Відповідно до наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 17 січня 2024 р. № 70-Е “Про призначення експертної групи” з 31 січня по 02 лютого 2024 року під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Прикладна математика» спеціальності 113 «Прикладна математика» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти буде працювати експертна група у віддаленому (дистанційному) режимі

26.01.2024

Наказ НАЗЯВО