Ігор Шакирович Невлюдов

Ігор Шакирович Невлюдов
Завідувач кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки, член вченої ради, член НМР, член НТР, член редакційної колегії журналу «Сучасний стан наукових досліджень і технологій в промисловості», доктор технічних наук, професор, член Асоціації випускників ХНУРЕ
Scopus ID: 57216434058
h-індекс:3
Документи автора:44
Загальна кількість цитувань:40
Google Scholar ID: FEGwNZcAAAAJ&hl
Весь часОстанні 5 років
Цитування594377
h-індекс109
i10-індекс108

Освіта та кар’єра

Перед вступом до аспірантури 14 років працював у промисловості, обіймаючи інженерні та керівні посади.

1971–1974 рр. – аспірант з відривом від виробництва, наукова спеціальність 05.11.14 – “Технологія приладобудування”;

1974 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.11.14 – “Технологія приладобудування” і 1976 р. отримав звання доцента;

1985 р. захистив докторську дисертацію за спеціальністю  05.11.14 – “Технологія приладобудування” і 1987 р. йому присвоєне звання професора кафедри технології та виробництва радіоапаратури;

З 1985 р. до 1995 р. декан факультету конструювання радіоапаратури (ХНУРЕ);

З 1995 р. обіймає посаду завідувача кафедри КІТАМ.


 Освітня діяльність

Викладає навчальні курси: «Вступ до спеціальності», «Основи наукових досліджень та авторське право», «Технологія інформаційного забезпечення в технологічних системах», «Техніко-економічне обґрунтування інженерних рішень».


Наукова діяльність

Невлюдов І.Ш. очолює наукову школу в галузі технології та автоматизації виробництва радіоелектронного приладобудування, у межах якої було підготовлено 27 кандидатів та п’ять докторів технічних наук.

Під його керівництвом успішно виконуються наукові проекти за рахунок держбюджетного фінансування (з 2002 р.– дотепер – усього дев’ять проектів), а також госпдоговірні роботи на замовленнями промислових підприємств.


Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

Horizont 2020 (заявка 2018 р.).


Громадська діяльність

Академік Міжнародної академії прикладної радіоелектроніки, Української технологічної академії, член двох спеціалізованих рад із захисту докторських дисертацій, член Наукової ради МОНУ (секція «Фізико-технічні проблеми матеріалознавства»).


Нагороди та премії

Заслужений діяч науки і техніки України (2013 р.), Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки України (2014 р.); переможець (2000 р.), дипломант (2015 р.) обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена у номінації “Завідувач кафедри”»; знак «Відмінник освіти України» (2001 р.), знак «За наукові досягнення» (2005 р.); обласна стипендія в галузі науки ім. Г. Ф. Проскури (2010 р.); має ще низку знаків, медалей та інших нагород, Державна премія України в галузі освіти за роботу «Інтегроване інформаційно-освітнє середовище та реабілітаційні заходи для забезпечення рівного доступу до якісної освіти осіб з особливими освітніми потребами» (2019 р.).


 Публікації та патенти

За підсумками науково–дослідних робіт опубліковано більше ніж 550 наукових праць. Є автором (співавтором) шести підручників, 24 навчальних посібників, десяти монографій.

16 патентів, 34 авторських свідоцтв.