Навчально-науковий центр заочної форми навчання

Навчально-науковий центр заочної форми навчання (ННЦЗФН) є структурним підрозділом ХНУРЕ, який здійснює організацію та контроль освітньої, наукової й методичної роботи з підготовки фахівців за всіма спеціальностями підготовки студентів за заочною формою навчання; підтримку та розвиток наукової діяльності студентів заочної форми навчання університету.

Навчання

Навчання студентів здійснюється як за державним замовленням так і за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб.

Термін навчання за рівнем вищої освіти бакалавр складає:

  • 3 роки 10 міс. – навчання з першого курсу за програмою з нормативним терміном навчання;
  • 2 роки 10 міс. – навчання за умови зарахування на другий курс молодших спеціалістів за програмою з нормативним терміном навчання або з першого курсу за програмою зі скороченим терміном навчання.

Після отримання диплома бакалавра випускники можуть продовжити навчання (1 рік 4 місяці або 1 рік 9 місяців) для отримання рівня вищої освіти «магістр».

Терміни подачі документів, перелік спеціальностей та вартість навчання наведені в Правилах прийому до ХНУРЕ у 2021 році.

Поширені запитання та відповіді про вступ у 2021 році (бакалавр, магістр)

Андрій Віталійович Фролов

Директор

Андрій Віталійович Фролов

Директор навчально-наукового центру заочної форми навчання, голова первинної профспілкової організації ХНУРЕ, член НМР, член Координаційної Ради Асоціації випускників ХНУРЕ, доцент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки (за сумісництвом), кандидат технічних наук, доцент

Контакти

Головний корпус, 2 поверх,

кімн. 227, 225, 223,

+38 (057) 702-14-75

ceme@nure.ua