Навчально-науковий центр заочної форми навчання

Навчально-науковий центр заочної форми навчання (ННЦЗФН) є структурним підрозділом ХНУРЕ, який здійснює організацію та контроль освітньої, наукової й методичної роботи з підготовки фахівців за всіма спеціальностями підготовки студентів за заочною формою навчання; підтримку та розвиток наукової діяльності студентів заочної форми навчання університету.

Навчання

Заочна форма навчання:
– освіта для тих, хто працює в Україні або за кордоном; освіта для тих, хто не має можливості відвідувати Університет з різних причин; освіта для тих, хто навчається за кордоном і бажає паралельно отримати український диплом; друга вища освіта для осіб з досвідом роботи ;
– організація освітнього процесу орієнтована на більшу самостійність здобувача (студента) в опановуванні знань, умінь та навичок – дві лабораторно-екзаменаційні сесії щороку та консультації з викладачами протягом семестру;
– терміни навчання, зміст освітніх програм, перелік дисциплін, документи про освіту ідентичні денній формі навчання.

Навчання студентів здійснюється як за державним замовленням так і за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб.

Термін навчання за рівнем вищої освіти бакалавр складає:

  • 3 роки 10 міс. – навчання з першого курсу за програмою з нормативним терміном навчання;
  • 2 роки 10 міс. – навчання за умови зарахування на другий курс молодших спеціалістів за програмою з нормативним терміном навчання або з першого курсу за програмою зі скороченим терміном навчання.

Після отримання диплома бакалавра випускники можуть продовжити навчання (1 рік 4 місяці або 1 рік 9 місяців) для отримання рівня вищої освіти «магістр».

Перелік спеціальностей та вартість навчання для ОКР бакалавр та магістр у 2022 році.

Андрій Віталійович Фролов

Директор

Андрій Віталійович Фролов

Директор навчально-наукового центру заочної форми навчання, голова первинної профспілкової організації ХНУРЕ, член НМР, член Координаційної Ради Асоціації випускників ХНУРЕ, доцент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки (за сумісництвом), кандидат технічних наук, доцент

Контакти

Головний корпус, 2 поверх,

кімн. 227, 225, 223,

+38 (057) 702-14-75

ceme@nure.ua