Євгеній Олександрович Єфімов

Євгеній Олександрович Єфімов
Керівник служби захисту інтелектуальної власності і науково-дослідної роботи студентів

Освіта та кар’єра

Закінчив Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство».

Закінчив Міжгалузевий інститут післядипломної освіти при Національному технічному університеті «Харківський Політехнічний Інститут» за спеціальністю «Інтелектуальна власність».

Закінчив курси дистанційного навчання «Основи інтелектуальної власності» за програмою Всесвітньої Академії ВОІВ (Всесвітня Організація Інтелектуальної Власності), м. Женева, Швейцарія.

Працював інженером 1 категорії навчально-дослідного відділу, потім виконуючим обов’язки начальника навчально-дослідного відділу. В ХНУРЕ працює з 2014 року. Теперішню посаду займає з 2020 року.

За функціональними обов’язками – аналіз патентів і авторських свідоцтв з метою визначення аналогів і прототипів за технічними рішеннями, які пропонують співробітники ХНУРЕ; розробка нормативно-методичних документів з патентно-ліцензійної, винахідницької роботи та авторського права; проведення патентних досліджень за темами і на предмет виявлення аналогів і прототипів для складання заявочних документів для отримання патентів на винахід і корисну модель; надання консультацій з оформлення і складання заявочних документів для отримання патентів на винахід і корисну модель; надання допомоги в оформленні і складанні заявочних документів для отримання свідоцтва про авторське право на службовий твір.


Освітня діяльність

Виконання практичних завдань з дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів V курсу всіх спеціальностей.

Проведення семінарів з дисципліни «Міжнародне право і співробітництво в сфері інтелектуальної власності», а також з дисципліни «Розпорядження правами інтелектуальної власності».


Наукова діяльність

Бере участь у науково-практичних заходах ХНУРЕ та інших закладів вищої освіти. Має понад 15 публікацій (доповіді та статті) з питань інтелектуальної власності та державного управління.


Публікації та патенти

Більше ніж 15 статей; оформлених патентів – 8 (в тому числі 1 заявка за процедурою РСТ), свідоцтв з авторського права на службовий твір – 13.