Цілі сталого розвитку. Завдання ХНУРЕ щодо їх реалізації

У вересні 2015 року в рамках 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку відбувся Саміт ООН зі сталого розвитку, на якому було затверджено нові орієнтири розвитку. Підсумковим документом Саміту «Перетворення нашого світу: порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року» було затверджено 17 Цілей Сталого Розвитку та 169 завдань.

Україна, як і інші країни-члени ООН, приєдналася до глобального процесу забезпечення сталого розвитку. Для встановлення стратегічних рамок національного розвитку України на період до 2030 року на засадах принципу «Нікого не залишити осторонь» було започатковано інклюзивний процес адаптації Цілей сталого розвитку. 30 вересня 2019 року було підписано Указ Президента України “Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року” https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825

Цілі сталого розвитку. Завдання ХНУРЕ щодо їх реалізації

Щоб підвищити обізнаність та інтерес до Цілей сталого розвитку (ЦСР) в Університеті започатковано постійно діючий семінар “Цілі сталого розвитку. Завдання ХНУРЕ щодо їх реалізації” . На заході будуть представлені презентації вчених, що працюють над питаннями, пов’язаними з ЦСР, розроблені рекомендації по досягненню університетом ЦСР, пройдуть панельні дискусії щодо впровадження інструментів досягнення ЦСР. Пріоритетом даної ініціативи є забезпечення аналітичного і системного підходу при вивченні проблем і можливостей університету в досягненні ЦСР.

Використовуючи своє унікальне становище в суспільстві, університети – як індивідуально, так і в партнерстві, колективно – можуть допомогти керувати, направляти і підтримувати місцеві, національні та міжнародні організації щодо впровадження ЦСР. У більшості країн і в нашій також, громадськість мало обізнана про ЦСР і не має можливості брати активну участь в їх реалізації. Університет може виступати в якості ключового фактора для впровадження в масову свідомість ЦСР за допомогою розповсюдження знань. Університети є джерелом знань та виконують особливу місію на благо суспільства і традиційно займають унікальне положення в суспільстві – це робить їх особливо придатними для лідерства в реалізації Цілей сталого розвитку.

Цілі сталого розвитку. Завдання ХНУРЕ щодо їх реалізації

Програма Організації Об’єднаних Націй «Перетворення нашого світу: Порядок денний в галузі сталого розвитку на період до 2030 року» є одним з найбільш амбітних і важливих глобальних угод в новітній історії. ЦСР – це новий порядок денний, що забезпечує урядам, бізнесу, суспільству основу для спільної роботи в напрямку майбутнього, якого ми хочемо. Щоб створити сталий світ і займатися питаннями, пов’язаними зі сталим розвитком, людям потрібні знання, навички, цінності та установки, які дозволяють їм робити внесок у сталий розвиток. Тому освіта відіграє вирішальну роль в досягненні цих цілей.

Однак не всі види освіти підтримують сталий розвиток. Освіта, яке сприяє лише економічному зростанню, може привести до збільшення нестійких моделей споживання. Освіта в інтересах сталого розвитку дає можливість приймати усвідомлені рішення і відповідальні заходи для забезпечення цілісності навколишнього середовища, економічної життєздатності і справедливого суспільства для нинішнього і майбутніх поколінь. Всі освітні установи повинні вважати своїм обов’язком інтенсивно займатися питаннями сталого розвитку, сприяти розвитку компетенцій у сфері сталого розвитку та розробляти конкретні програми навчання, пов’язані з ЦСР. Тому життєво важливо не тільки включити питання, пов’язані з ЦСР, в навчальні плани, а й використовувати орієнтовану на конкретні дії трансформаційну педагогіку.

Наш Університет унікальний, як і інші, і для університетів немає єдиного «правильного» способу досягнення ЦСР. Те, як буде діяти кожен, буде залежати від їх розміру, контексту, сильних сторін у галузі наукових досліджень або освіти, наявності фінансування, цінностей, пріоритетів і потреб суспільства, якому ми служимо.

Наразі ХНУРЕ рейтингується у THE University Impact Rankings.

Сторінка ХНУРЕ у THE University Impact Rankings.