Василь Васильович Россіхін

Василь Васильович Россіхін
Проректор з інноваційно-корпоративної роботи та адміністрування,член Вченої ради ХНУРЕ, професор кафедри філософії, Заслужений працівник освіти України, доктор юридичних наук, професор.
Scopus ID: 57207769187
h-індекс:1
Документи автора:2
Загальна кількість цитувань:1
Google Scholar ID: _Ki4NSgAAAAJ&hl
Весь часОстанні 5 років
Цитування16098
h-індекс66
i10-індекс43

Освіта та кар’єра

2001 р. – закінчив Інститут підготовки кадрів для органів прокуратури Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого з відзнакою. Спеціальність — правознавство, кваліфікація — юрист.
2002 р. – закінчив магістратуру Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого за державно-правовою спеціалізацією із відзнакою.
2002-2005 рр. – навчався в аспірантурі Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.
2005 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.
2005-2017 рр. – працював на різноманітних науково-педагогічних та адміністративних посадах у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.
2009 р. – присвоєно вчене звання доцента.
2016 р. – за результатами публічного захисту дисертації присуджено науковий ступінь доктора юридичних наук.
З березня 2017 р. – проректор з інноваційно-корпоративної роботи та адміністрування Харківського національного університету радіоелектроніки.
2018 р. – присвоєно вчене звання професора.

Удостоєний почесного звання «Doctor Honoris Causa». Почесний професор «Міжнародного університету «МІТСО». Почесний професор Європейського інституту безперервної освіти.

З 2018 року – почесний Президент Інституту освіти та професійного розвитку (Будапешт). Працював експертом ДАК України, експерт Національного фонду досліджень України.
З 2019 р. – Президент Наукового парку “Синергія”, заснованого Харківським національним університетом радіоелектроніки.
25 жовтня 2020 р. обраний депутатом Харківської обласної ради VIII скликання. Член Kомісії з питань інформаційної політики, зв’язків з громадськістю та цифрової трансформації.


Наукова діяльність

Напрями наукових досліджень: трансформація та еволюція державного апарату, ґенеза державно-правових інститутів, правове регулювання цифрової трансформації.

Член редакційної ради спеціалізованих фахових видань з юридичних, економічних та політичних наук і державного управління, у тому числі зарубіжних: Економіка і право Казахстану, Світ Закону, DICTUM FACTUM, Право та інноваційне суспільство, Право та інновації.

Член спеціалізованої вченої ради: Д 64.700.02 у Харківському національному університеті внутрішніх справ з правом прийняття до розгляду та захисту дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право; 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення.

Академік Європейської академії природничих наук. Створив власну історико-правову та теоретико-правову наукову школу, підготувавши як науковий керівник та консультант низку докторів та кандидатів юридичних наук.


Нагороди та премії

За багаторічну сумлінну працю нагороджений відомчими відзнаками та подяками МВС України, органів місцевого самоврядування, громадських організацій та церкви.

2019 р. – Присвоєно почесне звання “Заслужений працівник освіти України”.


Публікації та патенти

Автор близько 200 наукових і навчально-методичних робіт, у т. ч. 3 підручники під грифом Міністерства освіти і науки України.