В ХНУРЕ працює експертна комісія з акредитації освітньо-професійної програми Системний аналіз і управління зі спеціальності 124 Системний аналіз (магістр)

28.01.2019

28 січня-30 січня 2019 року на кафедрі Прикладної математики (ПМ) працює комісія з акредитації освітньо-професійної програми Системний аналіз і управління зі спеціальності 124 Системний аналіз за другим (магістерським) рівнем у складі:

Данилов Валерій Якович – професор кафедри математичних методів системного аналізу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», доктор технічних наук, професор, голова комісії;

Ляшенко Віктор Павлович – завідувач кафедри інформатики і вищої математики Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського, доктор технічних наук, професор.

Висновки експертної комісії про результати акредитаційної експертизи магістрів зі спеціальності 124 Системний аналіз