Студентський сенат

Органом студентського самоврядування Харківського національного університету радіоелектроніки є Студентський сенат ХНУРЕ.

Діяльність студентського самоврядування визначена статтею 40 Закону України «Про вищу освіту».

Студентське самоврядування – це право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні вищим навчальним закладом (п. 1, ст. 40).

Органи студентського самоврядування діють на принципах:

1) добровільності, колегіальності, відкритості;

2) виборності та звітності органів студентського самоврядування;

3) рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні;

4) незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій (п. 3, ст. 40).

Положення про гуртожиток ХНУРЕ Положення про студентське самоврядування

Контакти

+38 (057) 702-13- 22

senat@nure.ua