Андрій Віталійович Фролов

Андрій Віталійович Фролов
Директор навчально-наукового центру заочної форми навчання, голова первинної профспілкової організації ХНУРЕ, член НМР, член Координаційної Ради Асоціації випускників ХНУРЕ, доцент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки (за сумісництвом), кандидат технічних наук, доцент

Освіта та кар’єра

1994 р. – закінчив Харківський державний технічний університет радіоелектроніки за спеціальністю конструювання і технологія електронних обчислювальних засобів і отримав кваліфікацію інженер-конструктор- технолог-електронік.

2005–2009 рр. – навчання в аспірантурі ХНУРЕ.

2008–2010 рр. – науковий співробітник кафедри мікроелектроніки, електронних приладів і пристроїв.

2010 р. – кандидат технічних наук.

З 2010 р. – директор центру заочної форми навчання ХНУРЕ.

2011–2012 рр. – доцент кафедри мереж зв’язку.

З 2012 р. – старший викладач кафедри охорони праці.

З 2015 р. – доцент кафедри охорони праці.


Освітня діяльність

Лекційні курси: «Безпека життєдіяльності», «Автоматизація бізнес-процесів», «Автоматизація технологічних процесів».


Наукова діяльність

Наукові інтереси: поновлювані джерела енергії.


Громадська діяльність

З 2017 р. голова первинної профспілкової організації ХНУРЕ.


Публікації та патенти

Має понад 40 публікацій, Патент на винахід – Пристрій для контролю параметрів фотоелектричних перетворювачів, Бюл. №6, березень 2009 р.