Василь Васильович Россіхін

Василь Васильович Россіхін
Проректор з інноваційно-корпоративної роботи та адміністрування,член Вченої ради ХНУРЕ, професор кафедри філософії, Заслужений працівник освіти України, доктор юридичних наук, професор.
Scopus ID: 57207769187
h-індекс:1
Документи автора:3
Загальна кількість цитувань:1
Google Scholar ID: _Ki4NSgAAAAJ&hl
Весь часОстанні 5 років
Цитування136104
h-індекс65
i10-індекс43

Освіта та кар’єра

2001 р. – закінчив інститут підготовки кадрів для органів прокуратури Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого з відзнакою. Спеціальність — правознавство, кваліфікація — юрист.
2002 р. – закінчив магістратуру Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого за державно-правовою спеціалізацією із відзнакою.
2002-2005 рр. – навчався в аспірантурі Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.
2005 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.
2005-2007 рр. – асистент кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.
2009 р. – присвоєно вчене звання доцента.
2009-2013 рр. – заступник директора інституту підготовки слідчих кадрів для МВС України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».
2007-2017 рр. – доцент кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
2016 р. – за результатами публічного захисту дисертації присуджено науковий ступінь доктора юридичних наук.
З березня 2017 р. – проректор з інноваційно-корпоративної роботи та адміністрування Харківського національного університету радіоелектроніки.
2018 р. – присвоєно вчене звання професора.


Наукова діяльність

Напрями наукових досліджень: трансформація та еволюція державного апарату, ґенеза державно-правових інститутів.

Член редакційної ради спеціалізованих фахових видань з юридичних, економічних та політичних наук і державного управління, у тому числі зарубіжних: «Економіка і право Казахстану», «Світ Закону», мультидисциплінарного наукового журналу “International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE” (Об’єднані Арабські Емірати).

Член спеціалізованої вченої ради:
– Д 64.051.31 у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій за спеціальностями: 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» та 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»;
– Д 64.700.02 у Харківському національному університеті внутрішніх справ з правом прийняття до розгляду та захисту дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право; 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення.

Академік Європейської академії природничих наук.


 Нагороди та премії

За багаторічну сумлінну працю нагороджений відомчими відзнаками та подяками МВС України, органів місцевого самоврядування, громадських організацій та церкви.

2019 р. – Присвоєно почесне звання “Заслужений працівник освіти України”


Публікації та патенти

Автор понад 100 наукових і навчально-методичних робіт, у т. ч. 3 підручники під грифом Міністерства освіти і науки України.