Відділ аспірантури та докторантури

Відділ аспірантури та докторантури проводить підготовку  здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях вищої освіти з метою здобуття ступеня доктора філософії та доктора наук відповідно.

Підготовка проводиться на 26 кафедрах за 14 науковими спеціальностями.


Щорічно в аспірантурі університету навчаються понад 200 аспірантів України, 20-30 аспірантів з інших країн (Китай, Ірак, Іран, Сирія, Індія тощо), близько 15 докторантів.

Підготовкою аспірантів керують 73 доктори наук, професори; 20 кандидатів наук, професорів; 57 кандидатів наук, доцентів.

Протягом багатьох років в університеті функціонують 7 спеціалізованих вчених рад із захисту дисертаційних робіт, з них 6 – докторських, 1 – кандидатська (PhD).

Щорічно у спеціалізованих  вчених радах  університету захищаються від 20 до 30 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук/доктора філософії і до 10 – на здобуття ступеня доктора наук. Більше 50% випускників аспірантури щорічно поповнюють ряди наукових і науково-педагогічних кадрів університету.


Термін навчання в аспірантурі згідно чинного законодавства України для здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD) – 4 роки, для здобуття наукового ступеня доктора наук – 2 роки.

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії проводиться в Університеті за очною (денною, вечірньою) та заочною формою навчання за держзамовленням та за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Підготовка за держзамовленням здійснюється виключно за очною формою навчання.


За освітнім та науковим напрямом здобувачі мають змогу приєднатися до однієї з міжнародних програм: ERASMUS+, подвійного дипломування, інтернаціонального семестру, програми проходження практик та стажування, академічної мобільності. Також вони мають змогу спробувати себе в якості здобувача одного з університетів Німеччини, Швеції, Іспанії, Чехії, Туреччини, Польщі, Франції та Данії.


Розвивати власний науковий потенціал дозволяє створений та функціонуючий науковий парк Synergy, який перший в України зміг долучитися до організації ISAP. Парк займає площу в 1500 квадратних метрів та вміщує комп’ютерні та лекційні аудиторії, сучасні лабораторії з робототехніки, блокчейну, віртуальної реальності та 3D-моделювання, кімнатами для презентації проектів та перемовин, а також кінозал.

Інформація щодо вступу до аспірантури року розміщена у Правилах прийому


Інформація щодо ліцензійного обсягу та вартості навчання в аспірантурі.


Статистичний звіт 2016 рік

Статистичний звіт 2017 рік

Статистичний звіт 2018 рік

Статистичний звіт 2019 рік

Статистичний звіт 2020 рік

Валентина Василівна Кирій

Завідувачка

Валентина Василівна Кирій

Завідувачка відділу аспірантури та докторантури, доцент кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою (за сумісництвом), член Вченої ради, член Президії НТР, член Президії НМР, секретар Секції № 2 НМР, кандидат економічних наук, доцент

Контакти

Головний корпус, 3 поверх, кімн. 370

+38 (057) 702-14-71

pds@nure.ua