Помічники ректора

Помічники ректора Харківського національного університету радіоелектроніки – надійні і відповідальні співробітники університету, здатні взяти на себе усі поточні організаційні та інформаційні обов’язки й вирішення стандартних буденних проблем, що звільняє самого ректора від нераціональної витрати часу та дозволяє більше часу витрачати на стратегічні задачі розвитку університету.

У певному сенсі помічник ректора ― це не стільки «спеціальність», скільки «особливий статус», ним наділяється не просто високопрофесійний співробітник, а «довірена особа» у Харківському національному університеті радіоелектроніки.

Зараз у ХНУРЕ працює 2 помічники ректора за основним місцем роботи та 3 – на громадських засадах.