Навчально-науковий центр заочної форми навчання

Навчально-науковий центр заочної форми навчання (ННЦЗФН) є структурним підрозділом ХНУРЕ, який здійснює організацію та контроль освітньої, наукової й методичної роботи з підготовки фахівців за всіма спеціальностями підготовки студентів за заочною формою навчання; підтримку та розвиток наукової діяльності студентів заочної форми навчання університету.

Навчання

Заочна форма навчання:
– освіта для тих, хто працює в Україні або за кордоном; освіта для тих, хто не має можливості відвідувати Університет з різних причин; освіта для тих, хто навчається за кордоном і бажає паралельно отримати український диплом; друга вища освіта для осіб з досвідом роботи ;
– організація освітнього процесу орієнтована на більшу самостійність здобувача (студента) в опановуванні знань, умінь та навичок – дві лабораторно-екзаменаційні сесії щороку та консультації з викладачами протягом семестру;
– терміни навчання, зміст освітніх програм, перелік дисциплін, документи про освіту ідентичні денній формі навчання.

Навчання студентів здійснюється як за державним замовленням так і за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб.

Термін навчання за рівнем вищої освіти бакалавр складає:

  • 3 роки 10 міс. – навчання з першого курсу за програмою з нормативним терміном навчання;
  • 2 роки 10 міс. – навчання за умови зарахування на перший рік навчання зі скороченим терміном на основі НРК5 (молодший спеціаліст, молодший бакалавр) або на основі НРК6, НРК7 (бакалавр, спеціаліст, магістр (друга вища освіта)).

Термін навчання за рівнем вищої освіти магістр складає:

  • 1 рік 4 міс. – освітньо-професійна програма;
  • 1 рік 9 міс. – освітньо-наукова програма.

Перелік спеціальностей та вартість навчання для ОКР бакалавр та магістр у 2023 році.

Андрій Віталійович Фролов

Директор

Андрій Віталійович Фролов

Директор навчально-наукового центру заочної форми навчання, голова первинної профспілкової організації ХНУРЕ, член Президії НМР, член Координаційної Ради Асоціації випускників ХНУРЕ, доцент (за сумісництвом) кафедри КІТАР, кандидат технічних наук, доцент

Контакти

Головний корпус, 2 поверх,

кімн. 227, 225, 223,

+38 (057) 702-14-75

ceme@nure.ua