В ХНУРЕ працює експертна комісія з акредитації магістрів зі спеціальності 171 «Електроніка»

З 24-26 січня 2018 року на кафедрі Mікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв (МЕЕПП) буде працювати комісія з акредитації магістрів зі спеціальності 171 «Електроніка» у складі:

Єфіменко Анатолій Афанасійович – завідувач кафедри електронних засобів та інформаційно-комп’ютерних технологій Одеського національного політехнічного університету, доктор технічних наук, доцент, голова комісії;
Ямненко Юлія Сергіївна – завідувач кафедри промислової електроніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», доктор технічних наук, професор, член комісії.

Висновки експертної комісії про результати акредитаційної експертизи магістрів зі спеціальності 171 Електроніка