Рада молодих вчених

Наукове товариство молодих учених Харківського національного університету радіоелектроніки (НТМУ) – це орган громадського самоврядування наукової молоді ХНУРЕ. У період між Конференціями НТМУ діє Рада молодих учених.

Основною метою діяльності HTMУ є представництво, захист прав та інтересів молодих учених, які навчаються a6o працюють в Університеті, зокрема щодо питань наукової та винахідницької діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.

Основними завданнями HTMУ є:
– сприяння професійному зростанню та формуванню умов для розкриття наукового та творчого потенціалу членів колективу молодих учених Університету;
– розвиток молодіжних наукових ініціатив, у тому числі міждисциплінарних досліджень та досліджень, що сприяють сталому розвитку;
– пошук та підтримка талановитих дослідників серед студентів та молодих учених, надання їм всебічної допомоги;
– участь в організації та розвитку міжнародного наукового співробітництва молодих учених;
– інформаційна діяльність тощо.

Основними напрямами діяльності HTMУ є:
– підтримка наукової діяльності колективу молодих учених та сприяння формуванню умов для реалізації ïx інноваційних ідей;
– сприяння встановленню зв’язків між старшим та молодшим поколінням вчених, забезпечення спадкоємності у науковій діяльності;
– поширення серед колективу молодих учених інформації про наукові заходи, програми підтримки молодих учених тощо;
– організація та проведення наукових заходів для молодих науковців;
– участь у формуванні «молодіжної політики» Університету, залучення молоді до прийняття рішень задля досягнення Цілей сталого розвитку;
– представництво молодих учених у керівних органах Університету, а також в державних і муніципальних установах, наукових та інших організаціях, громадських об’єднаннях тощо.

Основними принципами  діяльності HTMУ є:
– рівність прав молодих учених;
– академічна свобода;
– колегіальність, відкритість;
– гендерна рівність, різноманітність, інклюзія;
– періодична виборність та звітність.

Віталій Миколайович Ткачов

Голова НТМУ, Голова Ради молодих учених

Віталій Миколайович Ткачов

Помічник ректора з питань ІТ, заступник відповідального секретаря Приймальної комісії, член редакційної колегії Всеукраїнського міжвідомчого науково-технічного збірника “Радіотехніка”, член Асоціації випускників ХНУРЕ, Голова Ради молодих учених Наукового товариства молодих учених, член Президії НТР, член Президії НМР, Голова ЕАГ з питань ІТ, доцент кафедри електронних обчислювальних машин, кандидат технічних наук, доцент

Контакти

Корпус «Л», перший поверх, кімн. 6 (42а)

ysc@nure.ua

http://ysc.nure.ua