Вчена рада

Вчена рада є колегіальним органом управління Харківського національного університету радіоелектроніки, який утворюється строком на п’ять років, склад якого затверджується наказом університету протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

Склад Вченої ради затверджений наказом ХНУРЕ від 23.01.2020 № 41 (зі змінами).

Ірина Володимирівна Жарікова

Учений секретар

Ірина Володимирівна Жарікова

Учений секретар університету, технічний секретар НТР, доцент (за сумісництвом) кафедри КІТАР, кандидат технічних наук, доцент

Контакти

Ауд. 17

+38 (057) 702-01-20