В ХНУРЕ працює експертна комісія з акредитації освітньо- професійної програми Інфокомунікаційна інженерія зі спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка (магістр)

28.01.2019

28 січня-30 січня 2019 року на кафедрі Інфокомунікаційної інженерії (ІКІ) працює комісія з акредитації освітньо-професійної програми Інфокомунікаційна інженерія зі спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка за другим (магістерським) рівнем у складі:

Стрелковська Ірина Вікторівна – директор Навчально-наукового інституту інфокомунікацій та програмної інженерії Одеської національної академії зв’язку ім.О. С. Попова, доктор технічних наук, професор, голова комісії;

Уривський Леонід Олександрович – завідувач кафедри телекомунікаційних систем Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,  доктор технічних наук, професор.

Висновки експертної комісії про результати акредитаційної експертизи магістрів зі спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка, ОПП - ІКІ