Науково-технічна рада

Meтою створення Науково-технічної ради університету є вирішення актуальних проблем розвитку наукової діяльності, наукового забезпечення якості освіти, підготовки кадрів вищої кваліфікації, створення сприятливих умов для розробки та реалізації високотехнологічної, конкурентноспроможної науково-технічної продукції в Україні та закордоном.

Науково-технічна рада є дорадчим органом, який розробляє пропозиції по усім напрямам наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та підготовки кадрів вищої кваліфікації.


Секція 1 – Прикладна фізика та наноматеріали.

Секція 2 – Інформаційні технології.

Секція 3 – Автоматизація та приладобудування.

Секція 4 – Біомедична інженерія, інформатика та кібернетика.

Секція 5 – Електроніка та телекомунікації.

Секція 6 – Кібербезпека.

Кирило Львович Хрустальов

Учений секретар

Кирило Львович Хрустальов

Начальник НДЧ, Президент Асоціації випускників ХНУРЕ, Учений секретар НТР, кандидат технічних наук, доцент

Контакти

корпус “Г”, 5 поверх, к. 521

+38 (057) 702-14-34

stc@nure.ua