Робота в ХНУРЕ експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми «Cистемне програмування» за спеціальністю 123 комп’ютерна інженерія другого (магістерського) рівня вищої освіти

25.02.2020

На кафедрі «Електронних обчислювальних машин» з 04 по 06 березня 2020 р. під час проведення акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми «Системне програмування» за спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія другого (магістерського) рівня вищої освіти буде працювати експертна група.

Програма виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Системне програмування» за спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія другого (магістерського) рівня.