Андрій Анатолійович Коваленко

Андрій Анатолійович Коваленко
Завідувач кафедри електронних обчислювальних машин, член НМР, доктор технічних наук, професор
Scopus ID: 56423229200
h-індекс:10
Документи автора:38
Загальна кількість цитувань:191
Google Scholar ID: 9KzEtDMAAAAJ&hl
Весь часОстанні 5 років
Цитування1156948
h-індекс1917
i10-індекс2923

Освіта та кар’єра

В 1996 році вступив до Харківського державного технічного університету радіоелектроніки (ХДТУРЕ). В 2001 році закінчив його і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Комп’ютерні системи та мережі» та здобув кваліфікацію магістра з комп’ютерних систем та мереж. Диплом: ХА №16365162 4 липня 2001 року.

2002-2006 рр. – аспірант кафедри Електронних обчислювальних машин за спеціальністю 05.13.05 – «Комп’ютерні системи та компоненти», науковий керівник – проф. Завизіступ Ю.Ю.
2008 р. – кандидат технічних наук, кафедра Електронних обчислювальних машин, Харківський національний університет радіоелектроніки. Спеціальність 05.13.05 – «Комп’ютерні системи та компоненти», науковий керівник – проф. Завизіступ Ю.Ю., тема роботи «Методи та засоби підвищення оперативності передачі даних у мультисервісних мережах».
2008-2009 рр. – робота на посаді асистента кафедри Електронних обчислювальних машин.
2009-2010 рр. – робота на посаді старшого викладача кафедри Електронних обчислювальних машин.
2010-2019 рр. – робота на посаді доцента кафедри Електронних обчислювальних машин.
2012 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри ЕОМ.
2018 р. – доктор технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – «Комп’ютерні системи та компоненти», науковий консультант – проф. Кучук Г.А., тема роботи «Моделі та методи синтезу і реконфігурації архітектур комп’ютерних систем і мереж об’єктів критичного застосування».
2019 р. – робота на посаді професора кафедри Електронних обчислювальних машин.
2019 р. – присвоєно вчене звання професора кафедри Електронних обчислювальних машин.

З 02.10.2019 р. – завідувач кафедри Електронних обчислювальних машин, ХНУРЕ.

02.03.2022-20.06.2022 р. – в.о. ректора ХНУРЕ.


Освітня діяльність

Дисципліни «Комп’ютерні мережі», «Мультисервісні комп’ютерні мережі», у тому числі англійською: Corporate Computer Networks, Corporate Informational Systems, Local and Wireless Networks, Multi-service Networks.

Є автором та співавтором більш ніж 10 методичних робіт.


Громадська діяльність

2015-2016 рр. – відповідальний за розподіл навчального навантаження на кафедрі Електронних обчислювальних машин.
З 2019 р. – Голова постійно діючої комісії з наукової роботи та атестації аспірантів на кафедрі Електронних обчислювальних машин.
З 2019 р. – Голова постійно діючої комісії з навчально-методичної комісії на кафедрі Електронних обчислювальних машин.
2019-2020 рр. – заступник декана з наукової роботи факультету Комп’ютерної інженерії і управління.
З 2019 р. – член вчених рад факультету Комп’ютерної інженерії і управління та університету.


Наукова діяльність

Участь в НДР: «Динамічний інтелектуальний аналіз послідовностей нечіткої інформації за умов суттєвої невизначеності на основі гібридних систем обчислювального інтелекту» (ДР№0116U002539), «Наукові основи, методи та засоби зеленого комп’ютингу та комунікацій» (ДР№0115U000996), «Методологія сталого розвитку та інформаційні технології зеленого комп’ютингу та комунікацій» (ДР № 0118U003822).
Член Науково-методичної підкомісії зі спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія Науково-методичної комісії № 7 з інформаційних технологій, автоматизації та телекомунікацій (наказ Міністра освіти і науки України № 582 від 25.04.2019 року).
Є членом програмних та організаційних комітетів ряду міжнародних наукових конференцій. Член редколегії збірнику наукових праць «Системи управління, навігації та зв’язку», член редколегії фахового наукового журналу категорії «Б» «Сучасні інформаційні системи», член редколегії фахового наукового журналу категорії «Б» «Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості».

Член ACM (Association for Computing Machinery – Міжнародної Асоціація обчислювальної техніки) з 02.2019 р. Membership No: 1183204

Є старшим науковим співробітником (за сумісництвом) в ПАТ «НВП «Радій» (з 2009 р.).

Наукові інтереси: комп’ютерні системи та мережі, інформаційно-керуючі системи, кібер-безпека та надійність індустріальних програмно-технічних комплексів.

Автор та співавтор восьми монографій, більше 80 статей та 100 тез доповідей на конференціях.

Керівник наукового студентського гуртка.


Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

544137-TEMPUS-1-2013-1-SK-TEMPUS-JPHES, «Сenters of Excellence for young RESearchers», 530270-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPCR «Green Computing and Communication»


Нагороди та премії

Лауреат премії Президента України для молодих вчених 2015 року (наказ № 705/2015).
Грамота Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації (2018 р.).
Подяка Міністерства освіти і науки України (2019 р.).
Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2020 р.).
Стипендіат іменної стипендії імені Валентина Вікторовича Свиридова Харківської обласної державної адміністрації в галузі науки видатним та обдарованим молодим науковцям у номінації «інформатика та комп’ютерні науки» 2019 року.


Публікації та патенти

Більше 200 публікацій, 1 патент

Автор та співавтор семи монографій, більше 70 статей та 100 тез доповідей.