Олексій Сергійович Ляшенко

Олексій Сергійович Ляшенко
Декан факультету комп’ютерної інженерії та управління, член НМР, член Координаційної Ради Асоціації випускників ХНУРЕ, кандидат технічних наук, доцент

Освіта та кар’єра

У 2000 році вступив до Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), завершив навчання із отриманням ступеня магістра за спеціальністю «Комп’ютерні системи та мережі» (спеціалізація «Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах») у 2005 році.

З 2005-2006 р. Стажист-дослідник на кафедрі ЕОМ ХНУРЕ.

У 2006  році вступив до аспірантури Харківського національного університету радіоелектроніки. Отримав ступінь кандидата технічних наук у 2010 році за спеціальністю «Автоматизація процесів керування». (диплом кандидата наук ДК№066241 від 26 січня 2011).

Відомості про захист дисертації:

Спеціальність: 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»

Тема : «Синтез систем нейрокерування дифузійною установкою цукрового виробництва на основі радіально-базисних мереж». Захист 20.10.2010 р.   на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.052.2 Харківського національного університету радіоелектроніки

З 2009 по 2010 рік працював інженером в центрі дистанційної освіти  ХНТУСГ ім. П. Василенка.

З 2010 по 2011 рік працював на посаді асистента кафедри ЕОМ ХНУРЕ.

З 2011 р. було переведено на посаду старшого викладача кафедри ЕОМ ХНУРЕ.

З 2012 було переведено на посаду доцента кафедри ЕОМ ХНУРЕ.

З 2012 по 2017 р. працював заступником директора Центру заочної форми навчання.

В 2016 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри електронних обчислювальних машин (атестат доцента 12ДЦ №047103 від 25 лютого 2016р.).

З 2017 й до сьогодні працює на посаді декана факультету КІУ ХНУРЕ.


Освітня діяльність

Веде лекційні курси та практикум з дисциплін:

  • Комп’ютерні системи збору та обробки технологічної інформації;
  • Програмування на Python;
  • Методи та алгоритми управління IT проектами.

Наукова діяльність

Член організаційних комітетів двох МНТК.


Публікації та патенти

Більше ніж 50 публікацій.