Ігор Валерійович Гребеннік

Ігор Валерійович Гребеннік
Завідувач кафедри системотехніки, член спеціалізованої вченої ради, член НМР, член НТР, доктор технічних наук, професор
Scopus ID: 20433339500
h-індекс:7
Документи автора:33
Загальна кількість цитувань:126
Google Scholar ID: LMYByP8AAAAJ
Весь часОстанні 5 років
Цитування726348
h-індекс1210
i10-індекс1610

Освіта та кар’єра

1988 р. – Інженер-математик, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність – прикладна математика. Тема дипломної роботи – “Оптимізація опуклих функцій на евклідових комбінаторних множинах”.

1992 р. – Кандидат фізико-математичних наук, Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, Харків, спеціальність: 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. Тема дисертації – “Математичні моделі та методи розв’язання задач оптимізації на комбінаторній множині розміщень”.

1996 р. – Доцент кафедри системотехніки ХІРЕ.

2007 р. – Доктор технічних наук, Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, Харків, спеціальність: 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. Тема дисертації – “Математичні моделі та методи комбінаторної оптимізації в геометричному проектуванні”.

2007 р. – Професор кафедри системотехніки ХНУРЕ. З 1.09.2013 – завідувач кафедри системотехніки ХНУРЕ.


Освітня діяльність

Викладає навчальні курси: Теорія прийняття рішень, Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика (українською та англійською), Моделі та методи прийняття рішень в системному проектуванні, Комбінаторні моделі та методи в проектуванні, Systems modeling, Discrete mathematics.


Наукова діяльність

Наукові інтереси: комбінаторика, комбінаторна оптимізація, комбінаторна генерація, математичне моделювання та розв’язання комбінаторних оптимізаційних задач геометричного проектування, комбінаторні задачі маршрутизації.

Наукові та технічні досягнення: методи формального опису, перечислення і генерації комбінаторних множин із заданими властивостями на основі базових комбінаторних множин; методи розв’язання оптимізаційних задач із опуклими цільовими функціями на комбінаторних множинах з лінійними обмеженнями; математичні моделі комбінаторних оптимізаційних задач розміщення геометричних об’єктів; інтервальні математичні моделі задач комбінаторної оптимізації на інтервальних комбінаторних множинах.

Член двох спеціалізованих рад по захисту докторських дисертацій – Д 64.52.02 (ХНУРЕ) та Д 64.180.01 (ІПМаш НАНУ) за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки).

Підготовка кадрів. Науковий керівник 3-х кандидатів наук за спеціальностями: 05.13.12 – «Системи автоматизації проектних робіт” – О.Хабаров (2004 р.), 05.13.06 – “Інформаційні технології” – С.Кузьменко (2008 р.), 01.05.02 – “Математичне моделювання та обчислювальні методи” – О.Баранов (2011 р.), О.Литвиненко (2019 р.), О.Чорна (2021 р.).


Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

Представник Української федерації інформатики (UFI) у Генеральній асамблеї IFIP (Міжнародна федерація обробки інформації) з січня 2012 року.

Радник IFIP (2012-2015), член Фінансового комітету IFIP з 2016 року.

Запрошений професор Університету Бордо (Франція) – грудень 2016 р.

Участь у міжнародних проєктах:

Erasmus+ 598236-EPP-1 2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP,  «Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens, dComFra», 2018-2021 р.р.

Грант Німецької служби академічних обмінів DAAD: Förderprogramm Sommerschulen im Ausland 2021, Projekt № 57572182. Two DAAD German-Ukrainian Summer Schools 2021. “Lessons in Biomedicine learnt from Nanotechnology and Artificial Intelligence


Громадська діяльність

Академік Академії наук Вищої школи України.


Нагороди та премії

Почесна грамота Харківської обласної державної адміністрації, 2017.

Грамота Верховної ради України «За заслуги перед Українським народом», 2021.


Публікації та патенти

Має понад 250 публікацій.