В ХНУРЕ працює експертна комісія з акредитації освітньо- професійної програми «Спеціалізовані комп`ютерні системи» зі спеціальності 123 КІ (магістр)

18-20 червня 2018 року на кафедрі Автоматизації проектування обчислювальної техніки (АПОТ) працює комісія з акредитації освітньо- професійної програми Спеціалізовані комп`ютерні системи зі спеціальності 123 «Комп`ютерна інженерія» за другим (магістерським) рівнем у складі:

  • Субботін Сергій Олександрович – завідувач кафедри програмних засобів Запорізького національного технічного університету, доктор технічних наук, професор,  голова комісії;
  • Лобур Михайло Васильович – завідувач кафедри систем автоматизованого проектування Національного університету «Львівська політехніка», доктор технічних наук, доцент, член комісії.
Висновки експертної комісії про результати акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Спеціалізовані комп'ютерні системи зі спеціальності 123 Комп'ютерна інженерія