В ХНУРЕ працює експертна комісія з акредитації освітньо-наукової програми «Прикладна математика» зі спеціальності 113 ПМ (магістр)

30 травня-01 червня 2018 року на кафедрі Прикладної математики  (ПМ) працює комісія з акредитації освітньо-наукової програми Прикладна математика зі спеціальності 113 «Прикладна математика» за другим (магістерським) рівнем у складі:

Діяк Іван Іванович –  декан факультету прикладної математики та інформатики Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор фізико – математичних  наук, доцент, голова комісії;

Корніч Григорій Володимирович –  завідувач кафедри системного аналізу та обчислювальної математики Запорізького національного технічного університету України, кандидат технічних наук, доктор фізико – математичних  наук, професор, член комісії.

Висновки експертної комісії про результати акредитаційної експертизи магістрів зі спеціальності 113 Прикладна математика