В ХНУРЕ працює експертна комісія з акредитації освітньо-професійної програми Соціальна інформатика зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки (магістр)

29 січня-31 січня 2019 року на кафедрі Соціальної інформатики (СІ) працює комісія з акредитації освітньо-професійної програми Соціальна інформатика зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки за другим (магістерським) рівнем у складі:

Пасічник Володимир Володимирович – професор кафедри інформаційних систем та мереж Національного університету «Львівська політехніка»,  доктор технічних наук, професор, голова комісії;

Івохін Євген Вікторович – професор кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор фізико-математичних наук, професор.

Висновки експертної комісії про результати акредитаційної експертизи магістрів зі спеціальності 122 Комп`ютерні науки