Олександр Сергійович Гнатенко

Олександр Сергійович Гнатенко
Завідувач кафедри фізичних основ електронної техніки, член Президії НМР, член НТР, кандидат фізико-математичних наук, адміністративний керівник науково-дослідної лабораторії «Фотоніка», член Асоціації випускників ХНУРЕ
Scopus ID: 24329227200
h-індекс:7
Документи автора:26
Загальна кількість цитувань:84
Google Scholar ID: 7gcLF4QAAAAJ
Весь часОстанні 5 років
Цитування265223
h-індекс88
i10-індекс65

Освіта та кар’єра

2009 р. – закінчив Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність: Лазерна та оптоелектронна техніка.
2009 – 2017 рр. – Інженер 2 кат. ПрАТ «НДІ лазерних технологій».
2012 р. – закінчив Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність: Економічна кібернетика.
2013 – 2016 рр. – Аспірант Харківського національного університету радіоелектроніки, спеціальність 01.04.05 – Оптика, лазерна фізика.
2016  – 2019  рр. – асистент кафедри фотоніки та лазерної інженерії, пізніше кафедри фізичних основ електронної техніки Харківського національного університету радіоелектроніки.
2017 – 2018 рр. – заступник декана з організаційно-виховної роботи факультету Електронної та біомедичної інженерії Харківського національного університету радіоелектроніки.
2018 р. по теперішній час – заступник декана з наукової роботи факультету Електронної та біомедичної інженерії, Харківського національного університету радіоелектроніки.
2019 – 2020 рр. – старший викладач кафедри фізичних основ електронної техніки Харківського національного університету радіоелектроніки.
2020 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.01 «Фізика приладів, елементів і систем»;
2020 р. – доцент кафедри фізичних основ електронної техніки Харківського національного університету радіоелектроніки.
2021 р. – завідувач кафедри фізичних основ електронної техніки Харківського національного університету радіоелектроніки.

Відомості про захист дисертації:

Спеціальність : 01.04.01 «Фізика приладів, елементів і систем»

Тема: «Синхронізація мод волоконного лазера за допомогою рідкокристалічних комірок».

Захист 03.09.2020 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.052.04  Харківського національного університету радіоелектроніки. Науковий керівник Мачехін Юрій Павлович


Освітня діяльність

Лекційні курси:

 •  «Оптика»,
 • «Лазерні прецизійні прилади»,
 • «Проектування та технологія виробництва оптоелектронного і лазерного обладнання»,
 • «Конструювання лазерних пристроїв»,
 • «Обробка оптичних сигналів»,
 • «Волоконно-оптичні лінії зв’язку»,
 • «Фізика оптоволоконних систем»,
 • «Інформаційні бази даних».

Наукова діяльність

Наукові інтереси:

 • Волоконні лазери, лазери з надкороткою тривалістю імпульсів,
 • керовані РК-поляризатори,
 • взаємодія лазерного випромінювання з біологічними об’єктами,
 • лазерні інформаційні системи, нанолазери, лазери ближнього та середнього ІЧ-діапазонів,
 • моделювання та розрахунок систем волоконних лазерів,
 • нелінійна оптика.

Лабораторії:

З 2017 р. по теперішній час – адміністративний керівник міжнародної лабораторії «Фотоніка».

Проєкти та НДР:

З 2018 р. веде активну наукову діяльність, яка пов’язана з виконанням господарчих та бюджетних науково-дослідних робіт:

 • відповідальний виконавець НДДКР за державним замовленням №ДЗ/38-2018 «Розроблення конструкторської документації лазерної системи реєстрації оптики», номер державної реєстрації 0118U002239 (2018-2019 рр.);
 • відповідальний виконавець НДР «Лазерний напівпровідниковий модуль для інформаційних систем», номер державної реєстрації 0120U102125 (2020-2021 рр.);
 • відповідальний виконавець госпдоговірної НДДКР «Розроблення конструкторської та технічної документації на волоконно-оптичний гіроскоп», номер державної реєстрації 0120U100323 (2019-2021 рр.).

Міжнародна діяльність

 1. З 2008 р. член оптичного товариства Америки (OSA)
 2. Участь в «EOS conferences at the World of Photonics Congress», 2015, Мюнхен, Німеччина.
 3. Участь в XIII Міжнародному науково-технічному семінарі «Невизначеність вимірювань: наукові, нормативні, прикладні та методичні основи» (UM-2016), Мінськ, Республіка Білорусь.
 4. Участь в XXVII міжнародному науковому симпозіумі «Метрологія та метрологічне забезпечення», 2016, Созополь, Болгарія.
 5. Участь в XXVIII міжнародному науковому симпозіумі «Метрологія та метрологічне забезпечення», 2017, Созополь, Болгарія.
 6. Участь в міжнародній науковій конференції IEEE CAOL, Созополь, Болгарія, 2019.
 7. Підвищення кваліфікації в науково-дослідному інституті Люблінського науково-технічного парку (Польща), 2020.

Нагороди та премії

 • Подяка харківського міського голови (2019 р.).
 • Подяка МОНУ (2020 р.).
 • Диплом найкращого наукового, науково-педагогічного працівника ХНУРЕ (2019 р., 2020 р.)

Публікації та патенти

Більше ніж 80 публікацій та патент на винахід.