Вчена рада

Вчена рада є колегіальним органом управління Харківського національного університету радіоелектроніки, який утворюється строком на п’ять років, склад якого затверджується наказом університету протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

Склад Вченої ради затверджений наказом ХНУРЕ від 23.01.2020 № 41.

Ігор Валерійович Магдаліна

Учений секретар

Ігор Валерійович Магдаліна

Учений секретар, доцент кафедри штучного інтелекту, кандидат технічних наук, доцент

Контакти

Ауд. 17

+38 (057) 702-01-20

ihor.mahdalina@nure.ua