Костянтин Едуардович Петров

Костянтин Едуардович Петров
Завідувач кафедри інформаційних управляючих систем, професор кафедри штучного інтелекту, член спеціалізованої вченої ради, доктор технічних наук, професор
Scopus ID: 9533889000
h-індекс:2
Документи автора:9
Загальна кількість цитувань:8
Google Scholar ID: 4VSOYW4AAAAJ
Весь часОстанні 5 років
Цитування495138
h-індекс95
i10-індекс93

Освіта та кар’єра

1993 р. – закінчив Харківський інститут радіоелектроніки за спеціальністю «Програмне забезпечення обчислювальної техніки та автоматизованих систем».

1993 р. – викладач кафедри прикладної математики Університету внутрішніх справ (УВС).

1997 р. – кандидат технічних наук, дисертацію захистив в УВС.

1997 р. – старший викладач кафедри прикладної математики УВС.

1998 р. – доцент кафедри прикладної математики та аналітичного забезпечення ОВС Харківського національного університету внутрішніх справ (ХНУВС).

2009 р. – доктор технічних наук, спеціальність , 01.05.04.– системний аналіз і теорія оптимальних рішень, дисертацію захистив в ХНУРЕ.

2011 р. – начальник кафедри інформатики та інформаційних систем і технологій в діяльності ОВС ХНУВС

2013 р. – професор  кафедри інформаційних технологій та захисту інформації ХНУВС.

2016 р. – професор  кафедри штучного інтелекту ХНУРЕ.

Відомості про захист дисертації:

Спеціальність : 01.05.04 «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень»

Тема : «Компораторна структурно-параметрична ідентифікація моделей скалярного багатофакторного оцінювання».

Захист 17.06.2009 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.052.01 Харківського національного університету радіоелектроніки


Освітня діяльність

Викладає курси: «Системний аналіз», «Нечіткі моделі та методи обчислювального інтелекту», «Основи наукових досліджень, організація науки та авторське право», «Знанння-орієнтовані технології обчислювального інтелекту».


Наукова діяльність

2005 – 2009 рр. – в рамках держбюджетних НДР брав участь у науково-дослідних роботах: “Розробка методів і інструментальних засобів структурно-параметричної ідентифікації моделей багатофакторного оцінювання і багатокритеріальної оптимізації”; “Синтез методів обробки інформації за умов невизначеності на основі самонавчання та м’яких обчислень”; “Розробка математичних моделей і програмних засобів прийняття багатокритеріальних рішень в умовах невизначеності”; “Розробка принципів та програмних засобів системи підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності для технологічних та організаційних систем”.

З 10.05.2017 −член спеціалізованої вченої ради Д.64.052.02 по захисту докторських і кандидатських дисертацій в Харківському національному університеті радіоелектроніки.

Напрямки наукової діяльності: методи прийняття рішень, системи підтримки прийняття рішень, багатофакторне оцінювання, багатокритеріальна оптимізація, інтелектуальний аналіз даних.


Публікації та патенти

Має понад 125 публікацій, у тому числі 3 монографії.