 14 патентів.