Ігор Шакирович Невлюдов

Ігор Шакирович Невлюдов
Завідувач кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та робототехніки, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки України; Лауреат Державної премії України в галузі освіти; член вченої ради, член Президії НМР, голова секції 4 НМР, член Президії НТР, заступник голови секції 3 НТР, член редакційної колегії журналу «Сучасний стан наукових досліджень і технологій в промисловості», член Асоціації випускників ХНУРЕ
Scopus ID: 57216434058
h-індекс:5
Документи автора:66
Загальна кількість цитувань:84
Google Scholar ID: FEGwNZcAAAAJ&hl
Весь часОстанні 5 років
Цитування1170891
h-індекс1614
i10-індекс3229

Освіта та кар’єра

Перед вступом до аспірантури 14 років працював у промисловості, обіймаючи інженерні та керівні посади.

1971–1974 рр. – аспірант з відривом від виробництва, наукова спеціальність 05.11.14 – “Технологія приладобудування”;

1974 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.11.14 – “Технологія приладобудування” і 1976 р. отримав звання доцента;

1985 р. захистив докторську дисертацію за спеціальністю  05.11.14 – “Технологія приладобудування” і 1987 р. йому присвоєне звання професора кафедри технології та виробництва радіоапаратури;

З 1985 р. до 1995 р. декан факультету конструювання радіоапаратури (ХНУРЕ);

З 1995 р. обіймає посаду завідувача кафедри КІТАР.


 Освітня діяльність

Викладає навчальні курси: «Вступ до спеціальності», «Основи наукових досліджень та авторське право», «Технологія інформаційного забезпечення в технологічних системах», «Техніко-економічне обґрунтування інженерних рішень».


Наукова діяльність

Невлюдов І.Ш. очолює наукову школу в галузі технології та автоматизації виробництва радіоелектронного приладобудування, у межах якої було підготовлено 30 кандидатів та 6 докторів технічних наук.

Під його керівництвом успішно виконуються наукові проекти за рахунок держбюджетного фінансування (з 2002 р.– дотепер – усього 10 проектів), а також госпдоговірні роботи на замовленнями промислових підприємств.


Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

Horizon 2020 (заявка 2018 р.).


Громадська діяльність

Академік Міжнародної академії прикладної радіоелектроніки, Української технологічної академії, член двох спеціалізованих рад із захисту докторських дисертацій, член експертної групи з атестації наукової діяльності ЗВО за напрямом «Технічні науки»


Нагороди та премії

Заслужений діяч науки і техніки України (2013 р.), Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки України (2014 р.); Лауреат Державної премії України в галузі освіти (2019 р.); нагороджений Грамотою Верховної Ради України (2020 р.); переможець (2000 р.), дипломант (2015 р.) обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена у номінації “Завідувач кафедри”»; знак «Відмінник освіти України» (2001 р.), знак «За наукові досягнення» (2005 р.); обласна стипендія в галузі науки ім. Г. Ф. Проскури (2010 р.); має ще низку знаків, медалей та інших нагород.


 Публікації та патенти

За підсумками науково–дослідних робіт опубліковано більше ніж 675 наукових праць. Є автором (співавтором) 9 підручників, 29 навчальних посібників, 16 монографій.

16 патентів, 39 авторських свідоцтв.