Віталій Миколайович Ткачов

Віталій Миколайович Ткачов
Доцент кафедри електронних обчислювальних машин, помічник ректора з питань ІТ, заступник відповідального секретаря приймальної комісії, член редакційної колегії Всеукраїнського міжвідомчого науково-технічного збірника “Радіотехніка”, кандидат технічних наук, доцент, член Асоціації випускників ХНУРЕ, заступник голови Ради молодих учених
Scopus ID: 56485859400
h-індекс:6
Документи автора:18
Загальна кількість цитувань:105
Google Scholar ID: 6lo0JxkAAAAJ
Весь часОстанні 5 років
Цитування577568
h-індекс1616
i10-індекс2828

Освіта та кар’єра

2007-2008 рр. – старший лаборант кафедри Телекомунікаційних систем (зараз ІКІ ім. В.В. Поповського), ХНУРЕ.

2007-2008 рр. – інженер, Київстар GSM.

2008-2011 рр. – старший лаборант кафедри Інформаційних управляючих систем (адміністратор комп’ютерних мереж гуртожитків університету), ХНУРЕ.

2010 р. – бакалавр з телекомунікацій, спеціальність «Телекомунікаційні системи та мережі», ХНУРЕ.

2010 р. – успішно закінчив бізнес-курси «Cisco starting a business v 2.0», ХНУРЕ.

2011 р. – магістр, інженер-дослідник з телекомунікацій, кафедра телекомунікаційних систем (зараз ІКІ ім. В.В. Поповського), ХНУРЕ, спеціальність – телекомунікаційні системи та мережі; тема магістерської атестаційної роботи: «Аналіз методів пріоритезації в IP-мережах з обмеженою пропускною здатністю» (наук. керівн. професор В.Є. Саваневич, каф. ТКС).

2011 р. – інженер, Харківський державний регіональний науково-технічний центр з питань технічного захисту інформації.

2011-2015 рр. – інженер-дослідник відділу Космічної радіофізики, Радіоастрономічний інститут НАН України.

2011-2014 рр. – навчання в аспірантурі на кафедрі ЕОМ Харківського національного університету радіоелектроніки за спеціальністю «Оптика, лазерна фізика».

2012-2014 рр. – лаборант кафедри Інформаційних управляючих систем (адміністратор комп’ютерних мереж гуртожитків університету), ХНУРЕ.

2015 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат технічних наук.

2014-2016 рр. – асистент кафедри Електронних обчислювальних машин, ХНУРЕ.

2016-2018 – старший викладач кафедри Інформаційних систем, Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця.

2016-2020 рр. – старший  викладач  кафедри електронних обчислювальних машин Харківського національного університету радіоелектроніки.

З 2020 – доцент кафедри електронних обчислювальних машин Харківського національного університету радіоелектроніки

2021 р. – присвоєне вчене звання доцента кафедри ЕОМ.

Відомості про захист дисертацій:

Спеціальність: 05.13.06 «Інформаційні технології».

Тема: «Методи та інформаційна технологія передачі і паралельної обробки даних  швидкоплинних процесів з запобіганням колізій». Захист 28.12.2015 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.052.08 Харківського національного університету радіоелектроніки


Освітня діяльність

Веде лекційний курс та лабораторний практикум з дисциплін cloud-технології, оверлейні комп’ютерні мережі, програмні засоби оверлейних комп’ютерних мереж, корпоративні комп’ютерні мережі.

Є автором та співавтором в 10 методичних роботах та 3 навчальних посібниках.


Наукова діяльність

Участь в НДР:

  • 2011-2015 рр. – 9 науково-дослідних робіт в Радіоастрономічному інституті НАН України (РІ НАНУ), пов’язаних з побудовою спеціальних комп’ютерних мереж на радіотелескопах УТР-2, ГУРТ, РТ-70 та роботою ГРІД-вузла РІ НАНУ;
  • 2017-2018 рр. – 2 науково-дослідні роботи в ХНУРЕ, пов’язаних з дослідженням роботи (у т.ч. живучістю) БПЛА в умовах електромагнітного випромінення високої потужності.

2009-2010 р. – учасник наукового проекту зі створення ПЗ CoLiTec обробки кадрів астероїдних оглядів (наук. кер. професор В.Є. Саваневич).

Наукові інтереси: інформаційні технології, телекомунікації.

Керівник наукового постійно діючого студентського гуртка. Студентами гуртка за 2017-2021 роки опубліковано понад 50 наукових праць, члени гуртка є переможцями Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт та стипендіатами обласних та міських програм підтримки обдарованої молоді.

З 2018 року – член Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).

З 2020 року – член Association for Computing Machinery (ACM).


Громадська діяльність

2007-2014 рр. – мережний адміністратор кампусів ХНУРЕ у рамках проекту розробки університетської комп’ютерної мережі інтеграції гуртожитків (УКМІГ) (наук. кер. професор В.І. Саєнко, каф. ІУС).

З 2017 р. – заступник Голови Ради молодих учених ХНУРЕ.

З 2017 р. – член організаційного комітету Міжнародної науково-технічної конференції “Комп’ютерні та інформаційні системи та технології”.

З 2018 р. – Учений секретар кафедри ЕОМ, ХНУРЕ.

З 2021 р. – помічник ректора з питань ІТ, ХНУРЕ.

З 2021 р. – заступник відповідального секретаря Приймальної комісії ХНУРЕ.

З 2021 р. – голова постійно діючої експертно-аналітичної групи з питань IT у ХНУРЕ, адміністратор сайту ХНУРЕ.

З 2021 р. – голова постійно діючої робочої групи з рейтингової оцінки вебометричних показників кафедр ХНУРЕ.

З 2021 р. – член постійно діючої експертно-аналітичної групи з питань розвитку та методологічного забезпечення інформаційно-аналітичної системи “Університет” ХНУРЕ.

З 2021 р. – заступник Головного редактора Всеукраїнського міжвідомчого науково-технічного збірника «Радіотехніка».

З 2021 р. – член правління ГО „Українське науково-освітнє IT товариство”.


Публікації та патенти

Більше 150 публікацій, 5 патентів на корисні моделі, 7 авторських свідоцтв на розробку програмного забезпечення, одного розділу колективної монографії.