В ХНУРЕ працює експертна комісія з акредитації освітньо-наукової програми «Інженерія програмного забезпечення» зі спеціальності 121 ІПЗ (магістр)

22-24 травня 2018 року на кафедрі Програмної інженерії  (ПІ) працює комісія з акредитації освітньо-наукової програми Інженерія програмного забезпечення зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» за другим (магістерським) рівнем у складі:Петрик Михайло Романович –  завідувач кафедри програмної інженерії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, доктор технічних наук, професор, голова комісії;
Коваль Олександр Васильович –  виконуючий обов’язки завідувача кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів та систем Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», кандидат технічних наук, доцент, член комісії.

Висновки експертної комісії про результати акредитаційної експертизи магістрів зі спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення