Студентський сенат

Органом студентського самоврядування Харківського національного університету радіоелектроніки є Студентський сенат ХНУРЕ.

Діяльність студентського самоврядування визначена статтею 40 Закону України «Про вищу освіту».

Студентське самоврядування – це право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні вищим навчальним закладом (п. 1, ст. 40).

Студентський сенат повністю пропагує Цілі сталого розвитку ООН.

Органи студентського самоврядування діють на принципах:

1) добровільності, колегіальності, відкритості;

2) виборності та звітності органів студентського самоврядування;

3) рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні;

4) незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій (п. 3, ст. 40).

Положення про гуртожиток ХНУРЕ Положення про студентське самоврядування Положення про вибори до ОСС (зі змінами від 22.11.2023 р.)
Аліна Сергіївна Косенко

Голова

Аліна Сергіївна Косенко

Голова студентського сенату ХНУРЕ

Контакти

+38 (057) 702-13-22

senat@nure.ua