Науково-дослідна частина (НДЧ)

НДЧ університету здійснює:

 • планування та організацію  проведення фундаментальних, прикладних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт;
 • наукову співпрацю у межах національних і міжнародних науково-технічних програм;
 • фінансове і матеріально-технічне забезпечення досліджень і розробок;
 • облік та аналіз створюваної науково-технічної продукції і результатів наукової діяльності та їх просування у інформаційному просторі з метою подальшого впровадження у відповідних галузях  національної економіки та комерціалізації на національному та світовому ринках.

Пріоритетні напрямки організації наукової діяльності:

 • Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої категорії (докторів і кандидатів наук), з метою забезпечення якості процесу навчання студентів та спроможності університету щодо внесення вагомого вкладу у вирішення проблем в пріоритетних наукових напрямках України.
 • Поширення активної присутності університету в міжнародному науковому середовищі.
 • Розширення участі університету у наукових дослідженнях і розробках для військового сектору економіки України (лазерна та оптоелектронна техніка,  радіоелектронні системи, телекомунікації і зв’язок) .
 • Покращення умов для забезпечення якості наукових досліджень та розробок як для військового сектору економіки України, так і для вирішення наукових проблем сучасності. (Створення лабораторії оборонних технологій, створення дослідницького центру спільного використання, відновлення інфраструктури і перепрофілювання Багатоцільового геофізичного комплексу.)
 • Формування інноваційних проектів та науково-технічних розробок ринкового попиту на основі результатів виконання держбюджетних НДР.
 • Всебічна підтримка інноваційних ініціатив, які виникають у науковому середовищі ХНУРЕ (конкурси стартапів, кафедральні ініціативні розробки, студентські ініціативи).
 • Комерціалізація результатів наукової діяльності. Системне просування результатів наукових розробок  на українському та європейському ринках засобами маркетингу.
Валерій Іванович Зарицький

Начальник НДЧ

Валерій Іванович Зарицький

Начальник НДЧ, завідувач ПНДЛ "РЛСС", член вченої ради, член НТР, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Контакти

головний корпус, 2 поверх, кімн. 3
1-й гуртожиток, 5 поверх, кімн. 501, 507, 513, 515, 519

+38 (057) 702-17-35
+38 (057) 702-10-00
+38 (057) 702-14-32
+38 (057) 702-13-58

valerii.zarytskyi@nure.ua
siad@nure.ua