Центр післядипломної освіти

Основна діяльність центру полягає у наданні таких освітніх послуг:

– освіта за іншою спеціальністю (2 роки) – ступінь бакалавра за спеціальностями:

  • Інженерія програмного забезпечення (освітня програма – Програмна інженерія), денна та заочна форма навчання;
  • Комп’ютерні науки (освітня програма – Системи штучного інтелекту), денна та заочна форма навчання;;
  • Кібербезпека (освітня програма – Системи технічного захисту інформації), заочна форма  навчання;

– заочна магістратура з застосуванням дистанційних технологій (1,5 або 2 роки), за спеціальностями:

  • Інженерія програмного забезпечення (освітньо-наукова програма – Інженерія програмного забезпечення);
  • Комп’ютерні науки (освітньо-наукова – Системи штучного інтелекту);
  • Кібербезпека (освітньо-професійна програма – Системи технічного захисту інформації, автоматизації її обробки);
  • Електронні комунікації та радіотехніка  (освітньо-наукова – Телекомунікаційні системи та мережі) тощо.

– професійний розвиток за основними спеціальностями.

Середньорічний контингент слухачів центру складає 450-550 чоловік. За час його існування тут пройшли навчання понад 20000 фахівців.

Всі види занять проводять висококваліфіковані викладачі університету, професіоналізм яких підтверджений численними міжнародними сертифікатами.

Центр організовує курси навчання, призначені для професійного розвитку людей, які мають базову та вищу освіту.

Випускники отримують документи про закінчення навчання (свідоцтво про підвищення кваліфікації, диплом бакалавра або магістра).

 

Положення про організацію освітнього процесу з підвищення кваліфікації слухачів
Марія Сергіївна Широкопетлєва

Заступник директора ЦПО

Марія Сергіївна Широкопетлєва

Старший викладач кафедри програмної інженерії, заступник директора центру післядипломної освіти

Контакти

Кімн. 283, 283 А

+38(057)70-21-805

catr@nure.ua