Ключові показники ефективності (KPI) кафедр

Ключові показники ефективності (KPI) кафедрЗ 2020 року Міністерство освіти і науки України розпочало реформу вищої освіти, що передбачає розподіл коштів держбюджету за формулою, у якій кожен заклад вищої освіти отримає 80% свого бюджету попереднього року, а решта коштів буде розподілятись між університетами, залежно від показників масштабу університету, регіонального коефіцієнту, контингенту студентів, обсягів коштів на дослідження, які університет залучає з позабюджетних джерел, позиції у міжнародних рейтингах та працевлаштування випускників (цей показник планувалося врахувати починаючи з 2021 року).

24 січня 2020 року відбулося чергове засідання постійно діючого семінару університету з виконання завдань для досягнення Цілей сталого розвитку, на якому ректор університету Валерій Васильович Семенець запропонував аналогічну систему фінансування запровадити для всіх кафедр університету.

Рішенням Вченої ради ХНУРЕ від 31 січня 2020 року в університеті запрацювала система фінансування кафедр, побудована на концепції ключових показників ефективності (KPI) кафедр університету.