Бюджетні кошти за 2020 рік

1. Штатний розпис ХНУРЕ на 2020 рік

2.Кошторис ХНУРЕ за КПКВ 2201160 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III–IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики» станом на 10 січня 2020 року

Зміни. Довідка 1.

Зміни. Довідка 2.

Зміни. Довідка 3.

Зміни. Довідка 4.

Зміни. Довідка 5.

Зміни. Довідка 6.

Зміни. Довідка 7.

Зміни. Довідка 8.

          Зміни. Довідка 9.

Зміни. Довідки 10-15.

3.Кошторис за КПКВ 2201190 «Виплата академічних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів» станом на 10 січня 2020 року

Зміни.  Довідка 1.

Зміни.  Довідка 2.

4.Кошторис за КПКВК 2201040 “Наукова та науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ”  на 2020 рік  

Зміни. Кошторис 2020 з урахуванням змін

5. Звіти про надходження і використання коштів

     Баланс на 1 січня 2021 року

     Звіт про власний капітал за 2020 рік

     Звіт про рух грошових коштів за 2020 рік

     Звіт про фінансові результати за 2020 рік

     Звіт про надходження та використання коштів загального фонду(форма №2д) за 2020 рік

     Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д) за 2020 рік

     Звіт про надходження та використання коштів (інші джерела власних надходжень (форма №4-2д) за 2020 рік

     Примітки до річної фінансової звітності за 2020 рік