Програма роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Прикладна математика» спеціальності 113 «Прикладна математика» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у період з 31 січня по 02 лютого 2024 року у віддаленому (дистанційному) режимі

26.01.2024

Програма