Відділ аспірантури та докторантури

Відділ аспірантури та докторантури  проводить підготовку здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях вищої освіти з метою здобуття ступеня доктора філософії та доктора наук відповідно.

Підготовка проводиться на 26 кафедрах за 14 науковими спеціальностями згідно з Порядком підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах.

Положення про підготовку здобувачів PhD

Про порядок атестаціі_ PhD_ХНУРЕ


Щорічно в аспірантурі університету навчаються понад 250 аспірантів України, 20-30 аспірантів з інших країн (США, Фінляндія, Китай, Росія, Ірак, Іран, Сирія, Індія тощо), близько 15 докторантів.

Підготовкою аспірантів керують 73 доктори наук, професори; 20 кандидатів наук, професорів; 57 кандидатів наук, доцентів.


На цей час в університеті працюють 7 спеціалізованих вчених рад із захисту дисертаційних робіт, з них 6 – докторських, 1 – кандидатська (PhD).

Щорічно аспірантами і співробітниками університету захищаються від 30 до 50 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії і до 10 – на здобуття ступеня доктора наук. Більше 50% випускників аспірантури щорічно поповнюють ряди наукових і науково-педагогічних кадрів університету.


Останнім часом університет щорічно відправляє на стажування кращих аспірантів та молодих вчених до ЗВО Німеччини, Франції, Фінляндії, Австралії, Великобританії, Китаю та інших країн.


Термін навчання в аспірантурі згідно чинного законодавства України для здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD) – до 4 років, для здобуття наукового ступеня доктора наук – до 2 років.

Інформація щодо вступу до аспірантури 2020 року розміщена у Правилах прийому


Інформація щодо ліцензійного обсягу та вартості навчання в аспірантурі.

Вартість підготовки докторантів становить 20900 грн. на рік.

 


Статистичний звіт 2016 рік

Статистичний звіт 2017 рік

Статистичний звіт 2018 рік

Володимир Павлович Манаков

Завідувач

Володимир Павлович Манаков

Завідувач відділу аспірантури та докторантури, професор кафедри медіасистем і технологій, член вченої ради, член НТР, кандидат технічних наук, доцент

Контакти

Головний корпус, 3 поверх, кімн. 370

+38 (057) 702-14-71

pds@nure.ua