Жанна Валентинівна Дейнеко

Жанна Валентинівна Дейнеко
Завідувачка кафедри медіасистем та технологій, доцент кафедри програмної інженерії (за сумісництвом), кандидат технічних наук, доцент
Google Scholar ID: 8yZEJ3IAAAAJ
Весь часОстанні 5 років
Цитування766575
h-індекс1614
i10-індекс2621

Освіта та кар’єра

1980-1985 рр. – Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність Електронно-обчислювальні машини.

2012 р. – кандидат технічних наук, захистила дисертацію за спеціальністю – 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.

2015 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри медіасистем і технологій.


Освітня діяльність

Лекційні курси: «Інформатика. Базове програмування на мові С #», «Інформатика. Об’єктно-орієнтоване програмування», «Шрифтові технології », «Основи редагування і коректури видань», «Комплексні системи захисту інформації: проектування, впровадження, супровід».


Наукова діяльність

Обробка часових рядів за допомогою вейвлет-перетворення, застосування вейвлетів для стиснення растрових зображень, комп’ютерна графіка та обробка графічних зображень за допомогою сучасних технологій, тривимірне моделювання – моделинг, скульптинг, ріггінг, сучасна реклама, проектування і розробка Flash-анімаційних роликів.


Громадська діяльність

Заступник декана факультету КН, відповідальна за новий набор по кафедрі Медіасистем та технологій.


Публікації 

Більш ніж 50 робіт (20 статтей, більше 30 тезів доповідей).