Бюджетні кошти за 2019 рік

1. Штатний розпис ХНУРЕ на 2019 рік станом на 1 січня

2. Кошторис ХНУРЕ за КПКВ 2201160 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III–IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики» станом на 10 січня 2019 року

Довідки про зміни до кошторису по КПК 2201160 “Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III-IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики” за  2019 рік.

3. Кошторис за КПКВ 2201190 «Виплата академічних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів» станом на 10 січня 2019 року

Довідки про зміни до кошторису по КПК 2201190 “Виплата академічних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів” за 2019 рік.

4. Звіти про надходження і використання коштів

     Баланс на 1 січня 2020 року

     Звіт про власний капітал за 2019 рік

     Звіт про рух грошових коштів за 2019 рік

     Звіт про фінансові результати за 2019 рік

     Звіт про надходження та використання коштів загального фонду(форма №2д) за 2019 рік

     Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д) за 2019 рік  

     Звіт про надходження та використання коштів (інші джерела власних надходжень (форма №4-2д) за 2019 рік

     Примітки до річної фінансової звітності за 2019 рік