У ХНУРЕ відбудеться акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки»

13.10.2021

Відповідно до наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 06 жовтня 2021 р. №1783-Е “Про призначення експертної групи” з 19 по 21 жовтня 2021 року під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Комп’ютерні науки» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки»  буде працювати експертна група у віддаленому (дистанційному) режимі.

Наказ_ЕГ_122_ОНП-КН_Phd

Програма_122_ОНП-КН_Phd