Віталій Миколайович Ткачов

Віталій Миколайович Ткачов
Помічник ректора з питань ІТ, заступник відповідального секретаря Приймальної комісії, член редакційної колегії Всеукраїнського міжвідомчого науково-технічного збірника “Радіотехніка”, член Асоціації випускників ХНУРЕ, Голова Ради молодих учених Наукового товариства молодих учених, член Президії НТР, член Президії НМР, Голова ЕАГ з питань ІТ, доцент кафедри електронних обчислювальних машин, кандидат технічних наук, доцент
Scopus ID: 56485859400
h-індекс:8
Документи автора:26
Загальна кількість цитувань:160
Google Scholar ID: 6lo0JxkAAAAJ
Весь часОстанні 5 років
Цитування819746
h-індекс2019
i10-індекс3030

Освіта та кар’єра

2007-2008 рр. – старший лаборант кафедри Телекомунікаційних систем (зараз ІКІ ім. В.В. Поповського), ХНУРЕ.
2007-2008 рр. – інженер, Київстар GSM.
2008-2011 рр. – старший лаборант кафедри Інформаційних управляючих систем (адміністратор комп’ютерних мереж гуртожитків університету), ХНУРЕ.
2010 р. – бакалавр з телекомунікацій, спеціальність «Телекомунікаційні системи та мережі», ХНУРЕ.
2010 р. – успішно закінчив бізнес-курси «Cisco starting a business v 2.0», ХНУРЕ.
2011 р. – магістр, інженер-дослідник з телекомунікацій, кафедра телекомунікаційних систем (зараз ІКІ ім. В.В. Поповського), ХНУРЕ, спеціальність – телекомунікаційні системи та мережі; тема магістерської атестаційної роботи: «Аналіз методів пріоритезації в IP-мережах з обмеженою пропускною здатністю» (наук. керівн. професор В.Є. Саваневич, каф. ТКС).
2011 р. – інженер, Харківський державний регіональний науково-технічний центр з питань технічного захисту інформації.
2011-2015 рр. – інженер-дослідник відділу Космічної радіофізики, Радіоастрономічний інститут НАН України.
2011-2014 рр. – навчання в аспірантурі на кафедрі ЕОМ Харківського національного університету радіоелектроніки за спеціальністю «Оптика, лазерна фізика».
2012-2014 рр. – лаборант кафедри Інформаційних управляючих систем (адміністратор комп’ютерних мереж гуртожитків університету), ХНУРЕ.
2015 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат технічних наук.
2014-2016 рр. – асистент кафедри Електронних обчислювальних машин, ХНУРЕ.
2016-2020 рр. – старший  викладач  кафедри електронних обчислювальних машин Харківського національного університету радіоелектроніки.
З 2020 р. – доцент кафедри електронних обчислювальних машин Харківського національного університету радіоелектроніки.
2021 р. – присвоєне вчене звання доцента кафедри ЕОМ.

Відомості про захист дисертацій:
Спеціальність: 05.13.06 «Інформаційні технології».
Тема: «Методи та інформаційна технологія передачі і паралельної обробки даних  швидкоплинних процесів з запобіганням колізій». Захист 28.12.2015 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.052.08 Харківського національного університету радіоелектроніки. Науковий керівник – д.т.н., професор Саваневич В.Є.


Освітня діяльність

Веде лекційний курс та лабораторний практикум з дисциплін:

  • за першим рівнем освіти: cloud-технології,  технології віртуалізації в комп’ютерних системах;
  • за другим рівнем освіти: оверлейні комп’ютерні мережі, програмні засоби оверлейних комп’ютерних мереж, корпоративні комп’ютерні мережі.

Є автором та співавтором більш ніж 10 методичних роботах та 4 навчальних посібниках.


Наукова діяльність

Участь в НДР:

  • 2011-2015 рр. – 9 науково-дослідних робіт в Радіоастрономічному інституті НАН України (РІ НАНУ), пов’язаних з побудовою спеціальних комп’ютерних мереж на радіотелескопах УТР-2, ГУРТ, РТ-70 та роботою ГРІД-вузла РІ НАНУ;
  • 2017-2018 рр. – 2 науково-дослідні роботи в ХНУРЕ, пов’язаних з дослідженням роботи (у т.ч. живучістю) БПЛА в умовах електромагнітного випромінення високої потужності;
  • 2022-2023 рр. – науково-дослідна робота в ХНУРЕ, пов’язана з розроблення системотехнічних основ та робочої моделі побудови наземного комплексу вітчизняної радіотехнічної системи ближньої навігації типу TACAN.

2009-2010 р. – учасник наукового проекту зі створення ПЗ CoLiTec обробки кадрів астероїдних оглядів (наук. кер. професор В.Є. Саваневич).

Наукові інтереси: інформаційні технології, телекомунікації.

Керівник наукового постійно діючого студентського гуртка. Студентами гуртка за 2017-2024 роки опубліковано понад 60 наукових праць, члени гуртка є переможцями Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт та стипендіатами обласних та міських програм підтримки обдарованої молоді.

З 2018 року – член Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).

З 2020 року – член Association for Computing Machinery (ACM).


Громадська діяльність

2007-2014 рр. – мережний адміністратор кампусів ХНУРЕ у рамках проекту розробки університетської комп’ютерної мережі інтеграції гуртожитків (УКМІГ) (наук. кер. професор В.І. Саєнко, каф. ІУС).
2017-2022 р. – заступник Голови Ради молодих учених ХНУРЕ, 2022-2023 р. – в.о. Голови Ради молодих учених ХНУРЕ, з 30.06.2023 – Голова Ради молодих учених ХНУРЕ.
З 2017 р. – член ректорату університету.
З 2017 р. – член організаційного комітету Міжнародної науково-технічної конференції “Комп’ютерні та інформаційні системи та технології”.
З 2018 р. – учений секретар кафедри ЕОМ, ХНУРЕ.
З 2021 р. – помічник ректора з питань ІТ, ХНУРЕ.
З 2021 р. – заступник відповідального секретаря Приймальної комісії ХНУРЕ.
З 2021 р. – голова постійно діючої експертно-аналітичної групи з питань IT у ХНУРЕ, адміністратор сайту ХНУРЕ.
З 2021 р. – голова постійно діючої робочої групи з рейтингової оцінки вебометричних показників кафедр ХНУРЕ.
З 2021 р. – член постійно діючої експертно-аналітичної групи з питань розвитку та методологічного забезпечення інформаційно-аналітичної системи “Університет” ХНУРЕ.
З 2021 р. – заступник Головного редактора Всеукраїнського міжвідомчого науково-технічного збірника «Радіотехніка».
З 2021 р. – член правління ГО „Українське науково-освітнє IT товариство”.
З 2022 р. – член постійної робочої групи з питань інноваційної діяльності університету.
З 2022 р. – член Вченої ради Харківського національного університету радіоелектроніки.
З 2022 р. – начальник добровільної пожежної дружини університету.
З 2022 р. – член Ради молодих учених при Харківській державній (військовій) адміністрації.
З 2023 р. – член постійної комісії з оптимізації структури та фінансових витрат ХНУРЕ.
З 2023 р. – член Президії Науково-технічної ради ХНУРЕ.
З 2023 р. – член Президії Навчально-методичної ради ХНУРЕ.
З 2023 року – заступник Голови організаційного комітету Міжнародного молодіжного форуму “Радіоелектроніка і молодь у 21 столітті”.

У різні роки – керівник або член різних разових робочих груп та комісій: з розробки та введення в експлуатацію сегменту корпоративної комп’ютерної мережі ХНУРЕ в укриттях університету та гуртожитку, для підготовки проєктів положень щодо дистанційного навчання та інших.


Відзнаки та нагороди

2015, 2018, 2022, 2023 – Почесна грамота Харківського національного університету радіоелектроніки.
2018, 2019, 2020, 2021 – Кращий науково-педагогічний працівник Харківського національного університету радіоелектроніки за номінаціями.
2022 – Відзнака Командувача Сухопутними військами Збройних Сил України “Хрест Сухопутних військ”.
2022 – Почесна грамота Харківської обласної державної адміністрації.
2023 – Почесна грамота адміністрації Шевченківського району м. Харків (лауреат районного етапу міського конкурсу “Молода людина року” у 2023 році в номінації “Діяльність в невиробничій сфері”).
2023 – Подяка Міністерства освіти і науки України.
2023 – Почесна грамота Харківської міської ради.


Публікації та патенти

Більше 180 публікацій, 7 патентів на корисні моделі, 8 авторських свідоцтв на розробку програмного забезпечення, двох розділів колективної монографії.