Ігор Валерійович Гребеннік

Ігор Валерійович Гребеннік
Завідувач кафедри системотехніки, член спеціалізованої вченої ради, член НМР, член НТР, доктор технічних наук, професор
Scopus ID: 20433339500
h-індекс:0
Документи автора:0
Загальна кількість цитувань:0
Google Scholar ID: LMYByP8AAAAJ
Весь часОстанні 5 років
Цитування583309
h-індекс119
i10-індекс117

Освіта та кар’єра

1988 р. – Інженер-математик, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність – прикладна математика. Тема дипломної роботи – “Оптимізація опуклих функцій на евклідових комбінаторних множинах”.

1992 р. – Кандидат фізико-математичних наук, Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, Харків, спеціальність: 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. Тема дисертації – “Математичні моделі та методи розв’язання задач оптимізації на комбінаторній множині розміщень”.

1996 р. – Доцент кафедри системотехніки ХІРЕ.

2007 р. – Доктор технічних наук, Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, Харків, спеціальність: 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. Тема дисертації – “Математичні моделі та методи комбінаторної оптимізації в геометричному проектуванні”.

2007 р. – Професор кафедри системотехніки ХНУРЕ. З 1.09.2013 – завідувач кафедри системотехніки ХНУРЕ.


Освітня діяльність

Викладає навчальні курси: Дослідження операцій, Теорія прийняття рішень, Теорія інформації і кодування, Теорія ймовірностей та математична статистика, Чисельні методи, Systems modeling, Applied problems of economic processes simulation, Discrete mathematics.


Наукова діяльність

Наукові інтереси: комбінаторика, комбінаторна оптимізація, комбінаторна генерація, математичне моделювання та розв’язання комбінаторних оптимізаційних задач геометричного проектування, комбінаторні задачі маршрутизації.

Наукові та технічні досягнення: методи формального опису, перечислення і генерації комбінаторних множин із заданими властивостями на основі базових комбінаторних множин; методи розв’язання оптимізаційних задач із опуклими цільовими функціями на комбінаторних множинах з лінійними обмеженнями; математичні моделі комбінаторних оптимізаційних задач розміщення геометричних об’єктів; інтервальні математичні моделі задач комбінаторної оптимізації на інтервальних комбінаторних множинах.

Член двох спеціалізованих рад по захисту докторських дисертацій – Д 64.52.02 (ХНУРЕ) та Д 64.180.01 (ІПМаш НАНУ) за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки).

Підготовка кадрів. Науковий керівник 3-х кандидатів наук за спеціальностями: 05.13.12 – «Системи автоматизації проектних робіт” – О.Хабаров (2004 р.), 05.13.06 – “Інформаційні технології” – С.Кузьменко (2008 р.), 01.05.02 – “Математичне моделювання та обчислювальні методи” – О.Баранов (2011 р.).


Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

Представник Української федерації інформатики (UFI) у Генеральній асамблеї IFIP (Міжнародна федерація обробки інформації) з січня 2012 року.

Радник IFIP (2012-2015), член Фінансового комітету IFIP з 2016 року.

Запрошений професор Університету Бордо (Франція) – грудень 2016 р.

Учасник проекту “Secondary cities”, організованого Державним департаментом США і Американською асоціацією географів, 2016 р.


Громадська діяльність

Академік Академії наук Вищої школи України.


Нагороди та премії

Почесна грамота Харківської обласної державної адміністрації, 2017.


Публікації та патенти

Має понад 200 публікацій.