Робота експертних комісій

В ХНУРЕ працює експертна комісія з акредитації освітньо-професійної програми «Системне програмування» зі спеціальності 123 КІ (магістр)

В ХНУРЕ працює експертна комісія з акредитації освітньо-професійної програми «Комп`ютерні системи та мережі» зі спеціальності 123 КІ (магістр)

В ХНУРЕ працює експертна комісія з акредитації освітньо- професійної програми «Спеціалізовані комп`ютерні системи» зі спеціальності 123 КІ (магістр)

В ХНУРЕ працює експертна комісія з акредитації освітньо-наукової програми «Прикладна математика» зі спеціальності 113 ПМ (магістр)

В ХНУРЕ працює експертна комісія з акредитації освітньо- наукової програми «Системний аналіз і управління» зі спеціальності 124 СА (магістр)

В ХНУРЕ працює експертна комісія з акредитації освітньо-наукової програми «Інженерія програмного забезпечення» зі спеціальності 121 ІПЗ (магістр)

В ХНУРЕ працює експертна комісія з акредитації освітньо-професійної програми «Програмне забезпечення систем» зі спеціальності 121 ІПЗ (магістр)

В ХНУРЕ працює експертна комісія з акредитації магістрів зі спеціальності 171 «Електроніка»

В ХНУРЕ працює експертна комісія з акредитації магістрів зі спеціальності 153 «Мікро– та наносистема»