Бюджетні кошти за 2018 рік

1. Штатний розпис ХНУРЕ на 2018 рік станом на 1 січня

2. Кошторис ХНУРЕ за КПКВ 2201160 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III–IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики» станом на 26 січня 2018 року

Зміни. Довідка 1.

Зміни. Довідка 2.

Зміни. Довідка 3.

Зміни. Довідка 4.

Зміни. Довідка 5.

Зміни. Довідка 6.

Зміни. Довідка 7.

Зміни. Довідка 8.

Зміни. Довідка 9.

Зміни. Довідка 10.

     Зміни. Довідка 11.

     Зміни. Довідка 12.

     Зміни. Довідка 13.

     Зміни. Довідка 14.

     Зміни. Довідка 15.

     Зміни. Довідка 16.

     Зміни. Довідка 17.

     Зміни. Довідка 18.

     Зміни. Довідка 19.

     Зміни. Довідка 20.

     Зміни. Довідка 21.

     Зміни. Довідка 22.

     Зміни. Довідка 23.

     Зміни. Довідка 24.

     Зміни. Довідка 25.

     Зміни. Довідка 26.

     Зміни. Довідка 27.

     Зміни. Довідка 28.

3. Кошторис за КПКВ 2201190 «Виплата академічних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів» станом на 26 січня 2018 року

Зміни. Довідка 1.

     Зміни. Довідка 2.

     Зміни. Довідка 3.

     Зміни. Довідка 4.

     Зміни. Довідка 5.

     Зміни. Довідка 6.

4. Кошторис ХНУРЕ за КПКВ 2201040 «Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка преси, розвитку наукової інфраструктури, наукових об’єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень»

Кошторис з урахуванням довідок

Зміни. Довідка 1.

Зміни. Довідка 2.

Зміни. Довідка 3.

Зміни. Довідка 4.

План використання 1.

План використання 2.

План використання 3.

План використання 4.

План використання 5.

5. Звіти про надходження і використання коштів

Звіт про надходження і використання коштів загального фонду

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

     Баланс на 1 січня 2019 року

     Звіт про власний капітал за 2018 рік

     Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік

     Звіт про фінансові результати за 2018 рік

     Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік