В ХНУРЕ працює експертна комісія з акредитації освітньо-професійної програми «Комп`ютерні системи та мережі» зі спеціальності 123 КІ (магістр)

18-20 червня 2018 року на кафедрі Електронних обчислювальних машин (ЕОМ) працює комісія з акредитації освітньо-професійної програми Комп`ютерні системи та мережі зі спеціальності 123 «Комп`ютерна інженерія» за другим (магістерським) рівнем у складі:

  • Рязанцев Олександр Іванович – проректор з науково – педагогічної роботи та міжнародної діяльності Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, доктор технічних наук, професор, голова комісії;
  • Барабаш Олег Володимирович – завідувач кафедри вищої математики Державного університету телекомунікацій», доктор технічних наук, доцент, член комісії.
Висновки експертної комісії про результатти акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Комп'ютерні системи на мережі зі спеціальності 123 Комп'ютерна інженерія